Archives for the ‘ شعر ’ Category

به خاطر پرنده‌ها

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

سلامی دوباره به گل ها و کوه ها، به همۀ چیزها، از خاک تا ماه، همراه با رازهای زندگی در سینۀ آسمان و آدمها، با آوازهای باران در کنار پرواز کبوتر‌ها و... . کتاب حاضر مجموعه شعرهایی است به زبان ساده و روان، همراه با نقاشی‌های زیبا.

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالآبی لبخند

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

جوشيدن از كوهستان زندگي، گذشتن از دشت‌ها و صحراها، دل به ياد مقصد سپردن و پيمودن ناهمواري‌ها، سبز و بي‌قرار چشم به خورشيد دوختن و تا درياي هستي تاختن، و خود را به لبخند آبي و مهربان دريا سپردن، اگر زندگي را بيش از اين معنايي است، آن معنا كدام است؟

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالبه همین سادگی (دفترهای ادبی ۱)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و
Tagged as:

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالسیصد و شصت و پنج روز بهار (دفترهای ادبی ۲)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار در مي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درباره پيامبر اكرم(ص) است، به اين اميد كه نگاه خوانندگان را با اين آينه روشن پيوند دهد.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالرازهایی در باد

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

قل‌قل گرم سماور در اتاق، مي‌برد من را به عصر كوزه‌ها، مي‌برد تا لحظه افطارها، مي‌برد من را به ماه روزه ها، سبز مي‌شد با پدر، باغ دعا، نرم مي‌خواند از كتابي آشنا، با فطير تازه مادر مي‌رسيد، دست‌هايش داشت بوي ربنا.

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالپرنده گفت شاعرم

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

درخت ايستاده بود، پرنده‌اي رسيد و باز شد كلاف گفتگو، شاعري كه حرف‌هاي آن دو را شنيد، نشست و شعر بافت. پرنده گفت: آرزو. درخت گفت: بي‌كران، و هردو چشم‌انتظار يك نگاه مهربان.

قیمت : ۱۵۵۰۰ ریالتکه‌ای از دریا

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

شاعر بر آن است تا در باغ چشم مردمان نقش‌هاي زيبا زند، اما مي‌داند هرجا كه چشم كودكي لبريز شبنم مي‌شود، از آسمان شعر او يك فصل گل كم مي‌شود. كتاب حاضر گزيده‌اي است از شعرهاي اسدالله شعباني براي كودكان همراه با تصاويري ساده و زيبا.

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریالگرگم و گله می‌برم (بازی، شعر، نمایش )

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

افسانه‌ها و قصه‌هاي كهن خاص كودكان از محتواي مشابهي براي تبديل شدن به نمايش نامه برخوردارند. اما نوشتن نمايش نامه كودكانه نيازمند ارائه قصه‌ها بر پايه تعريف جديد از تئاتر است. مهمترين جنبه اين نمايش نامه‌ها بيان اشعار آنهاست به گونه‌اي كه دقيقاً برخوردار از ويژگي‌هاي شعر كودك باشد. اين مجموعه با هدف شادتر ساختن دنياي كودكان شكل گرفته است، با اين اميد كه به روح پاك آنان نيز آرامش بخشيده و به آنان در كسب تجربه‌هاي بهتر زندگي ياري رساند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالترانه‌های مامانی (مجموعه ترانه‌های خانه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as: , , , ,

ترانه‌هاي اين مجموعه به گونه‌اي بيان احساسات گرم و زيباي كودكان است كه به زبان شعر درآمده است. تصاوير زيباي كتاب نيز به دنياي تخيل كودكان بال و پر مي‌دهد.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالابری درون شعر (دفترهای ادبی ۴)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و
Tagged as:

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است، به اين اميد كه نگاه خوانندگان را با اين آينه روشن پيوند دهد.

قیمت : ۱۳۵۰۰ ریال