Archives for the ‘ گروه سنی ب ’ Category

کلاس بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از دريچه نگاه كودكان، ‏با زباني ساده و روان، همراه با نقاشي‌هاي زنده و ‏زيبا.‏

قیمت : ۷۵۰۰ ریالدختر آفتاب و دیو سیاه

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

در كوهستاني بسيار دور، شهري بود كه هميشه تاريك ‏بود، زيرا در آن كوهستان ديو سياهي زندگي مي‌كرد كه ‏آفتاب را فقط براي خودش مي‌خواست. در آن شهر هروقت ‏دختري به دنيا مي‌آمد همه مردم به خانه پدر و مادر آن ‏دختر مي‌رفتند و به آنان تبريك مي‌گفتند. خيلي از مردم ‏دليل اين رسم را نمي‌دانستند، فقط بعضي از پيرمردها و ‏پيرزن‌ها به ياد داشتند كه از زبان پدر مادرهاي خود ‏شينده بودند كه روزي در اين شهر دختري به دنيا مي‌آيد ‏كه فقط او مي‌تواند شيشه عمر ديو سياه را بشكند و ‏آفتاب و مردم شهر را نجات دهد. تا اينكه در دل يك شب ‏مهتابي... .‏ داستان حاضر نوشته نويسنده و شاعر افعاني محمدحسين ‏محمدي، است كه داستان‌هايش را با گويشي فارسي متداول ‏در افغانستان مي‌نويسد. خواندن آثار اين نويسنده ‏جوان گامي است در راهي كه مي‌تواند موجب آشنايي و ‏همدلي بيشتر دو ملت دوست و برادر شود.‏

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریالقصۀ الاغ و سنگ

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

در روزگاران قديم در سرزميني دوردست، سلطان عادل و ‏عاقلي حكومت مي‌كرد كه همه مردم او را دوست داشتند و ‏نام او در همه‌جا بر سر زبان‌ها بود. در سرزمين اين ‏سلطان، دو مرد فقير با همسرانشان، فرزندانشان و... ‏بالاي كوهي در همسايگي هم زندگي مي‌كردند. يك روز بين ‏اين دو همسايه درستكار مشكلي پيش مي‌آيد كه براي حل ‏آن به سلطان عادل و عاقل شكايت مي‌كنند. اما سلطان ‏حكمي مي‌دهد كه همه مردم از شنيدن آن تعجب مي‌كنند ‏و...‏ داستان زيبا و آموزنده كتاب با نقاشي‌هاي بسيار زيبا ‏و جذاب آن درس عبرتي است براي همه كساني كه عادت ‏دارند درباره چيزهاي بي‌معني كنجكاوي كنند.‏

قیمت : ۷۲۰۰ ریالهمۀ آن قایقهای‌ کاغذی

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

همه ساحل‌نشينان پيرمرد چشم‌آبي را مي‌شناختند. از زماني ‏كه پسركي خردسال بود او را ديده بودند كه هر صبح ‏جمعه در كنار دریا مي‌نشست و به دريا چشم مي‌دوخت. سال‌ها ‏بود كه ديگر هيچ‌كس سراغي از قايق‌هاي كاغذي كه روزي ‏پسرك به دريا فرستاده بود نمي‌گرفت. اما آن صبح جمعه ‏اتفاق عجيبي افتاد.‏ داستان زيباي اميد، انتظار، استقامت و پيروزي، ‏داستان هميشه زندگي است از ساحل به دريا و از دريا ‏به ساحل. تصاوير كتاب بيان اين سفر پر از اميد و ‏انتظار را به زيبايي تصور مي‌كند.‏

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالدر جست وجوی خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

سنجاب كوچك و تنها جز بي‌بي سكينه و درخت كاجش هيچ‌كس ‏را نمي‌شناخت. او هر روز مي‌شنيد كه بي‌بي سكينه در ‏خانه‌ كوچكش خداي بزرگ را صدا مي‌زند، ولي هيچ‌وقت كسي ‏جوابش را نمي‌دهد. سنجاب كه بي‌بي را خيلي دوست داشت ‏تصميم گرفت خودش برود و هرطور شده خدا را پيدا كند ‏و به خانه بي‌بي بياورد.‏ تصاوير زيباي كتاب نيز سفر سنجاب‌ كوچولو را به زبان ‏تصوير بيان مي‌كند.‏

قیمت : ۴۰۰۰ ریالسفرهای دارا و سارا در ایران (جلد دوم: کرمان)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

سرزمين بزرگ و پهناور ما ايران، سرزمين چهار فصل، ‏سرشار از زيبايي‌ها و ديدني‌هاي طبيعي و بناهاي ‏ارزشمند تاريخي در هر گوشه و كنار خود مي‌باشد. اگر شما ‏هم علاقمند به ديدن اين همه زيبايي در شهرهاي مختلف ‏ايران هستيد، اين‌بار با دارا و سارا همراه شويد و از ‏سفر خود لذّت ببريد.‏ مجموعۀ «سفرهاي دارا و سارا در ايران» همراه با ‏نقاشي‌هاي زيبا و برجسته، ابتكار جديدي است در ارائه ‏زيبايي‌ها و چشم‌‌اندازهاي لذّتبخش از سراسر ايران؛ ‏اين‌بار كرمان.‏

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال‏ سفرهای دارا و سارا در ایران (جلد اول: همدان)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

سرزمين بزرگ و پهناور ما ايران، سرزمين چهارفصل، سرشار ‏از زيبايي‌ها و ديدني‌هاي طبيعي و بناهاي ارزشمند ‏تاريخي در هر گوشه و كنار خود مي‌باشد. اگر شما هم ‏علاقمند‌ به ديدن اين همه زيبايي در شهرهاي مختلف ‏ايران هستيد، اين‌بار با دارا و سارا همراه شويد و از ‏سفر خود لذت ببريد.‏ مجموعۀ « سفرهاي دارا و سارا در ايران» ، همراه با ‏نقاشي‌هاي زيبا و برجسته، ابتكار جديدي است در ارائه ‏زيباييها و چشم‌اندازهاي لذت‌بخش از سراسر ايران؛ ‏اين‌بار، همدان.

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالدرخت خانۀ ما

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از سرود باد پاييز، ‏برف، كلاغ و گنجشك كوچك و... زبان شعرها ساده و روان ‏است و نقاشي‌هاي زيبا در هر صفحه مجموعه را جالب‌تر و ‏ديدني‌تر كرده است.‏

قیمت : ۸۵۰۰ ریالتُن پیچ

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

تُن پيچ با بوق ‌بوق و سر و صداي زيادي از ماشين‌هاي ‏اين‌طرف و آن‌طرف خود و از خيابان‌ها و چهارراه‌ها ‏مي‌گذشت و همه را پشت سر مي گذاشت. او عاشق تند رفتن و ‏تند پيچيدن بود. همه مردم از سر و صداي زياد او ‏ناراحت و عصباني بودند. پرنده‌هاي جنگل از صداي ‏بسيار بلند موتور او خاموش شدند. اما او باز هم ‏تندتر و تندتر مي‌رفت تا سرانجام به يك كوه بلند رسيد ‏و...‏ تصاوير و نوشته‌هايي پيچ‌پيچي اين ماشين را تا پاي كوه ‏تعقيب مي‌كنند و آنجا... .‏

قیمت : ۸۷۰۰ ریالامین‌ترین دوست

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

‏وقتي فيل كوچولو به جنگل آمد همه حيوانات جنگل ‏ترسيدند و پنهان شدند، حتي شير و خرس و ببر و پلنگ، ‏زيرا هيچ كدام از آنها پيش از آن فيل نديده بودند. ‏اما پس از مدت كوتاهي، هر كدام از آنها تلاش ‌مي‌كرد ‏دوست صميمي فيل بشود. آيا فيل كوچولو توانست بهترين ‏دوست خود را انتخاب كند؟

قیمت : ۴۰۰۰ ریال