Archives for the ‘ گروه اولیا و مربیان ’ Category

قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی ـ تربیتی آن

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان
Tagged as:

آموزش و پرورش امروز بايد زنده و پويا و پاسخگوي نيازمندي‌ها و مسائل انسان امروز باشد و براي رسيدن به اين هدف نيازمند نگرش‌ها و روش‌هاي آموزشي نويني است. روش‌هايي كه بر «تجربه و آزمون» شخصي كودك بنياد مي‌كند و در آن «همه حواس پنجگانه» به كار گرفته ‌شده و احساس را با انديشه و انديشه را با عمل پيوند مي‌زند. آموزش بر اساس اين ديدگاه نمي‌تواند و نبايد منحصر به مدرسه و كتاب‌هاي درسي باشد. از اين نظرگاه، همه‌جا مثل محل آموزش و كودك هميشه در حال آموختن است. كتاب حاضر بر چنين ديدگاهي استوار شده و تلاشي است براي آموزش چگونگي به كارگيري ابزار قصه‌بازي در امر تعليم و تربيت.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالاز این باغ شرقی

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

اثر حاضر با ارائه مجموعه‌اي از نظريه‌ها و ابزارهاي نقد در حوزه نقد ادبي معاصر تلاش دارد تا زمينه‌هايي براي شناسايي نقد شعر كودك و نوجوان فراهم کند. در عرصه نظريه‌ها، مؤلف هم از نظريه‌هاي كلاسيك شرقي و هم نظريه‌هاي معاصر غربي سود مي‌جويد؛ با اين حال ضمن تأكيد بر اهميت و ضرورت شناخت و توجه به نظريه‌ها و ابزارهاي نقد جديد، در به كارگيري ابزارهاي نقد شعر كودك و نوجوانان، دستاورد نظريه‌پردازان و منتقدان فرهنگ و ادب ايراني‌ ـ‌ اسلامي را آسانتر و كارسازتر مي‌يابد.كتاب حاضر با بررسي دقيق بسياري از مجموعه‌‌هاي شعر كودك و نوجوان و تحليل آنها مبتني بر آرايه‌ها و ابزارهاي زيبا‌شناسي سخن پارسي و برجسته كردن نقاط قوت و ضعف آنها مي‌تواند نمونه‌اي درخور براي بحث‌هاي بنيادين و ضروري درباره مباني نظري شعر كودك و نوجوان فراهم نمايد.

قیمت : ۳۳۰۰۰ ریالبنیادهای ادبیات کودک

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

ذهن كودكان نه تنها با ذهن بزرگسالان متفاوت است، ‏بلكه در هر مرحله از رشد خود نيز از جهت عاطفي و ‏ادراكي، ويژگي‌هايي دارد كه بر نگاه آنان به جهان ‏تأثير اساسي مي‌گذارد. به همين صورت، ذوق زيبایی شناسي در ‏كودكان از جهاتي با ذوق زيبايي‌شناسي در بزرگسالان ‏متفاوت است. در رويكرد به مباني ادبيات كودك، همواره ‏بايد چنين ويژگي‌هايي را مد نظر قرار داد.‏ كتاب حاضر ذير مجموعه «مباحث نظري ادبيات كودك و ‏نوجوان» از سوي كانون پرورش فكري كودكان و ‏نوجوانان، و با هدف تقويت پايه‌هاي نظري ادبيات كودك ‏و نوجوان و شناخت هرچه بهتر مشخصه‌هاي بومي و فرهنگ ‏خودي در اين شاخه از ادبيات به چاپ رسیده است. اين كتاب در پي پاسخگويي به پرسش‌هاي بنيادين ‏دست‌اندركاران ادبيات كودك و نوجوان، ارائه ژانرهاي ‏عمده در ادبيات كودكان، مشخص كردن چهارچوب‌هاي هر يك ‏از اين ژانرها، چگونگي نسبت آنها با ذهن كودكان و... ‏است.

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالکتابشناسی کتاب‌های کودک و نوجوان

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: کتابهای مرجع, گروه اولیا و مربیان
Tagged as: , ,

به دليل گستردگي زمينه‌هاي پژوهشي و تخصصي شدن هرچه ‏بيشتر آنها، نياز پژوهشگران به منابع مورد نظر در ‏رشته‌هاي پژوهشي خود نيز افزايش مي‌يابد. فعاليت ‏اطلاع‌رساني به عنوان يكي از پديده‌هاي فن‌آوري مي‌تواند ‏با بهره‌گيري از روش‌هايي مانند كتابشناسي و فهرست‌بندي ‏پاسخگوي اين نياز باشد. ‏ مجموعه حاضر تلاشي است در جهت تهيه كتابشناسي توصيفي ‏كليه منابع نوشتاري در حوزه ادبيات و مواد خواندني ‏كودكان و نوجوانان كه به همت کارکنان كتابخانه مرجع ‏كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان صورت گرفته ‏است.‏

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریالنوشتن خلاق

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان
Tagged as:

