Archives for the ‘ گروه سنی د ’ Category

انسان و طبیعت(پدافند غیرعامل)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

امروز تمام کشورها موضوع پدافند غیرعامل را بسیار جدی تلقی می کنند و هر روز بر میزان دانش این نوع آمادگی دفاعی افزوده می شود.

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریالخدای من!(گزیده ای از صحیفه سجادیه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

مجموعه سخن دوست دریچه ای است به دنیای ایمان، خرد و دانایی.

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریالاسب پرنده

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

آن شب، اصطبل دل گیر بود. دل اسب چران گرفته بود. هوای تازه می خواست. کسی را می خواست که با او حرف بزند.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالنقل رستم و سهراب

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: سینما و تئاتر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

دو سپاه ایران و توران در جلگه ی دژ سپید، رو در روی هم می شوند. رستم، این سوی میدان، پهلوان نوجوان تور، آن سو...

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالکبوتر سفید کنار آینه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

دخترک پری سفید و پری آبی در دست داشت. می رفت، می رفت و به آسمان خیره بود و در جست و جوی کبوتر سفید بود.

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریالتا خیابان خوشبخت

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعر تا خيابان خوشبخت، شامل سيزده شعر در قالب‌هاي مختلف نيمايي، چهارپاره غزل و مثنوي است كه براي گروه سني د و هـ منتشر شده است. موضوعات اين مجموعه گوناگون است و به زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و طبيعي مي‌پردازد.

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریالخشت در خشت

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: حركتی و مهارتی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين سرگرمی از گروه سرگرميهای خلاق سازه‌ای است. با قطعات اين سرگرمی بدون محدوديت و با تفكری خلاق، می‌توان احجام متنوع ساده و پيچيده به وجود آورد...

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریالفرفره های سنتی ایران

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

به اسباب بازیهای چرخشی، فرفره می گویند. ساختن فرفره از قدیم در سراسر ایران رواج داشته است...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالقلب های نارنجی

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالجادوگر بیکار

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

این یک کتاب معمولی نیست؛ زیرا هر قصه آن دارای سه پایان است. در حقیقت این کتاب وسیله ای است برای بازی کردن...

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال