مشاهده گروه :موسیقی آوازی ایرانی

جم جمک

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • گروه :موسیقی آوازی ایرانی
اثر :

این اثر کوششی است برای معرفی نغمات ایرانی به کودکان و نوجوانان، که پس از چند بار شنیدن موسیقی باکلام و فرگیری درست شعرها، با تلاش برای خواندن همراه موسیقی بی کلام، نغمات و فواصل موسیقایی‏ در ذهن شکل می گیرد.
‏ تاج (جلال تاج اصفهانی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • گروه :موسیقی آوازی ایرانی

ارائه موسیقی آوازی سنتی(کلاسیک) ایران
شرح شوق

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • گروه :موسیقی آوازی ایرانی

مشاعره اشعار حافظ با تلفیق موسیقی آوازی سنتی ‏ایران
دیلمان

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • گروه :موسیقی آوازی ایرانی

دراین اثر خلاصه ای از چهار نوار کاست تولید قبلی کانون برای آشنایی بیشتر علاقمندان با ردیف های موسیقی تولید شده است.‏