مشاهده گروه :موسیقی محلی

دودوک

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • گروه :موسیقی محلی

ارائه موسیقی محلی با ساز محلی بالابان در فرمهای ‏‏تکنوازی، دو نوازی و چهار نوازی.‏
دیوان

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • گروه :موسیقی محلی

ارائه موسیقی با آواز و اشعار محلی کردستان با دف و ساز محلی ‏دیوان که مربوط به این منطقه است و ارائه موسیقی دستگاهی (ردیفی) و ‏کلاسیک ایران با این ساز.
جوجه لریم

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • گروه :موسیقی محلی

اشعار محلی با فرم موسیقی و آواز محلی آذربایجان.‏
اسپندار

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • گروه :موسیقی محلی

در این اثر تکنوازی و دو نوازی‌های استاد شیر محمد ‏اسپندار با ساز محلی دونی(در گویش بلوچی) یا نی ‏جفتی
بچه‌های ایران ۲‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • گروه :موسیقی محلی

ارائه تصنیف های دزفولی، سیستانی، بلوچی، لری، کردی و... با استفاده از موسیقی فولکلوریک ‏ایرانی
بچه‌های ایران

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • گروه :موسیقی محلی

در این کاست ترانه هایی انتخاب شده که به هنگام چوپانی، کار در مزرعه یا در مراسم خاصی مردم می خوانند.این ترانه ها از مناطقی چون فارس،مازندران،خراسان و... است. ترانه های معروفی مانند "الله مدد"،"نوایی"،"بز قرمز"،"زمستان" و... ارائه شده است.