مشاهده گروه :گروه سنی ه

انسان و طبیعت(پدافند غیرعامل)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

امروز تمام کشورها موضوع پدافند غیرعامل را بسیار جدی تلقی می کنند و هر روز بر میزان دانش این نوع آمادگی دفاعی افزوده می شود.

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریالنقل رستم و سهراب

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :سینما و تئاتر, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

دو سپاه ایران و توران در جلگه ی دژ سپید، رو در روی هم می شوند. رستم، این سوی میدان، پهلوان نوجوان تور، آن سو...

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالکبوتر سفید کنار آینه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

دخترک پری سفید و پری آبی در دست داشت. می رفت، می رفت و به آسمان خیره بود و در جست و جوی کبوتر سفید بود.

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریالرخش

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ه
اثر :

کم کم خاطره ها جان می گیرند و چیزهای زیادی را به یاد می آورم. صدای پای اسبها توی سرم است. افتاده ایم توی علف زارها و بیشه ها. زده ایم به گله ی آهوها. بوی آب و علف هوا را پر کرده است...

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالچلچراغی در تاریکی(بر پایه زندگی سید علی اکبر صنعتی، استاد نقاش و مجسمه ساز)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :زندگی نامه, گروه سنی ه
اثر :

بی بی برای این که حسن خان را امیدوار کند با حالت شادی ظاهری رو به او کرد:«سید علی اکبرم خدا را شکر دوست دارد نقاش بشود. دل و جانش رنگ آمیزی با مداد رنگی است. پول و پله که داشتم برایش یک جعبه مداد رنگی خریدم...»

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریالفرفره های سنتی ایران

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

به اسباب بازیهای چرخشی، فرفره می گویند. ساختن فرفره از قدیم در سراسر ایران رواج داشته است...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالفیض گل( زندگینامه داستانی حکیم ملا محسن فیض کاشانی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :زندگی نامه, گروه سنی ه
اثر :

روزگار درنگ نمی شناسد. بی اعتنا به گردش گردون آیینه ی عمر را در برابر دیدگان خود نهاده ام. چشمانم ردیف بی پایان کتاب ها را و طلبه های پیر و جوان را نگاه می کند؛

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالقلب های نارنجی

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال(تفسیر روض الجنان و روح الجنان(از مجموعه گنجینه متون دینی ۹

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • گروه :مذهبی, گروه سنی ه
اثر :

مجموعه گنجینه متون مذهبی با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با متون ارزشمند مرجع در حوزه علوم اسلامی آماده شده است. کتابهایی که در این مجموعه منتشر می شوند متن خلاصه یا ساده شده منابع دینی را در خود دارند. در مقدمه هر کتاب ویژگیهای مهم هر متن در کنار معرفی نویسنده ذکر شده است.

قیمت : ۱۷۵۰۰ ریالسه گلدان

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • گروه :داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر : ,

داستان درباره سه گلدان لادن، نرگس و شعمدانی و سه خانواده است كه با زبانی شاعرانه قصه آن‌ها بیان شده است. این كتاب برای گروه سنی «د» و «هـ» انتشار یافته است.

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال