Archives for the ‘ داستان ’ Category

داستان امیر حمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

روزي از روزها در شهر مكه پسري از خاندان ابراهيم پيامبر (ع) به دنيا آمد كه او را حمزه ناميدند. در همان روز ،در همسايگي آنها، در خانواده اي فقير پسر ديگري پا به جهان گذاشت كه نامش را نسيم نهادند. اين دو از همان كودكي با هم آشنا شده و بين آنها دوستي پديد آمد. آنها بتدريج راه زندگي و رسم پهلواني را خوب ياد گرفتند تا اينكه به بيست سالگي رسيدند. از اين زمان بود كه به جنگ با راهزنان و باجگيران و دشمنان مردم پرداختند و سفرهاي پر ماجراي آنها به اطراف جهان آغاز گشت. آنها سرانجام به دربار انوشيروان رسيدند و... .تصاوير زيباي كتاب افسانه پرماجراي آن را زينت داده است.

قیمت : ۵۰ ریالطلسم شهر تاریکی

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

در آن روزگاران قديم، شهري بود كه هميشه تاريك بود. مردم سينه به سينه از بزرگترها شنيده بودند كه يك روز صبح كه مردم از خواب بيدار مي شوند، هر چه منتظر مي مانند، نه خورشيد مي آيد و نه روز مي شود. نسلهاي بعد ديگر نه معني خورشيد را مي فهميدند و نه معني روز را و پيران شهر هم نمي توانستند به پرسشهاي آنها درباره خورشيد و روشنايي و روز پاسخ گويند. تنها مي دانستند كه پاسخ همه آنها در شكستن طلسمي است كه در كوه سياه قرار دارد. يك روز، كاوه آهنگر در دكان خودش در ميان آهن پاره ها نقشه طلسم را يافت و نوشته هاي آن را براي پسرش و دوستان او خواند. آنها پس از آگاهي از راز طلسم، با يكديگر پيمان بستند كه به كوه سياه بروند و طلسم را بشكنند. به اين ترتيب، سفر پرماجراي آنان آغاز گشت.

قیمت : ۴۰ ریالگل بلور و خورشید

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

پس از اينكه شب شش ماه تمام در آسمان قطب شمال ماند، خوابش گرفت و همراه با ماه و ستاره ها يكي يكي رفتند. خورشيد هم از سرزمينهاي دور و دشتهاي سبز گذشت و به قطب شمال رسيد و آنگاه روز شد. نور نارنجي خورشيد بر روي يخها و برفها پاشيده شد و رنگين كمان، مثل هفت نوار ابريشمي هفت رنگ، در هوا پديدار شد. پس از اينكه در زير تابش خورشيد، پنجه هاي يخها از هم باز شدند، ساقه اي از قنديلهاي يخ آرام آرام سر برآورد و خورشيد پس از سفر هزاران ساله خود و ديدن انواع گلهاي رنگارنگ، چشم به رويش گل بلور دوخت. در اين كتاب، داستان زندگي گل بلور و فرزندانش، قطره هاي شبنم كه صبحها روي گلبرگ گلها مي نشينند،‌به همراه تصاوير زيبا ارائه شده است.
شاعر و آفتاب

تاریخ تولید : ۱۳۴۷ • Category: داستان

خلاصه کتاب : نام کتاب : شاعر و آفتاب موضوع : داستان گروه سنی : ب تصویرگر: بهمن دادخواه قیمت : ۳۷۰۰ ریال قطع کتاب : ۲۲×۲۲ سانتی متر تاریخ چاپ اول : ۱۳۴۷ شمارگان چاپ : ۱۵۰۰۰ نسخه تعداد صفحات : ۲۴ صفحه شابک: ۹۶۴ – ۴۳۲ – ۹۳۸ – ۴

قیمت : ۳۷۰۰ ریالعمو نوروز

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

مردي بود به نام عمونوروز كه هر سال عصا زنان به شهر مي آمد. بيرون دروازه شهر، باغ قشنگي بود كه صاحب آن پيرزن سفيد موي خوشرويي بود. هرسال روز اول بهار، پيرزن به انتظاررسيدن عمونوروز از اول صبح كارهاي مختلفي مي كرد، ولي بعد كه خسته مي شد، كمي مي خوابيد. عمونوروز مي آمد و عيد را به خانه او مي آورد و از آنجا به شهر مي برد. به اين ترتيب، پيرزن قصه ما باز هم در اين آرزو مي ماند كه عمونوروز را ببيند، جوان شود و همراه او عيد را به شهر ببرد.

قیمت : ۲۵ ریالبعد از زمستان در آبادی ما

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

خلاصه کتاب : نام کتاب : بعد از زمستان در آبادی ما موضوع : داستان نویسنده : سیاوش کسرائی قیمت : ٦٠ ریال قطع کتاب : ٢٣×٢٣ سانتی متر تاریخ چاپ اول : ١٣٤٦ نوبت چاپ : ششم – ١٣٦٢ تعداد صفحات : ٢٦ صفحه شماره دیوئی : ب ٥٤٧ ک ٢/٣٩٨

قیمت : ۶۰ ریالجمشید شاه

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

و خداوند آسمان را آفريد و زمين، آب و گياهان را، حيوانات و پرنده ها و مردم را. آنگاه جمشيد را آفريد و او را پادشاه حيوانات و مردم كرد. در روزگار او نه زمستان بود و نه تابستان، نه بيماري و نه مرگ، و همه راضي و خوشحال بودند. به اين ترتيب، جمشيد سيصد سال پادشاهي كرد. كم كم زمين از حيوانات و مردم پر شد و علف براي گله ها و غذا براي مردم كمياب گشت. جمشيد غصه دار شد و براي چاره به فكرش رسيد كه پيش هرمزد، خداي خدايان،‌ برود و از او ياري بگيرد. آنگاه...

قیمت : ۲۵ ریالمهمانهای ناخوانده

تاریخ تولید : ۱۳۴۵ • Category: داستان

در ده كوچكي پيرزني زندگي مي كرد. يك شب باران تندي باريد و پيرزن كه مي خواست برود زير لحاف و گرم شود، چندبار صداي تق تق در را شنيد و هر بار با يك مهمان ناخوانده اي رو به رو شد. اول خاله گنجيشكه بود كه زير باران خيس شده بود. سپس مرغ پاكوتاه بود كه از شدت باران به پيرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا كلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و... . صبح كه پيرزن از خواب بيدار شد، ديد كه در خانه اش خيلي خبرهاست و هر يك از مهمانها مشغول كاري است!

قیمت : ۳۰۰۰ ریال