Archives for the ‘ گروه سنی ج ’ Category

جادو در شهر بازی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

استاد ”م” بچه ها را بيشتر از همه دوست دارد و از دانش خود فقط براي شاد كردن بچه ها استفاده مي كند. او دستگاهي ساخته است كه جاذبه زمين را كمتر يا كاملا بي اثر مي كند. با اين دستگاه، او براي شهربازي بچه ها نقشه اي در سر دارد. نقشه او ايجاد يك دايره جادويي در شهربازي است. دوست داريد وارد اين دايره شويد؟ كتاب با طرح ماجراهاي استاد ”م” از طريق بازي و سرگرمي و به كمك تصاوير شاد و زنده، بعضي مفاهيم علمي را به سادگي به بچه ها ارائه مي دهد.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالتو بوی سیب می دهی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

"تو بوي سيب مي دهي" عنوان شعري است درباره امام زمان (ع). اين کتاب مجموعه اشعاري است درباره چهارده معصوم عليهم السلام. اگرچه سرودن شعر درباره اين پيشوايان دين -همچنان که سخن گفتن از آنها- همواره ساده نبوده، شاعر کوشيده است با زباني ساده و روان و تحت عنوانهاي مختلف به اين مهم بپردازد.

قیمت : ۷۰۰۰ ریالیک تکه خاک خوب خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

جزيره كوچك و دورافتاده اي بود در قلب اقيانوس كه هيچ كس از آن خبر نداشت. بر روي اين جزيره خشك و خالي،‌ نه گياهي مي روييد و نه جانوري زندگي مي كرد. جزيره بيشتر وقتها از تنهايي خود افسرده بود تا اينكه يك روز ماهي كوچكي نيمه جان بر حاشيه جزيره افتاد و پس از اينكه جزيره دوباره او را به دريا انداخت و نجات داد، ماهي كوچك با او شروع به حرف زدن كرد و جزيره را از تنهايي درآورد. آنچه ماهي به جزيره مي گفت او را با دنياي ناشناخته آشنا مي ساخت و شوق و آرزوي او را بيشتر مي كرد،‌ تا اينكه ... . تصاوير متناسب و زيبا، داستان ساده جزيره و آرزوهاي سبزش را زيباتر كرده است.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالقور قورک

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

قورقورک که بچه قورباغه زرنگي بود هر روز با قورقوري مسابقه شنا مي داد. اما امروز تصميم گرفته بودند براي مسابقه تا علفزار آن طرف رودخانه شنا کنند، يعني جايي که به قول پدر و مادرهايشان محل زندگي قورباغه هاي بدجنس بود. بالاخره، کنجکاوي آنها را به علفزار آن طرف رودخانه کشاند كه ناگهان ...

قیمت : ۳۷۰۰ ریالکلاغه به خونه اش نرسید

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

کتاب، شعر کوتاهي است درباره کلاغ، کلاغ قصه ها که پر از ترانه مي پرد، ولي به گوش هيچ کس ترانه اش نمي رسد، مثل خودش که هيچ وقت به خانه اش نمي رسد.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالتولد یک پروانه

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب مجموعة داستانهايي است از فصلهاي مختلف زندگي قنبر، دوست و خدمتکار وفادار حضرت علي (ع). شرح زندگي وي از همراهي با مولاي خود در کوفه تا حضور در مبارزه با معاويه تا آنگاه که به دست حجاج، والي جبار و ستمگر اموي، کشته مي شود و به نزد دوست خود پرواز مي کند، به همراه تصاويري از وقايع مختلف در کتاب آمده است.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالکاجها و بلوطها

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

دراين کتاب، نويسنده با ابتکار و خلاقيت نشان مي دهد که چگونه مي توان از اشياي ظاهراً بي مصرف، مثلاً ميوه هاي کاج و بلوط، حيوانات و اشکال زيبايي ساخت. با اين نوع کتابها مي توان قوه خلاقيت کودکان را پرورش داد و به آنها آموخت که هيچ چيز در اطراف ما واقعاً بي مصرف و بيهوده نيست.

قیمت : ۵۳۰۰ ریالکوه جواهر

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب داستان کودک فقيري است که در يک ذغال فروشي بسختي کار مي کند ولي همواره درفکر آن است تا در جواهر فروشي زيبا و تميزي که در بازار است مشغول کار شود. روزي بالاخره اين اتفاق مي افتد و او شاگرد جواهر فروشي مي شود. او با خوشحالي به کار جديد خود ادامه مي دهد تا اينکه يك روز جواهر فروش او را به سفري عجيب مي برد... . اين داستان از يک طرف حرص و طمع آدمي و از طرف ديگر درستکاري و مهرباني او را به همراه تصاويري زيبا نشان مي دهد.

قیمت : ۴۸۰۰ ریالدیدار با دوستان

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين کتاب از انتشارات يونسکو است براي تشويق به درک متقابل به مناسبت سال بين المللي فرهنگ صلح و در جهت تعليم و گسترش مفاهيم بين المللي دراين کتاب بعضي از جنبه هاي زندگي و فرهنگ کشورهاي آسيا/اقيانوسيه از زبان بچه هاي اين کشورها به همراه تصاويري زنده و زيبا معرفي شده است.

قیمت : ۱۳۶۰۰ ریالیکی کم است

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

اين کتاب داستان پسرک تنبل و طماعي است که هرروز مرغ خود را به خانه يکي از همسايه ها مي اندازد و غروب که براي بردن آن مي رود، چند تخم مرغ از آنان طلب کرده و مي گويد که مرغ او روزي چند تخم مي گذارد. او با جمع کردن تخم مرغها به فکر فروش آنها و در آرزوي خريدن خانه اي بزرگ است که يک روز ... .

قیمت : ۳۴۰۰ ریال