Archives for the ‘ گروه سنی ج ’ Category

خروسک پریشان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

"خروسك پريشان" يك افسانه عاميانه است كه مرحوم صبحي آن را در كتاب "افسانه هاي كهن " نقل كرده است. اين افسانه روايتهاي گوناگوني دارد كه در اين نمايشنامه از روايت گيلاني آن استفاده شده است. با تجزيه و تحليل بازيهاي نمايشي كودكان، سيستم نمايش و اجراي اين نمايشنامه چنان طراحي شده است كه بتواند بيشترين ارتباط را با كودكان برقرار كرده و بيشترين تأثير را بر آنها بگذارد. در بخش دوم كتاب، گزارشي تصويري از اجراي آن ارائه شده است.

قیمت : ۲۹۰۰ ریالدنیای رنگین کمان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

در گوشه اي از جهان، دو سرزمين رنگهاي سرد و رنگهاي گرم در برابر هم قرار داشت كه هميشه با هم اختلاف داشتند و هر كدام از آنها رنگين كمان هفت رنگ را از آن خود مي دانست. پس از مدتها اختلاف و جدايي، سرانجام متوجه شدند كه ... . كتاب با نقاشيهاي زيبا و رنگي، آموزش رنگها را به كودكان بسيار آسان كرده است.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالگفت وگوی رنگها

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

رنگهاي آبي و زرد و قرمز و ... در ابتدا تنها زندگي مي كردند و همه دنيا را به رنگ خودشان مي ديدند، اما كم كم از اين وضع خسته شدند و با يكديگر شروع به صحبت كردند. با اين كار، وارد دنياي جديدي شدند كه تا آن هنگام برايشان بيگانه بود و فهميدند وقتي با هم هستند، همه چيز و همه جا دوست داشتني و زيباست. طرح موضوع كتاب، ابتكاري و زيباست كه با كاربرد مناسب تصاوير و رنگها بر جذابيت كتاب افزوده است.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالافسانه تیرانداز جوان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: تولیدات ویژه, داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

هر سال در سرزمين پسر كوچكي به نام رعد مسابقه تيراندازي با تير و كمان برگزار مي شد و رعد آرزو مي كرد كه روزي بزرگترين تيرانداز سرزمين خود شود. در جستجوي استادي به نام نسيم كه خبرش از سرزمينهاي دور آمده بود، رعد از سرزمين خود مسافرت مي كند و پس از يافتن استاد، مانند يك شاگرد سه دستور مهم او را مي پذيرد و به آنها عمل مي كند و سرانجام همچون استادش تيرانداز ماهري مي شود. زماني كه به سرزمين خود باز مي گردد، در مسابقه ساليانه تيراندازي شركت مي كند، اما ... .

قیمت : ۲۷۰۰ ریالغنچه بر قالی

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

صفورا روي دار قالي نشسته و به فكر فرو رفته بود. در ذهن او نقش يك گل سرخ و صورتي بود كه روي قالي بافته شده باشد. فكر بافتن اين گل از وقتي به ذهنش رسيد كه گل توي گلدان خشكيد. گلي كه پدرش از شهر خريده و آورده بود و بيشتر از هر چيزي دوستش داشت. كسي علت خشك شدن گل را بدرستي نفهميد اما با خشك شدن آن دل پدرش هم شكست. صفورا اول به اين فكر افتاد كه جلو حياط خانه شان يك باغچه گل درست كند. اما آنها آب لوله كشي نداشتند و در همه روستايشان نيز باغچه گلي نبود و فقط عده كمي از مردم توي گلدان گل نگه مي داشتند.سرانجام او تصميم گرفت كه نقش گل محبوب خود را بر روي قاليچه اي ببافد و به پدرش هديه كند.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالاقیانوسها

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اقيانوسها حـدود دوسوم سطح سيـاره ما را مي پـوشانند.جهان بـزرگ و اسرارآميـز اقيانوسها محل زندگي جانداران شگفت انگيز دريايي است. در جهان، پنج اقيانوس وجود دارد كه بزرگترين آنها اقيانوس آرام است. هيچ مرزي اقيانوسها را ازهم جدا نمي كند و همه آنها به يكديگر متصلند. كتاب به كمك تصاوير زيبا به شرح زندگي در اقيانوسها مي پردازد و بسياري از موجودات شگفت انگيز آنها را، از جمله شكارچيان و غول پيكران اقيانوسها را معرفي مي كند.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالماجراهای بهلول

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, طنز, گروه سنی ج
Tagged as:

يك روز صبح زود، مردم متوجه مي شوند كه شيخ و عالم شهر، سوار بر يك تكه چوب، در كوچه ها مي دود و فرياد مي زند: "دور شويد! اسب من لگد مي زند!" يكي مي گفت: " حال كه هارون الرشيد قصد كشتن امام هفتم موسي بن جعفر(ع) را دارد و مي خواهد براي ريختن خون او از علماي شهر فتوا بگيرد، وهب بن عمرو كه از خويشان هارون است خود را به ديوانگي زده است تا از او فتوا نخواهند." بدين ترتيب، بهلول ديوانه و ماجراهاي خنده دار او خلق مي شود.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالکلاغ های کاغذی

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين بار كلاغهاي شعر بر صفحات كاغذي ذهن شاعر سروده هاي ديگري نقش مي كنند كه بيانگر افكار و مفاهيم مورد علاقه اوست در نگاه به زندگي و طبيعت. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي شاعر است.

قیمت : ۲۲۰۰ ریالشهر عسل

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

هادي و هدا دوقلوهاي مهرباني بودند كه يكديگر را خيلي دوست داشتند. يك روز تابستان، از خانه شان در يكي از روستاهاي دامنه كوههاي سبلان براي بازي و گردش توي دشت و صحرا بيرون مي آيند. با ديدن زنبورها و كندو هاي عسل، آرزو مي كنند كه مثل زنبورها بشوند تا بتوانند به كندوهاي آنها وارد شده و زندگيشان را ببينند. نويسنده كوشيده است تا زندگي زنبورهاي عسل را با زبان ساده و در قالب يك داستان بيان كند. نقاشيهاي زيباي كتاب زينت بخش اين داستان جالب است.

قیمت : ۴۹۰۰ ریالقطب

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب، از مجموعه جهان جانوران، به قطبهاي كره زمين و چگونگي زندگي در آنها اختصاص دارد. در اين سرزمينهاي قطبي كه برفها هرگز آب نمي شوند، هر كدام از جانوران روشي خاص براي زندگي كردن، پنهان شدن در برف، گرم ماندن و ... دارند. در اين كتاب، با معرفي بسياري از جانوران سرزمينهاي قطبي به كمك تصاوير زيبا و شرح مختصري درباره هر كدام از آنها، اطلاعات ارزشمندي از زندگي در قطب به خوانندگان ارائه شده است.

قیمت : ۳۰۰۰ ریال