Archives for the ‘ شعر ’ Category

زمین ما، دل ما

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

در كتاب حاضر كه با تصاوير زيبا و رنگي زينت يافته، ‏شاعر كوشيده است تا سروده‌هاي رنگين و آهنگين خود را ‏در زمين دل كودكان بكارد و دست‌هاي آنان را پر از ‏رنگين‌كمان سازد، به اين اميد كه چشمان كودكان همواره ‏پر از شادي و فصل‌هاي شعر شاعر هميشه سرشار باشد.‏

قیمت : ۸۵۰۰ ریالخانه

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

هر حيواني خانه و لانه‌اي دارد. اما اگر بخواهد خانه ‏يا لانه‌اش را عوض كند و جاي ديگر برود، چه‌جوري ‏مي‌تواند يك جاي مناسب براي خود پيدا كند؛ آخه ‏هرجايي ممكن است خطري يا مشكلي داشته باشد. شما هم ‏اگر دوست داريد بياييد و ببينيد اين كوچولو از همه ‏زمين كجا را براي خانه خود انتخاب مي‌كند.‏

قیمت : ۶۰۰۰ ریالشنگول و منگول(برگرفته ازفیلم پویا نمایی شنگول ومنگول ساخته فرخنده ترابی ومرتضی احدی) ‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

جم‌جمك برگ خزون، زير سقف آسمون، توي يك دشت قشنگ، دشتي ‏سبز و رنگارنگ، زنگوله‌پاي مهربون خانه داشت، ‏بزغاله‌هايي ناز و دردانه داشت.‏ يك‌بار ديگر، شنگول و منگول با طرح و شكل تازه‌اي ‏همراه با ‏CD‏ فيلم به دهان گرگ ناقلا مي‌افتد و بار ‏ديگر، شاعر مهربان با شاخ شعر آنها را نجات داده و ‏قصه را از آقا گرگه پاك مي‌كند.‏

قیمت : ۱۶۵۰ ریالدرخت خانۀ ما

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از سرود باد پاييز، ‏برف، كلاغ و گنجشك كوچك و... زبان شعرها ساده و روان ‏است و نقاشي‌هاي زيبا در هر صفحه مجموعه را جالب‌تر و ‏ديدني‌تر كرده است.‏

قیمت : ۸۵۰۰ ریالزندگی: یک لبخند

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب حاضر مجموعه اشعاري است از نماز پرنده ها، مشق دوستي، پروانه ها، اشكهاي اتفاقي و... به زبان ساده و روان، به همراه تصاويري زيبا كه زينت بخش مجموعه است.

قیمت : ۷۸۰۰ ریالپر زرد قناری

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب،مجمو عه سروده هايي است براي كودكان، با نگاهي تازه به اشياي محيط زندگي. نقاشيهاي شاد و زيبايي نيز سروده ها را زينت داده است.

قیمت : ۷۵۰۰ ریالبازی با انگشتها

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

در روزگاري كه گرفتاري‌ها و كار زياد امكانات متنوع بازي و سرگرمي و ارتباط عاطفي ميان بزرگترها و بچه‌ها را بسيار محدود كرده و نعمت قصه‌گويي را از بچه‌ها گرفته است، بازي با انگشت‌ها راه خوبي براي ايجاد ارتباط عاطفي و شادي مشترك بين بچه‌ها و بزرگ‌ترهاست. ترانه‌هاي كتاب، قصه‌هاي منظوم بسيار كوتاهي هستند كه بزرگ‌ترها میتوانند به كمك انگشتان دست براي بچه‌ها بگويند. در اين كتاب، به كمك تصاوير شاد و زيبا، شعر و ترانه و بازي و نمايش درهم آميخته شده است.

قیمت : ۸۵۰۰ ریالسبزپوش مهربان

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب مجموعه اشعاري است در توصيف زندگي، طبيعت،آسمان، پرنده و گرمي و صميميت کودکي به زباني روان و زيبا همراه با تصاويري که زينت بخش کتاب است.

قیمت : ۷۸۰۰ ریالسر کوهی رسیدم

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

شعري کودکانه از بازي و خيال بچه ها و برخورد آنان با محيط اطراف خود همراه با تصاويري شاد که گوياي زندگي پر از نور و روشني بچه هاست.

قیمت : ۴۷۰۰ ریالخدایا تو خوبی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعرهايي از بعضي شاعران معاصر که در آنها خوبي خداوند از نگاه و احساس شاعران وصف شده است و مي تواند کمکي باشد به پدر مادرها تا به بعضي از پرسشهاي کودکان خود دربارة خداوند آسانتر و روشنتر پاسخ دهند.

قیمت : ۶۳۰۰ ریال