Archives for the ‘ واحد موسیقی ’ Category

بچه‌های ایران

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: موسیقی محلی

در این کاست ترانه هایی انتخاب شده که به هنگام چوپانی، کار در مزرعه یا در مراسم خاصی مردم می خوانند.این ترانه ها از مناطقی چون فارس،مازندران،خراسان و... است. ترانه های معروفی مانند "الله مدد"،"نوایی"،"بز قرمز"،"زمستان" و... ارائه شده است.
صدای شاعر ۲‏

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: موسیقی تلفیقی

معرفی اشعار شاعران در حوزه کودک با صدای خودشان و ‏تلفیق موسیقی آوازی با فرم پاپ
صدای شاعر ۳‏

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: موسیقی تلفیقی

معرفی اشعار شاعران حوزة کودک با صدای خودشان و ‏تلفیقی از موسیقی با فرم آوازی پاپ
صدای شاعر ۴‏

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: موسیقی تلفیقی

معرفی اشعار شاعران حوزة کودک با صدای خودشان و ‏تلفیقی از موسیقی آوازی با فرم پاپ
صدای شاعر ۱‏

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: موسیقی تلفیقی

معرفی اشعار شاعران در حوزة کودک با صدای خودشان و ‏تلفیق موسیقی آوازی با فرم پاپ.
خروسک پریشان

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: موسیقی تلفیقی

روایت یک قصة کودکانه با تلفیق موسیقی و نمایش
خواب خوش

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: موسیقی تلفیقی

ارائه لالائی های کودکانه با فرم موسیقی تلفیقی
یک باغچه گل

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: موسیقی تلفیقی

تلفیق کلام و موسیقی روی اشعار کودکانه و با فرمی از ‏موسیقی .‏
نماز چشمۀ پاکیها

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: موسیقی تلفیقی

معرفی جایگاه نماز برای کودکان و نوجوانان با فرم ‏موسیقایی
دیلمان

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: موسیقی آوازی ایرانی

دراین اثر خلاصه ای از چهار نوار کاست تولید قبلی کانون برای آشنایی بیشتر علاقمندان با ردیف های موسیقی تولید شده است.‏