توانايي توجيه و تبيين افكار و دريافت هاي خود، ‏بالاترين شكل آزادي است كه مي‌توان در يك جامعه ‏انساني آموخت. جامعه‌اي كه نتواند چنين توانايي و ‏تجربه‌اي را به افراد خود آموزش دهد روح خلاقيت، رشد و ‏پيشرفت را در بطن خود دفن خواهد كرد. در جامعه‌اي ‏انساني، مربيان راهنماياني ‏دلسوزی هستند كه كنجكاوي كودكان را گسترش داده و به ‏پرورش و خلاقيت ذهن آنها كمك مي‌كنند. در اين راه ‏بزرگ‌ترين هنر مربيان آگاه ترغيب و تشويق كودكان و ‏نوجوانان به دانستن بيشتر است .‏ از آنجا كه ادبيات شكلي از هنر است كه نمي‌توان آن را ‏مانند مهارت‌هايي چون نجاري، خياطي يا شنا به طور ‏مستقيم آموزش داد، بنابراين، نياز به روشي تجربي و ‏سازنده دارد كه در آن زبان سكاندار ارائه تجربه‌ها، ‏نگرش‌ها و افكار فرد است. كتاب حاضر در پي تحقق چنين ‏امري در زمينه نوشتن خلاق كودكان و نوجوانان و رشد و ‏پرورش هرچه بيشتر توانايي آنان در اين زمينه است.‏

قیمت : ۷۰۰۰ ریالخورشید مال کیه؟

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان
Tagged as:

موش و خرگوش زير يك درخت با هم بازي مي كردند كه ناگهان باد تندي وزيد و هوا تاريك شد. درهمين هنگام، يك پرتقال از درخت پايين افتاد و آنها فكر كردند كه اين خورشيد است كه پايين افتاده، آنگاه... . كتاب حاضر، مجموعه ٩ نمايشنامه كوتاه، از جمله نمايشنامه فوق است كه براي استفاده در مدارس ابتدايي و مهدكودكها تهيه شده است. موضوعات ساده و قابل فهم نمايشنامه ها كه با پرداختي روان و منسجم تصوير شده اند،‌ با مخاطبان خردسال به خوبي هنر تئاتر ارتباط برقرار مي كنند.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالحقوق کودک بر والدین

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: گروه اولیا و مربیان, مذهبی
Tagged as:

كودكان شكوفه هاي زندگي و ثمره عشق و پيوند والدين هستند و رعايت حقوق آنها از جنبه هاي مختلف و مسئوليت تربيت و تعليم و آماده سازي آنها براي حضور مثبت و مؤثر در عرصه زندگي اجتماعي و انساني، تكليف دشوار و گاه طاقت فرسايي است كه لزوم توجه دقيق و مداوم والدين را به اين امر ايجاب مي كند. آيين اسلام با بيان حقوق فردي و اجتماعي انسانها از همان آغاز زندگي، ‌ضمن تاييد و تاكيد بر اين حقوق، دستورها و توصيه هاي مناسب و ارزشمندي به اوليا و مربيان اجتماعي ارائه مي دهد. در اين كتاب، آن دسته از حقوق كودكان كه از نظر اسلام به عهده والدين مي باشد بررسي شده است

قیمت : ۷۰۰۰ ریالمقدمه بر ادبیات کودک

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

شناخت مفهوم كودكي، پيش نيازي مهم براي ورود به حوزه ادبيات كودك است و به اعتقاد نويسنده كتاب، ‌بسياري از مشكلات موجود در اين حوزه ناشي از عدم آشنايي لازم با اين مفهوم است. در اين كتاب، با بررسي تحول تاريخي مفهوم دوران كودكي، به چگونگي آن و ادبيات كودك در دوران جديد در اروپا و ايران پرداخته شده است. انتشار اين كتاب در چهارچوب مجموعه اي است تحت عنوان ”مباحث نظري ادبيات كودك و نوجوان” كه از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با هدف تقويت پايه هاي نظري در اين حوزه و شناخت هر چه بيشتر مشخصه هاي فرهنگ بومي در اين شاخه از ادبيات صورت مي گيرد.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالگزاره چهل حدیث ( امام خمینی(ره) )

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: گروه اولیا و مربیان, مذهبی
Tagged as:

بسياري از محققان و عالمان اسلامي بر آنند که شيعيان نخستين کساني هستند که به جمع آوري و ثبت و تدوين احاديث همت گماردند. براي تدوين حديث از زمان پيامبر اسلام(ص) سه مرحله ذکر شده است: مرحله نخست با کتابت و تدوين حديث به دست مبارک حضرت علي(ع) آغاز مي شود و به وسيله ياران نزديک او (سلمان و ابوذر) و ديگر ائمه معصومين(ع) تا زمان امام محمد باقر(ع) ادامه مي يابد و ... . در اين کتاب، ابتدا حديث و ترجمه آن نقل مي شود، سپس با توضيح کلمات و تعابير مهم، به شرح متن حديث پرداخته مي شود. شيوه گزينش احاديث که از موضوع جهاد با نفس آغاز شده و با شور و شگفتي خاصي به قرآن ختم مي شود طرح و انتخاب احاديث را جالب توجه ساخته است.

قیمت : ۷۰۰۰ ریالبازیهای محلی ایران برای کودکان و نوجوانان

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: سرگرمی, گروه اولیا و مربیان
Tagged as:

تربيت و پرورش تواناييهاي جسمي كودكان و نوجوانان و آموزش مهارتهاي لازم به آنها از طريق بازيها، بويژه بازيهاي دسته جمعي، هم اوقات فراغت آنها را به شكل شايسته پر مي كند و هم آنها را براي ورود به عرصه زندگي اجتماعي و پذيرش مسئوليتهاي آن آماده مي سازد. كتاب حاضر مجموعه اي از بازيهاي سرگرم كننده است كه با هدف فوق و متناسب با فضاها و مكانهاي مختلف تدوين يافته است و پدر و مادرها و بزرگترها نيز مي توانند در كنار فرزندان، لذت بازيهاي دوران كودكي خود را تكرار كنند.

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریال