Archives for the ‘ گروه سنی الف ’ Category

چیستم من؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

چيستان هميشه يكي از بازيهاي شيرين و سرگرم كننده در بين كودكان و حتي بزرگسالان بوده است. چيستان اگر به صورت شعر باشد، لذت بيشتري به اين بازي و سرگرمي مي دهد. در اين كتاب، چيستانها با زبان شعر از خود حرف مي زنند و نشانه هاي خود را يكي يكي معرفي مي كنند. تصاوير زيباي كتاب نيز به خواننده كمك مي كند. در پايان نيز نام هر چيستان آورده شده است.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالدست کوچولو، پا کوچولو

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب مجموعه ترانه هايي است براي كودكان كه در اوقات مختلف مي توان براي آنها خواند و سرگرمشان كرد. نقاشيهاي جالبي ترانه هاي زيباي كتاب را همراهي مي كند.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالاین طرف صحرا، آن طرف صحرا

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

زير گنبد كبود يك صحرا بود. اين طرف صحرا يك بز زنگوله پا با سه تا بچه بود. آن طرف صحرا يك گرگ هميشه گرسنه بود. يك روز گرگه از آن طرف صحرا به اين طرف آمد و بز زنگوله پا و بچه هايش را ديد و نقشه كشيد كه ... . كتاب مجموعه چهار داستان است كه به همراه تصاوير زيبا جذابيت بيشتري يافته است.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالکی از کی می ترسد؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی الف
Tagged as:

هيچ كس نمي داند كه واقعاً كي از كي مي ترسد. ببري كه گريه مي كند از شير ترسيده است و به كمك پسرك فيل سوار و به همراهي ديگر حيوانات جنگل به سوي شير مي روند تا ببينند چرا شير او را ترساند است. اما شير خودش از ترس بالاي درختي رفته است. آيا مي دانيد او از كي ترسيده است؟

قیمت : ۷۵۰ ریالزنبور و سیبب قرمز

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

دخترك زيبا براي بازي به ميان گلها مي رود، اما زنبور كوچكي دماغ او را نيش مي زند و دماغش مثل يك سيب قرمز بزرگ مي شود. كتاب مجموع سروده هايي است به زبان ساده و روان، همراه با نقاشيهاي زيبا.

قیمت : ۲۹۰۰ ریالماه از آن بالا چه دید؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

ماه به خورشيد گله مي كرد كه آنچه را در زمين است بدرستي نديده. خورشيد هم كه همه چيز را ديده بود بعضي از آنها را به ماه نشان داد. اما ماه چيزي ديده بود كه خورشيد هرگز نديده بود. نقاشيهاي مختلف كتاب، گفتگوي خورشيد و ماه را زيباتر كرده است.

قیمت : ۲۴۰۰ ریالچگونه خود را گرم می کنند؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: علمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

حيوانات لباس نمي پوشند، پس چه چيز آنها را گرم نگاه مي دارد؟ آيا همه حيوانات به يك شكل خود را گرم مي كنند؟ در اين كتاب، با ديدن تصاوير طبيعي و زيبا، پاسخ سؤالهاي فوق را در مورد بسياري از حيوانات خواهيد يافت.

قیمت : ۱۲۰۰ ریالاز نزدیکتر نگاه کن

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: آموزشی, علمی, گروه سنی الف
Tagged as: ,

اگر مي خواهيد چيزهاي زيادي در اطراف خود ببينيد، بايد با دقت و از نزديك به همه جا نگاه كنيد. در اين صورت، بسياري از موجودات كوچك را در اطراف خود خواهيد ديد. كتاب با تصاوير زيباي خود سعي در ايجاد كنجكاوي در كودكان و پرورش دقت و نگرش آنها در توجه به محيط اطرافشان دارد.

قیمت : ۹۰۰ ریالنوک طلا رفته کجا؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

نوک طلاي کوچولو خيلي بازيگوش بود. يک روز درمزرعه چشمش به يک پروانه کوچک با بالهاي آبي قشنگ افتاد و دنبال پروانه راه افتاد و از مزرعه دور شد ... . کتاب، مجموعه داستانهايي است با تصاوير و طرح ابتکاري که کودکان را نيز در روايت داستانها شرکت مي دهد.

قیمت : ۲۵۰۰ ریالهر کسی کاری داره

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

کتاب، مجموعه ترانه هاي زيبايي است درباره کساني که هر يک شغلي دارند و کاري، و مردم در همه شهرها معمولاٌ با آنان سروکار دارند. زبان ترانه ها ساده و روان است و تصاوير زيبايي نيز مجموعه را زينت داده است.

قیمت : ۴۰۰۰ ریال