Archives for the ‘ گروه سنی ج ’ Category

همه چیز با کاغذ

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

با كاغذ خيلي چيزها مي توانيد بسازيد: كلاه، قايق، عروسك، ماسك، باغ وحش و... شايد تا حالا بعضي از اين چيزها را هم درست كرده باشيد. پس مي دانيد كه هم روش ساخت اين اشيا متفاوت است و هم كاغذهاي لازم براي ساخت آنها گوناگون است. در اين كتاب،‌ شكل استفاده از كاغذهاي گوناگون را به روشهاي مختلف ياد خواهيد گرفت و خواهيد توانست كاردستيهاي جالبي نيز بسازيد.

قیمت : ۵۳۰۰ ریالخاطرات زیارت

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: ادبی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

زيارت اگر چه براي بزرگترها امري مقدس به شمار مي رود، اما از ديد كودكان مي تواند چيز ديگري باشد، چيزي بسيار متفاوت از آنچه بزرگترها مي پندارند. مجموعه حاضر خاطرات تلخ و شيرين، و شاد و غمگين عده اي از كودكان و نوجوانان است كه از آينه ‌پاك و خالص ذهن و قلب آنها بر صفحات اين مجموعه تابيده است؛ حرفهايي كه توسط مركز آفرينشهاي ادبي، از سينه تنگ آنان به دشت گسترده كتاب راه يافته است.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالافطار

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

آن روز براي احمد با روزهاي ديگر فرق داشت، چرا كه روزه گرفته بود و از اينكه همراه پدر و مادر بيدار شده و سحري خورده بودند خيلي خوشحال بود. حال او هم مي توانست مثل بچه هاي ديگر در مدرسه زبانش را به بقيه نشان دهد و به آنها بگويد كه او هم روزه گرفته است. اما در آن روز اتفاقي افتاد كه احمد نتوانست روزه اش را تا افطار نگه دارد. وقتي به خانه برگشت بغض گلويش را گرفته بود و نمي توانست مثل روزهاي پيش به پدر و مادر و خواهر كوچكش نگاه كند، تا وقتي كه صداي ‘‘ربنا‘‘‌بلند شد و ... .

قیمت : ۳۰۰۰ ریالمجسمه سازی با خمیر کاغذ

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

از امروز كاغذها و روزنامه هاي باطله را دور نريزيد،‌چون با استفاده از روشهايي كه در اين كتاب مطرح شده است مي توانيد از آنها كاردستيهاي جالبي بسازيد. با استفاده از كاغذ و چسب مي توانيد انواع اشياي هنري، عروسكهاي خيمه شب بازي يا چيزهاي ديگر بسازيد. معرفي مواد و وسايل لازم و ارائه تصويرهاي متناسب، كار شما را در فراگيري اين هنر بسيار آسان ساخته است.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالاسب سفید و دره سبز

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

اسب سفيد كوچولو آن روز صبح هم به بالاي كوه رفت تا با خورشيد بازي كند. ناگهان صداي خنده اي شنيد و خرگوش را ديد كه او هم با خورشيد مشغول بازي است. آن دو قرار گذاشتند با يكديگر مسابقه دهند. زماني كه خيلي خسته و تشنه شدند، در كنار آبگيري ايستادند و حسابي آب خوردند. از طرف ديگر، ‌بوي آنها به مشام گرگهاي بدجنس رسيد و... .

قیمت : ۱۵۰۰ ریالکارخانه همه کاره

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

پدرم يك كارخانه كوچك دارد كه بيشتر وسايل خانه را در آنجا تعمير مي كند. هر وقت به كارگاه كوچكش مي روم، شباهت بين ابزارهايش و بدن انسان را برايم بازگو مي كند. او مي گويد كه آدم يك جرثقيل همه كاره است! آيا باور مي كنيد؟ ‌اگر باور نمي كنيد، حتما اين كتاب را بخوانيد.

قیمت : ۱۳۰ ریالصدف ها

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

هر كس به كنار دريا مي رود انواع صدفهاي كوچك و بزرگ را مي بيند كه همچون چشمهايي به او خيره شده اند. ممكن است كسي بخواهد ايام فراغت و تعطيلي خود را با ساختن مجسمه هايي از اين صدفها پر كند. با استفاده از وسايلي كه در اين كتاب معرفي شده و شيوه كار و تصاويري كه ارائه شده است بهتر مي توانيد به مقصود خود دست يابيد.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالزاغی و زیرک

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

زاغي خيلي دلش مي خواست كه جوجه داشته باشد، اما هر سال كه جوجه هايش سر از تخم در مي آوردند، مار سياه بزرگ از لانه اش در كوه درمي آمد و آنها را مي خورد. اين بار زاغي با شغال زيرك درد دل و مشورت كرد كه چگونه جوجه هايش را از دندان تيز مار نجات دهد. آنها با هم نقشه اي كشيدند و اجراي آن را برعهده زاغي گذاشتند. اما آيا موفق شدند؟ تصاوير شاد و زيباي كتاب بر جذابيت داستان افزوده است.

قیمت : ۶۱۰ ریالآب و مهتاب

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as: , , ,

كتاب حاضر، مجموعه اشعاري است از چند شاعر برجسته معاصر در حوزه شعر و ادبيات كودكان و نوجوانان كه با زبان ساده و روان درباره مهر و مادر و مهتاب، آب و آيينه و امام، سال نو و نغمه هاي زندگي و ... براي كودكان و نوجوانان سخن مي گويند. تصاوير ساده و زيبايي نيز زينت بخش مجموعه است.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالخوشبوتر از گلاب

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

نجمه به روزي فكر مي كرد كه او را در بازار برده فروشان در معرض فروش گذاشته بودند و مرد مهرباني او را براي آزادي خريد. آن مرد مهربان نمي خواست كه او برده بماند. بعد، او را به خانه خود آورد و با او ازدواج كرد. ديري نگذشت كه خداوند به آنها فرزندي داد و او را رضا ناميدند. كتاب، شرح مختصري از زندگي امام رضا (ع) از بدو تولد تا جانشيني پدر و بيان بعضي نامه ها و مكاتبات او با پدرش كه سالها در زندان بود و همان جا مسموم و شهيد شد، و خطوط كلي زندگي آن امام همام پس از پدر بزرگوارش است.

قیمت : ۵۱۰۰ ریال