Archives for the ‘ گروه سنی الف ’ Category

نی نی چی می خواهد؟

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی الف
Tagged as:

مادر که خيلي خسته بود شير ني ني را داد و او را به دست ديگر اعضاي خانواده سپرد و خودش رفت که بخوابد. اما آن شب ني ني آرام و قرار نداشت و دائماً گريه مي کرد. يکي يک دسته گل براي ني ني آورد، يکي يک درخت پر از پرنده، يکي يک گاو بزرگ و ديگري گوسفندان مزرعه را، اما ني ني همچنان گريه مي کرد تا سرانجام برادر ني ني کوچولو فهميد ني ني چه مي خواهد. اگر گفتيد ني ني چه مي خواست؟ کتاب با تصاويري زنده از زندگي روستايي همراه شده و بر زيبايي داستان افزوده است.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالسر کوهی رسیدم

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

شعري کودکانه از بازي و خيال بچه ها و برخورد آنان با محيط اطراف خود همراه با تصاويري شاد که گوياي زندگي پر از نور و روشني بچه هاست.

قیمت : ۴۷۰۰ ریالبهار دوستی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

قصة دوستي قصه اي قديمي و پايدار است، حتي براي پروانه ها. هريک از پروانه هاي کوچک و زيباي ما درحالي که در زير باران خيس شده اند حاضر نيستند براي نجات خود دوستان ديگر را رها کرده و آنها را تنها بگذارند تا سرانجام ... اين داستان قشنگ با تصاوير زيبايي نيز همراه شده است.

قیمت : ۵۲۰۰ ریالتکه کاغذهای رنگی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

در اين كتاب، سعي شده است با طرحي ابتكاري و با ساده ترين وسايل تصاوير و طرحهايي از بعضي از حيوانات ارائه شود و با به كار گرفتن چشم و ذهن و دست كودكان، قوه ابتكار آنها براي ايجاد طرحها و تصاوير ديگر پرورش يابد. داستان حاصل از دنياي تكه كاغذهاي رنگي نيز آنها را سرگرم مي سازد.

قیمت : ۳۸۰۰ ریالموش موشک کجائی؟

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: تصویری, گروه سنی الف
Tagged as:

يک داستان تصويري خوب و زيبا از کوهنوردي موش موشک و دوستش بر قله اي بلند. اما اين قله کجاست؟ تصاوير ساده و زيباي کتاب، داستان را براي بچه ها بازگو مي کند.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالفیل قرمز گم شده

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

کودک کوچولوي ما صبح كه از خواب برمي خيزد متوجه مي شود که فيل قرمز درعکس روي ديوار اتاقش نيست. سراغ او را از دوستانش مي گيرد اما حيوانات ديگر هم از فيل قرمز اطلاعي ندارند تا اينکه ... . در اين کتاب با يک شيوه خوب معرفي مي شوند حيوانات مختلف همراه با نقاشيهاي زيبا به کودکان معرفي مي شوند.

قیمت : ۲۹۰۰ ریالرنگ، بازی – بازی، رنگ

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

کتابي سرگرم کننده براي اوقات فراغت کودکان ومقدمه اي براي آشنا ساختن آنان با دنياي رنگها و عجايب آن.

قیمت : ۴۹۰۰ ریالفرشته ای ازآسمون

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

داستاني زيبا از دلهاي پاک و مهربان کودکان که جايگاه فرشته هاي خداوند است. زبان داستان زبان شعري زيباست همراه با نقاشيهاي قشنگ ومتناسب با تخيل زيباي کودکان.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالعطسه پرماجرا

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی الف
Tagged as:

در يك بعدازظهر گرم، مرد دهقان در كنار حيواناتش در انبار مزرعه خوابيده بود. در انبار تنها صداي وزوز يك مگس تنبل به گوش مي رسيد. ناگهان مگس روي نوك دماغ مرد دهقان نشست و او را به عطسه انداخت؛ عطسه اي كه انبار را به هم ريخت. اين داستان با مجموعه زيبايي از تصاوير همراه شده است.

قیمت : ۲۳۰۰ ریالقور و قور و قور، قار و قار و قار

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است براساس صداي حيوانات و پرندگان مختلف كه به همراه تصاويري زيبا، كودكان را با دنياي پر از شعر و موسيقي اطراف خود آشنا مي سازد.

قیمت : ۱۹۰۰ ریال