Archives for the ‘ شعر ’ Category

شرح شوق (مشاعره با حافظ )

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

مشاعره از ديرباز در جامعه ما رواج داشته و اگرچه چندي است كه به دليل تحولات خاص خانوادگي و اجتماعي، اين رسم زيبا در ميهمانيها و محافل ادبي رو به خاموشي است، باتوجه به شور و شوق نوجوانان نسبت به شعر و شاعري باز هم مي توان آن را در خانواده ها و محافل ادبي رواج داد. در اين كتاب، گام اول در اين مسير با اشعار زيباي خواجه حافظ شيرازي برداشته شده و در عين حال، پيوند شعر با خوشنويسي نيز در نظر گرفته شده است.

قیمت : ۲۵۰۰ ریالقور و قور و قور، قار و قار و قار

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است براساس صداي حيوانات و پرندگان مختلف كه به همراه تصاويري زيبا، كودكان را با دنياي پر از شعر و موسيقي اطراف خود آشنا مي سازد.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالسیب جان سلام

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ب
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از ذهن كودكان و با زبان ساده كه دنياي رنگارنگ و پر از كنجكاوي آنها را تصوير مي كند. نقاشيهاي كتاب نيز موضوع سروده ها را به زبان تصوير بيان مي كند.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالچیستم من؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

چيستان هميشه يكي از بازيهاي شيرين و سرگرم كننده در بين كودكان و حتي بزرگسالان بوده است. چيستان اگر به صورت شعر باشد، لذت بيشتري به اين بازي و سرگرمي مي دهد. در اين كتاب، چيستانها با زبان شعر از خود حرف مي زنند و نشانه هاي خود را يكي يكي معرفي مي كنند. تصاوير زيباي كتاب نيز به خواننده كمك مي كند. در پايان نيز نام هر چيستان آورده شده است.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالبابا آمد، نان آورد

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی ب
Tagged as:

كتاب مجموعه سروده هايي است از خاك و بهار و لبخند و ... . زبان سروده ها ساده و روان است و نقاشيهاي زيبايي نيز مجموعه سروده ها را زينت داده است.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالدست کوچولو، پا کوچولو

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: شعر, گروه سنی الف
Tagged as:

كتاب مجموعه ترانه هايي است براي كودكان كه در اوقات مختلف مي توان براي آنها خواند و سرگرمشان كرد. نقاشيهاي جالبي ترانه هاي زيباي كتاب را همراهي مي كند.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالفصل خون مهتاب

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

فصل خون مهتاب در دشت شعر بيانگر واقعه عاشوراست كه در آينيه شعر بازتاب يافته است. كتاب روايت ساده و رواني است از آن واقعه كه از زبان دسته هاي مختلف زنجيرزني و سينه زني در ايام عاشورا نقل مي شود.

قیمت : ۱۲۰۰ ریالبرگزیده شعرهای سهراب سپهری

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعرمعاصر" ياد مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد. در اين كتاب، گزيده اي از اشعار سهراب سپهري، شاعر آب و آينه و نقاشي، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالبرگزیده شعرهای پروین اعتصامی

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعر معاصر" ياد كرده مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد. در اين كتاب، گزيده اي از اشعار پروين اعتصامي، بانوي اديب و از بزرگترين شاعران و سخنوران عصر خود، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

قیمت : ۳۲۰۰ ریالبرگزیده شعرهای اقبال لاهوری

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از عصر مشروطه به اين سو، شعر فارسي تحول يافته و ويژگيهايي پيدا كرده است كه از آن به "شعر معاصر" ياد مي شود. شعر معاصر فارسي نيز پيوندي استوار با فرهنگ و ادب ديرينه و گنجينه شعر پارسي كهن دارد. در اين كتاب، گزيده اي از اشعار علامه اقبال لاهوري، شاعر، نويسنده، متفكر، نظريه پرداز سياسي- مذهبي و از رهبران فكري- فرهنگي ، ارائه شده است. نمونه هايي از اين دست، كاري ارزشمند در معرفي ادب پارسي و شعر معاصر به همگان و بويژه نوجوانان است.

قیمت : ۳۲۰۰ ریال