Archives for the ‘ داستان ’ Category

می روم برای کرم ها لانه بسازم

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

زهره نگاهی به بی بی کرد و با صدای بلند پرسید:«راستی! بی بی چرا بعد از باران کرمها از خاک ریخته اند بیرون؟» بی بی پس از چند لحظه مکث گفت:«خوب آخر بی بی جان آب لانه هاشان را پر کرده.» زهره به یاد خانه هایی در گود افتاد. خانه هایی که بسیار پائین تر از سطح زمین بودند.

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریال… و خدا پاسخ داد

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

زید احساس تنهایی و دل شکستگی می کرد. دلش می خواست کودک بود. به سوی پیامبر می دوید و در آغوش او پناه می گرفت. چرا پیامبر از او حمایت نمی کرد؟ مگر او پیامبر نبود؟ مگر حرف او را باور نکرده بود؟ پس چرا تا این حد خونسرد بود؟ شکسته های دل زید سینه اش را می خراشید. خدایا... خدایا...

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریالبهار دوستی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

قصة دوستي قصه اي قديمي و پايدار است، حتي براي پروانه ها. هريک از پروانه هاي کوچک و زيباي ما درحالي که در زير باران خيس شده اند حاضر نيستند براي نجات خود دوستان ديگر را رها کرده و آنها را تنها بگذارند تا سرانجام ... اين داستان قشنگ با تصاوير زيبايي نيز همراه شده است.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالنوروز با دارا و سارا

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

نسیم به آرامی می وزید و با خود بوی خوش بهار را می آورد. بوی گل و شکوه، و بوی خوش عید نوروز آماده می شدند و چیزهای زیادی درباره آن یاد می گرفتند.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالسیاه دل

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

این داستان دختری است با یک نیروی جادویی، نیرویی که باعث می شود هر وقت او کتابی را می خواند شخصیت های کتاب جان بگیرند و از دل داستان بیرون بیایند. این قدرت جادویی گروهی از تبهکاران را به فکر می اندازد که آن را تصاحب کنند و در ادامه ماجراهایی پیش می آید که حتماً از خواندن آنها لذت خواهید برد.

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریالبزرگ ترین دختر عالم

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

بیائید با هم به دیدار دختری برویم که بار غصه های بسیاری را بر دوش کشیده است. دردهای بسیاری را به جان خریده و مصیبتهای فراوانی را تحمل کرده است. دختری که...

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالطوطی و بازرگان(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسانها می گردد. داستان طوطی و بازرگان یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که راه رهایی از زندگی خاکی را به انسان نشان می دهد و او را به وطن نخستین و جاویدش رهنمون می شود.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالهنوز روز چهارم نیامده بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

قوم ثمود با سرگذشت قوم نوح و هود آشنا بودند اما به جای ایمان آوردن به خداوند و پیامبرانش، در دل کوه خانه‌هایی سخت استوار ‌ساختند تا به گمان خود از خشم خداوند در امان باشند. هرچقدر صالح پیامبر آنان را به نیکی و انصاف و ایمان فرا می‌خواند بر دشمنی و ستیزه آنان افزوده می‌شد، تا آنگاه که… .

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالاین هم پول ماهی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

شکوفه در کنار یک مغازه ماهی فروشی، چشمش به ماهی کوچک قرمزی در تنگ کوچک می افتد و می خواهد آن را بخرد. اما پولش کم است و قول می دهد که بعد از بردن ماهی، بقیه پول را برای مغازه دار بیاورد. مغازه دار هم ماهی را به او می دهد و می گوید اگر بقیه پول تا قبل از روز عید به دستش نرسد، ماهی خواهد مرد. اما شکوفه تا قبل از عید فراموش می کند به قول خود عمل کند و … .

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالاول سلام، آخر سلام

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ه
Tagged as:

در هر جای دنیا، وقتی دو نفر به هم می رسند یا گفت و گو را آغاز می کنند، کار خاص انجام می دهند یا کلام ویژه ای به زبان می آورند. اینها برای آن است که ارادت خود را به طرف مقابل نشان دهند یا برای او آرزوی شادمانی کنند. معنای این کارها و کلمات متفاوت است، ولی هیچ کدام عمق «سلام» را ندارد.

قیمت : ۱۲۵۰۰ ریال