Archives for the ‘ گروه سنی ب ’ Category

مسافرخانه ی ماه نصفه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

شیر کوچولو در باغ وحش به دنیا آمده بود. پشت میله های قفسی آهنی که از اول تا آخر آن فقط ده قدم بود. شیر کوچولو هر روز شیر مادرش را می خورد، با دُم او بازی می کرد، از سر و کولش بالا می رفت.

قیمت : ۱۶۵۰۰ ریالدس و دس و دس، نخود و عدس(از مجموعه«بازی، شعر، نمایش»)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

بازی های نمایشی این مجموعه تلفیقی است از «بازی، شعر، نمایش» که با الهام از ترانه های موجود در ادبیات عامیانه سروده شده اند و همگی به نوعی با طبیعت در ارتباط اند.

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریالحرف آباد

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

نوشته که دیگر ناامید شده بود با چشم های گریان به قد و بالای نقطه ها نگاهی کرد و گفت:«نه ... دیگر کار من تمام شده و از شما هم کاری بر نمی آید.»

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالبچه ی همه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

روزی در یک جنگل بزرگ چیز گردی پیدا شد... و بعد یک دفعه صدا کرد و شکست ترق!!! و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون...

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریالماهِ من… ماهِ ما…

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

چوپان پیر به چهره تک تک بچه ها نگاه کرد و گفت:«بچه های من! اگر روزی ماه مال شما بود، با آن چه می کردید؟» بچه ها به فکر فرو رفتند. راستی اگر ماه زیبا و تابان مال آنها بود، با آن چه کار می کردند؟

قیمت : ۹۵۰۰ ریالخداحافظ راکون پیر

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

در صبح یک روز قشنگ بهاری، شش بچه خرگوش به دنیا آمدند. خرگوش مادر بچه ها را لیسید و بوسید و به خرگوش پدر گفت:«هنوز چیزی توی دلم تکان می خورد گمانم همان بچه هفتمی باشد.»

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالاین همه تَلَق و مَلَق

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

اهل بازار که جلو دکان صف می کشیدند، درخت می گفت:«اَه اَه با این همه شلوغ و شلغ... سرمو کجا بذارم؟» درخت غر میزد و بزی آش می فروخت و همه آش می خوردند؛ اما یک شب...

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریالمترسک و خانم بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

مترسک تمام شب بیدار بود و فکر می کرد که چرا حیاط خانه ی خانم بهار آن همه با حیاط خانه او فرق دارد.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالبیا یاد بگیریم که نترسیم

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: آموزشی, گروه سنی ب
Tagged as:

هرگز نباید ترس و فکرهای مربوط به آن را پنهان کنی و در دلت نگه داری؛ چون این طوری نه تنها ترست از بین نمی رود بلکه مرتب آزارت می دهد و نمی توانی راحت و آسوده از بازی و تفریح لذت ببری.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالجادو در شهربازی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

استاد ”م” بچه ها را بیشتر از همه دوست دارد و از دانش خود فقط برای شاد کردن بچه ها استفاده می کند. او دستگاهی ساخته است که جاذبه زمین را کمتر یا کاملا بی اثر می کند. با این دستگاه، او برای شهربازی بچه ها نقشه ای در سر دارد.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال