Archives for the ‘ گروه سنی الف ’ Category

سرخ و صورتی

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب، مجموعه اشعار كودكانه اي است پيرامون دريا، جنگل، كبوتر و... با زبان ساده و روان، و به همراه نقاشيهاي شاد و زيبا.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالطوطی سبز هندی

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب، مجموعه اشعاري است در مورد گربه و طوطي و بره، خروس و آتش و فواره، و... كه با زبان ساده و روان براي كودكان سروده شده است. تصاوير متناسب و زيبايي نيز مجموعه را آراسته است.

قیمت : ۵۲۰۰ ریالاین گله…این هم غنچه

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی الف
Tagged as:

معرفي بعضي حيوانات و اشياي پيرامون و ... با زباني ساده و آهنگين،‌همراه با تصاوير زيبا، در ذهن كودكان بهتر نقش مي بندد.

قیمت : ۱۳۰ ریالگل و گلبرگ

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب، مجموعه گلهاي زيبايي است كه هر يك به تناسب شباهتي كه با يكي از اجزاي بدن دارد، در اين مجموعه آورده شده است.

قیمت : ۱۶۰ ریاللالا، لالا، گل شب بو

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as: , , , , ,

كتاب مجموعه لالايي هايي است از بعضي شاعران معاصر كه براي كودكان سروده شده است. هر كدام از اين شاعران چند لالايي را با زبان ساده و روان به خواب كودكان آورده و به آنها هديه كرده اند.

قیمت : ۵۰۰۰ ریالموشه و درخت سیب

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

توي يك جنگل دور، زير يك درخت سيب، موش موشك ايستاده بود و نگاه مي كرد به سيبهاي قشنگ. اما قدش كوتاه بود و به سيبها نمي رسيد. خواست مثل آقا فيله و زرافه و... سيب بخورد، اما نتوانست. تا اينكه... . ماجراي آقا موشه با شعر ساده و روان و تصاوير زيبا جذابتر شده است.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالبگرد ؛ پیدایم کن

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

اين كتاب مخاطبان خردسال خود را به بيست كشور جهان به سفر مي برد و از آنها در يك مراسم جالب يا يك محل ديدني پذيرايي مي كند. در اين كتاب، كودك ترغيب مي شود تا كودك همسالش را در هر يك از كشورها، بين جمعيت بيابد. درواقع، اين جستجو او را به شركت در يك بازي ‘‘قايم باشك‘‘ تازه، با نتيجه اي رضايتبخش، دعوت مي كند. اين كتاب از انتشارات مركز فرهنگي يونسكو براي آسياست و متنها و تصاوير مربوط به هر كشور، توسط نويسندگان و تصويرگران همان كشور تهيه شده است.

قیمت : ۷۰۰۰ ریالجای گلدان خالی

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب مجموعه طرحهايي است از دسته گلهاي زيبا كه با نقاشي كودكان مي توانند به رنگهاي گوناگون و زيبا جلوه كنند و در يك گلدان خالي! كه به همين منظور تهيه شده است، قرار گيرند. اما آيا باز هم گلدان پر خواهد شد؟

قیمت : ۲۰۰ ریالمثل تنه درخت

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: داستان, گروه سنی الف
Tagged as:

دنياي ما پر از شبهاهتهاي كوچك و بزرگ است كه براي تشخيص تفاوت بين اشياي مختلف بايد تامل كرد و زود قضاوت نكرد. كودكان هم بايد اين نكته را بياموزند. كتاب حاضر از طريق يك بازي شيرين، اين نكته را براي آنان روشن مي سازد.

قیمت : ۱۰۰ ریالرنگ

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as: ,

در اين كتاب، كوشش شده است با زباني ساده و تصويري، رنگها با كودكان سخن گويند و آنان را به دنياي وسيع خود راهنمايي كنند.

قیمت : ۳۸۰۰ ریال