مشاهده گروه :انتشارات

مسافرخانه ی ماه نصفه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
اثر :

شیر کوچولو در باغ وحش به دنیا آمده بود. پشت میله های قفسی آهنی که از اول تا آخر آن فقط ده قدم بود. شیر کوچولو هر روز شیر مادرش را می خورد، با دُم او بازی می کرد، از سر و کولش بالا می رفت.

قیمت : ۱۶۵۰۰ ریالدس و دس و دس، نخود و عدس(از مجموعه«بازی، شعر، نمایش»)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
اثر :

بازی های نمایشی این مجموعه تلفیقی است از «بازی، شعر، نمایش» که با الهام از ترانه های موجود در ادبیات عامیانه سروده شده اند و همگی به نوعی با طبیعت در ارتباط اند.

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریالانسان و طبیعت(پدافند غیرعامل)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

امروز تمام کشورها موضوع پدافند غیرعامل را بسیار جدی تلقی می کنند و هر روز بر میزان دانش این نوع آمادگی دفاعی افزوده می شود.

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریالخدای من!(گزیده ای از صحیفه سجادیه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :مذهبی, گروه سنی د
اثر :

مجموعه سخن دوست دریچه ای است به دنیای ایمان، خرد و دانایی.

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریالاسب پرنده

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
اثر :

آن شب، اصطبل دل گیر بود. دل اسب چران گرفته بود. هوای تازه می خواست. کسی را می خواست که با او حرف بزند.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالنقل رستم و سهراب

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :سینما و تئاتر, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

دو سپاه ایران و توران در جلگه ی دژ سپید، رو در روی هم می شوند. رستم، این سوی میدان، پهلوان نوجوان تور، آن سو...

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالکبوتر سفید کنار آینه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
اثر :

دخترک پری سفید و پری آبی در دست داشت. می رفت، می رفت و به آسمان خیره بود و در جست و جوی کبوتر سفید بود.

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریالحرف آباد

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ب
اثر :

نوشته که دیگر ناامید شده بود با چشم های گریان به قد و بالای نقطه ها نگاهی کرد و گفت:«نه ... دیگر کار من تمام شده و از شما هم کاری بر نمی آید.»

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالبچه ی همه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :داستان, گروه سنی ب
اثر :

روزی در یک جنگل بزرگ چیز گردی پیدا شد... و بعد یک دفعه صدا کرد و شکست ترق!!! و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون...

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریالآقای تابستان

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • گروه :شعر, گروه سنی ج
اثر :

خیلی خوش اخلاق است آقای تابستان با بقچه سبزش برگشته او الان

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریال