Archives for the ‘ شعر ’ Category

برگزیده شعرهای نیما یوشیج

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعر معاصر" ياد كرده مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد. در اين كتاب، گزيده اي از اشعار علي اسفندياري، مشهور به نيما يوشيج، بنيانگذار شعر نو فارسي، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالبرگزیده شعرهای ملک الشعرای بهار

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعر معاصر" ياد كرده مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد. در اين كتاب، گزيده اي از اشعار ملك الشعراي بهار، آخرين استاد بزرگ شعر كهن فارسي و ستايشگر آزادي و وطن، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

قیمت : ۳۳۰۰ ریالمروارید مکه

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

سراينده هنرمند در اين كتاب مرواريدهاي لحظات زندگي پيامبر(ص) را از بدو تولد تا بعثت و از آن زمان تا هجرت به مدينه و وفات به رشته نظم زيبا كشيده و از مجموع آن، رشته مرواريد درخشاني در روايت زندگي آن رسول الهي ارائه كرده است.

قیمت : ۲۶۰۰ ریالزنبور و سیبب قرمز

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

دخترك زيبا براي بازي به ميان گلها مي رود، اما زنبور كوچكي دماغ او را نيش مي زند و دماغش مثل يك سيب قرمز بزرگ مي شود. كتاب مجموع سروده هايي است به زبان ساده و روان، همراه با نقاشيهاي زيبا.

قیمت : ۲۹۰۰ ریالتکه ای از آسمان

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب مجموعه اي از سروده هاي شاعر است که با شعر "او" – تقديم به مهربان ترين باغبان دنيا، آيت ا... خامنه اي– آغاز مي شود و سپس به صبح و گل و آفتاب و ... مي رسد. تصاويري نيز سروده هاي شاعر را همراهي مي کند.

قیمت : ۱۰۰۰ ریالبرگزیده اشعار حافظ

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از گنجينه عظيم شعر فارسي، تاکنون گزينه هاي بسياري با شرح و تفسير به چاپ رسيده است که بيشتر براي استفاده دانشجويان فراهم آمده و بعضي از آنها هنوز هم به عنوان واحدهاي درسي در دانشگاهها و ديگر مراکز آموزش عالي تدريس مي شود. هدف از چاپ گزينه حاضر نيز آشنا ساختن عموم علاقه مندان و بويژه نوجوانان با ميراث ارجمند ادبي و فرهنگي ايراني و اسلامي از چشم انداز گلزار زيباي شعر فارسي است. اميد که اين مجموعه ها موجب جستجوي بيشتر در گستره شعر و ادب فارسي شده و هر چه بيشتر رشد و تعالي فرهنگي نسل جوان را به دنبال داشته باشد.

قیمت : ۲۲۰۰ ریالهر کسی کاری داره

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

کتاب، مجموعه ترانه هاي زيبايي است درباره کساني که هر يک شغلي دارند و کاري، و مردم در همه شهرها معمولاٌ با آنان سروکار دارند. زبان ترانه ها ساده و روان است و تصاوير زيبايي نيز مجموعه را زينت داده است.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالصدای سبز

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

"صداي سبز" صداي آرزوهاست در کوچه هاي شهر، صداي تزلزل تاريکي، صداي سرود لاله ها و صداي سبز رهبر است که: شهيدان زنده اند الله اکبر، به حق پيوسته اند الله اکبر. کتاب مجموعه اشعاري است به زبان ساده و روان، همراه با تصاويري زيبا.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالبوی گردوهای کال

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

"بوي گردوهاي کال" عنوان مجموعه اي از سروده هاي زيباي شاعر است که مي توان آنها را ردپاي نگاه شاعر به آن سوي اشيا يا ذهن و ضمير آنها دانست. در اين مجموعه، خواننده همراه با شاعر به راز سبز "برگهاي کاغذي" مي انديشد.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالکوچه دریچه ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

همه دريچه ها بي توجه شما، پشت پرده هايي از سکوت، تا هميشه بسته است. با نگاه روشن شما ولي، هر دريچه باغي از ستاره چيدن است. کتاب، مجموعه اي از سروده هاي ساده و زيباي شاعر است از باغچه و بهار، از پرستو و پرواز، و از ... .

قیمت : ۱۷۰۰ ریال