Archives for the ‘ شعر ’ Category

محمد(ص) رسول‌الله در هزار سال شعر فارسی

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

سخن گفتن از كسي كه جهان‌آفرين او را در خلق و خوي، والا و عظيم مي‌داند و رحمتي براي جهانيانش مي‌شمارد آسان نيست؛ آن‌كه زنجيرها را از دست و پاي انسان‌ها گشود و زبان احساس و انديشه آنان را گويا ساخت، در طول تاريخ ادب پارسي نیز از رودكي تا اكنون، گويندگان بزرگ، ستايش عاشقانه خود را به پيشگاه آن پيامبر رحمت و عطوفت تقديم كرده‌اند. گردآورنده اين مجموعه نيز تلاش كرده است تا آينه زلال و گوياي شعر پارسي را در برابر عظمت و شكوه بهترين آفريده خداوند قرار دهد و ذهن و ضمير خوانندگان را از روشنايي آن طراوتي سبز و تازه بخشد.

قیمت : ۲۳۰۰۰ ریالماه نو، نگاه نو

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

ماه مهربون، وقتي مي‌تابه، ني‌ني بيداره، مامانش خوابه، ماه از اون بالا، گاهي چون سيني، پر از شيريني، يا مثل بشقاب، بشقاب چيني، همبازي مي‌شه، همراه ني‌ني. شعر بلند «ماه نو، نگاه نو» همراه با نقاشي‌هاي قشنگ نور نقره‌اي ماه را بر روي خواب آرام همة بچه‌ها مي‌پاشد.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالبرف و بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه حاضر سروده‌هايي است از گل و خاك و آفتاب و پرنده و... كه بر بال‌هاي زيباي شعر نشسته‌اند و به سوي شما مي‌آيند. نقاشي‌هاي ساده و زيبا نيز پرنده‌هاي احساس و خيال شاعر را همراهي مي‌كنند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالشعر دعا (از مجموعه ترانه‌های خانه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as: , , , , ,

كتاب حاضر مجموعه سروده‌هايي است از شاعران كودك با مضمون دعاهاي كودكانه، به همراه نقاشي‌هاي قشنگ و زيبا.

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالبازی، بازی، بازی (از مجموعه ترانه‌های خانه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as: , , , , ,

از «مجموعه ترانه‌هاي خانه» كتاب حاضر نيز گزيده‌اي است از شعر تني چند از شاعران كودك و نوجوان كه همراه با نقاشي‌هاي شاد و زنده، شعر و بازي را به هم پيوند داده‌اند.

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالشعر سبزه ها

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

شعر سبزه‌ها، شاعرش كجاست؟ نرم و سبز و شاد، روي دست باد، شاعرش خدا، در كتاب ماست. شعر سبزه‌ها به همراه شعرهاي زيباي ديگر و تصاوير قشنگ بچه‌ها را به باغ طبيعت، باغ گل‌ها و نزديك خدا مي‌برد.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالنماز چشمۀ پاکیها

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as: , , ,

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از شاعران معاصر درباره نماز كه براي كودكان سروده شده است. نيلوفر نماز گرچه از قلب و زبان كودكان خاكي سر مي‌زند ولي شاخه‌هايش را تا اوج آفتاب و آسمان، تا... خدا پرواز مي‌دهد. كتاب حاضر همراه با تصاوير و CDصوتی سروده‌ها ارائه شده است.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالرونویسی از بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

خاك از دست بهار، رونويسي كرده است، دانه‌ها را چند بار. بركه‌اي از آسمان، ماه را مانند نان، رونويسي كرده است. شاعران هم چون بهار، رونويسي مي‌كنند، كتاب حاضر مجموعه سروده‌هايي است در فضاي بهار، به همراه نقاشي‌هاي قشنگ.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالکاش حرفی بزنی

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه‌اي از خاطرات زندگي شاعر در قالب واژه‌هايي، با طرح‌ها ‏و رنگ‌ها که به صورت شعر ارائه شده است .‏

قیمت : ۶۵۰۰ ریالکلاس بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از دريچه نگاه كودكان، ‏با زباني ساده و روان، همراه با نقاشي‌هاي زنده و ‏زيبا.‏

قیمت : ۷۵۰۰ ریال