Archives for the ‘ شعر ’ Category

برگزیده شعرهای شهریار

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

چنين گزينه هايي از گنجينه عظيم شعر فارسي و ارائه متناسب آنها با ظرفيت مخاطبان موجب آشنايي نوجوانان وجوانان با ميراث گرانقدر ادبي و فرهنگي کشور مي شود. اين برگزيده از يکي از شاعران بزرگ معاصر و با توجه به تحولي که از عصر مشروطه به اين سو در شعر فارسي صورت گرفته نيز تهيه شده است.

قیمت : ۲۶۰۰ ریالکسی شبیه بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعرهايي از يکي از برادران بسيجي با نگاه يک بسيجي به اشياء و انسانها.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالبرگزیده شعرهای عطار نیشابوری

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

چنين گزينه هايي از گنجينه عظيم شعر فارسي و ارائه متناسب آنها با ظرفيت مخاطبان موجب آشنايي نوجوانان وجوانان با ميراث گرانقدر ادبي و فرهنگي کشور مي شود. اين برگزيده از اشعار عطار نيشابوري نيز در پي تحقق چنين هدفي است.

قیمت : ۳۷۰۰ ریالکاش باران می شدم

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از باران و برف و ابر و پرستو و ... به زبان ساده و روان. نقاشيهاي زيبايي سروده ها را همراهي مي كند.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالرنگین کمان کودکان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ب
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از گل و پروانه و خورشيد و رنگين كمان و ... . زبان سروده ها ساده و روان است و نقاشيهاي زيبايي نيز مجموعه سروده ها را زينت داده است.

قیمت : ۲۴۰۰ ریالفصل بهار بنویس

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

"فصل بهار بنويس" نام يكي از سروده هيا اين مجموعه است كه در كنار سروده هاي ديگر از گل و ماهي و غنچه و آينه و ... با زباني ساده و به همراه نقاشيهاي زيبا براي كودكان سروده شده است.

قیمت : ۳۴۰۰ ریالخاطرات مه گرفته

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب مجموعه بعضي از خاطرات شاعر است از امام خميني (ره) در زماني كه به ايران آمدند و سروده هاي ديگري در باب پيغمير (ص) و امام علي (ع) به زبان شعر همراه با تصاويري خاكستري و مه گرفته از آن خاطرات.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالکلاغ های کاغذی

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين بار كلاغهاي شعر بر صفحات كاغذي ذهن شاعر سروده هاي ديگري نقش مي كنند كه بيانگر افكار و مفاهيم مورد علاقه اوست در نگاه به زندگي و طبيعت. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي شاعر است.

قیمت : ۲۲۰۰ ریالگل لبخند و سلام

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب مجموعه اشعاري است از زنگ و آواز و آب و آيينه كه گاه هم برگردان مفاهيم مذهبي است به زبان ساده و روان شعر. تصاوير زيبايي نيز زينت بخش سروده هاي روان شاعر است.

قیمت : ۴۵۰۰ ریالشرح شوق (مشاعره با حافظ )

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

مشاعره از ديرباز در جامعه ما رواج داشته و اگرچه چندي است كه به دليل تحولات خاص خانوادگي و اجتماعي، اين رسم زيبا در ميهمانيها و محافل ادبي رو به خاموشي است، باتوجه به شور و شوق نوجوانان نسبت به شعر و شاعري باز هم مي توان آن را در خانواده ها و محافل ادبي رواج داد. در اين كتاب، گام اول در اين مسير با اشعار زيباي خواجه حافظ شيرازي برداشته شده و در عين حال، پيوند شعر با خوشنويسي نيز در نظر گرفته شده است.

قیمت : ۲۵۰۰ ریال