Archives for the ‘ داستان ’ Category

بستور

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

گشتاسب، پادشاه ايران، و سردارانش روي يك كوه بودند و ارجاسپ، پادشاه توران، با سردارانش روي كوه مقابل. جلگه بين دو كوه، ميدان جنگ بود و لشكرهاي ايران و توران در دامنه كوهها رو به روي هم قرار داشتند. در ميدان جنگ، زرير، پهلوان ايراني، پهلوانان توران را يكي پس از ديگري مي انداخت. سرانجام، پادشاه توران جادوگر خود را، به وعده، به نبرد با او فرستاد و او نيز، به جادو، زرير را از پاي درآورد. از ميان همه سپاه ايران، بستور، فرزند هفت ساله زرير، به خونخواهي پدر برخاست. اما سرداران به او خنديدند. بستور به كمك مهتر پدر خود بر اسب پدر مي نشيند و به ميدان جنگ مي رود. بدين سان، حماسه دلاور كودك بزرگ سپاه ايران شكل مي گيرد.

قیمت : ۲۵ ریالدور از خانه

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

هزار سال پيش نبود، صد سال پيش هم نبود، همين يكي دو سال پيشتر بود. توي كوچه ما دختري زندگي مي كرد به نام “هلي خانم“ كه هشت سال داشت. بچه هاي ديگر هر يك كاري مي كردند و هنري داشتند، اما كار هلي فقط اذيت و آزار ديگران بود. بالاخره آن قدر مردم از دست او به پدر و مادرش شكايت كردند كه آنها به راهنمايي پيرمردي كه مهمان آنها شده بود، تصميم گرفتند هلي را مدتي به جاي ديگري بفرستند كه قدر خانه و محله خودش را بداند و از آزار ديگران دست بردارد. هلي كه اين حرفها را شنيده بود آن شب خواب ديد كه... . الآن هلي بزرگتر و زرنگتر و مهربان تر شده است و همه از دست او راضي هستند.

قیمت : ۳۵ ریالداستان امیر حمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

روزي از روزها در شهر مكه پسري از خاندان ابراهيم پيامبر (ع) به دنيا آمد كه او را حمزه ناميدند. در همان روز ،در همسايگي آنها، در خانواده اي فقير پسر ديگري پا به جهان گذاشت كه نامش را نسيم نهادند. اين دو از همان كودكي با هم آشنا شده و بين آنها دوستي پديد آمد. آنها بتدريج راه زندگي و رسم پهلواني را خوب ياد گرفتند تا اينكه به بيست سالگي رسيدند. از اين زمان بود كه به جنگ با راهزنان و باجگيران و دشمنان مردم پرداختند و سفرهاي پر ماجراي آنها به اطراف جهان آغاز گشت. آنها سرانجام به دربار انوشيروان رسيدند و... .تصاوير زيباي كتاب افسانه پرماجراي آن را زينت داده است.

قیمت : ۵۰ ریالشاعر و آفتاب

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

خلاصه کتاب : نام کتاب : شاعر و آفتاب موضوع : داستان گروه سنی : ب تصویرگر: بهمن دادخواه قیمت : ۳۷۰۰ ریال قطع کتاب : ۲۲×۲۲ سانتی متر تاریخ چاپ اول : ۱۳۴۷ شمارگان چاپ : ۱۵۰۰۰ نسخه تعداد صفحات : ۲۴ صفحه شابک: ۹۶۴ – ۴۳۲ – ۹۳۸ – ۴

قیمت : ۳۷۰۰ ریالعمو نوروز

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

مردي بود به نام عمونوروز كه هر سال عصا زنان به شهر مي آمد. بيرون دروازه شهر، باغ قشنگي بود كه صاحب آن پيرزن سفيد موي خوشرويي بود. هرسال روز اول بهار، پيرزن به انتظاررسيدن عمونوروز از اول صبح كارهاي مختلفي مي كرد، ولي بعد كه خسته مي شد، كمي مي خوابيد. عمونوروز مي آمد و عيد را به خانه او مي آورد و از آنجا به شهر مي برد. به اين ترتيب، پيرزن قصه ما باز هم در اين آرزو مي ماند كه عمونوروز را ببيند، جوان شود و همراه او عيد را به شهر ببرد.

قیمت : ۲۵ ریالبعد از زمستان در آبادی ما

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

خلاصه کتاب : نام کتاب : بعد از زمستان در آبادی ما موضوع : داستان نویسنده : سیاوش کسرائی قیمت : ٦٠ ریال قطع کتاب : ٢٣×٢٣ سانتی متر تاریخ چاپ اول : ١٣٤٦ نوبت چاپ : ششم – ١٣٦٢ تعداد صفحات : ٢٦ صفحه شماره دیوئی : ب ٥٤٧ ک ٢/٣٩٨

قیمت : ۶۰ ریالجمشید شاه

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

و خداوند آسمان را آفريد و زمين، آب و گياهان را، حيوانات و پرنده ها و مردم را. آنگاه جمشيد را آفريد و او را پادشاه حيوانات و مردم كرد. در روزگار او نه زمستان بود و نه تابستان، نه بيماري و نه مرگ، و همه راضي و خوشحال بودند. به اين ترتيب، جمشيد سيصد سال پادشاهي كرد. كم كم زمين از حيوانات و مردم پر شد و علف براي گله ها و غذا براي مردم كمياب گشت. جمشيد غصه دار شد و براي چاره به فكرش رسيد كه پيش هرمزد، خداي خدايان،‌ برود و از او ياري بگيرد. آنگاه...

قیمت : ۲۵ ریالمهمانهای ناخوانده

تاریخ تولید : ۱۳۴۵ • Category: داستان

در ده كوچكي پيرزني زندگي مي كرد. يك شب باران تندي باريد و پيرزن كه مي خواست برود زير لحاف و گرم شود، چندبار صداي تق تق در را شنيد و هر بار با يك مهمان ناخوانده اي رو به رو شد. اول خاله گنجيشكه بود كه زير باران خيس شده بود. سپس مرغ پاكوتاه بود كه از شدت باران به پيرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا كلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و... . صبح كه پيرزن از خواب بيدار شد، ديد كه در خانه اش خيلي خبرهاست و هر يك از مهمانها مشغول كاري است!

قیمت : ۳۰۰۰ ریال