Archives for the ‘ شعر ’ Category

برگزیده شعرهای عطار نیشابوری

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

چنين گزينه هايي از گنجينه عظيم شعر فارسي و ارائه متناسب آنها با ظرفيت مخاطبان موجب آشنايي نوجوانان وجوانان با ميراث گرانقدر ادبي و فرهنگي کشور مي شود. اين برگزيده از اشعار عطار نيشابوري نيز در پي تحقق چنين هدفي است.

قیمت : ۳۷۰۰ ریالبرگزیده شعرهای مولوی

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

چنين گزينه هايي از گنجينه عظيم شعر فارسي و ارائه متناسب آنها با ظرفيت مخاطبان موجب آشنايي نوجوانان و جوانان با ميراث گرانقدر ادبي و فرهنگي کشور مي شود. اين برگزيده از اشعار مثنوي و ديوان شمس نيز در پي تحقق چنين هدفي است.

قیمت : ۳۸۰۰ ریالفرشته ای ازآسمون

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

داستاني زيبا از دلهاي پاک و مهربان کودکان که جايگاه فرشته هاي خداوند است. زبان داستان زبان شعري زيباست همراه با نقاشيهاي قشنگ ومتناسب با تخيل زيباي کودکان.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالرنگین کمان کودکان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ب
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از گل و پروانه و خورشيد و رنگين كمان و ... . زبان سروده ها ساده و روان است و نقاشيهاي زيبايي نيز مجموعه سروده ها را زينت داده است.

قیمت : ۲۴۰۰ ریالفصل بهار بنویس

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

"فصل بهار بنويس" نام يكي از سروده هيا اين مجموعه است كه در كنار سروده هاي ديگر از گل و ماهي و غنچه و آينه و ... با زباني ساده و به همراه نقاشيهاي زيبا براي كودكان سروده شده است.

قیمت : ۳۴۰۰ ریالخاطرات مه گرفته

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب مجموعه بعضي از خاطرات شاعر است از امام خميني (ره) در زماني كه به ايران آمدند و سروده هاي ديگري در باب پيغمير (ص) و امام علي (ع) به زبان شعر همراه با تصاويري خاكستري و مه گرفته از آن خاطرات.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالکلاغ های کاغذی

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين بار كلاغهاي شعر بر صفحات كاغذي ذهن شاعر سروده هاي ديگري نقش مي كنند كه بيانگر افكار و مفاهيم مورد علاقه اوست در نگاه به زندگي و طبيعت. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي شاعر است.

قیمت : ۲۲۰۰ ریالگل لبخند و سلام

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب مجموعه اشعاري است از زنگ و آواز و آب و آيينه كه گاه هم برگردان مفاهيم مذهبي است به زبان ساده و روان شعر. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي روان شاعر است.

قیمت : ۴۵۰۰ ریالکاش باران می شدم

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از باران و برف و ابر و پرستو و ... به زبان ساده و روان. نقاشيهاي زيبايي سروده ها را همراهي مي كند.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالصدای ساز باران

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است كه شاعر هنرمند با آنها بچه ها را به مهماني گلها و گنجشكها و آب و آسمان مي برد و لبخند مهرباني را به آنها هديه مي كند. تصاوير زيبايي نيز ساز سروده هاي شاعر را همراهي مي كند.

قیمت : ۲۵۰۰ ریال