Archives for the ‘ علمی ’ Category

خانه جانوران

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

جانوران براي محافظت از خود و بچه هايشان در برابر شکارچيان و آب و هواي نامساعد، با استفاده از مواد طبيعي مانند شاخ و برگ، گل و موادي مانند ابريشم و موم که در بدن آنها توليد مي شود، خانه هايي براي خود مي سازند. از برج موريانه ها و خانه سگهاي آبي گرفته تا پيله کرمهاي ابريشم و کندوي زنبورها، همگي خانه هاي شگفت انگيزي هستند که دانش ساخت آنها درطول ميليونها سال شکل گرفته است. دراين کتاب، درکنار تصاويري زيبا و گويا، بسياري از جانوران و خانه هاي زيبا و عجيب آنها معرفي شده اند.

قیمت : ۸۲۰۰ ریالدنیای شگفت انگیز حیوانات در زیر میکروسکوپ

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب " دنياي شگفت انگيز حيوانات در زير ميكروسكوپ " کتابي است که با حجم کم خود ما را به دنياي پر رمز و راز حشرات مي کشاند و با تصاوير جالب از گونه هاي متنوع آنها گوشه اي از شگفتيهاي آفرينش را در برابر ما قرار مي دهد. بعضي از اين حشرات بسيار مهاجم، يا حيله گر، بسيار نيرومند، يا ... هستند. آشنايي با دنياي حشرات به نگاه خواننده عمق و دقت مي بخشد و جهان را پر مرز و راز، اما به هم پيوسته و يکپارچه معرفي مي کند.

قیمت : ۹۵۰۰ ریالاولین کتاب عکاسی من

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

در اين کتاب، آموزش عکاسي به شيوه اي زيبا و دوست داشتني همراه با ساخت کاردستي هاي جالب ارائه مي شود. با مطالعه اين کتاب، بچه ها مي توانند ضمن استفاده از دوربينهاي ساده يا ديگر دوربين هاي موجود تا حدود زيادي با اين زمينه فني آشنا شوند. تصاوير متناسب با موضوع درکتاب نيز نقش مؤثري در ارائه اين آموزش دارد.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالسیاره زمین

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

زمين خانة انسان است. هرگونه دگرگوني در زمين مستقيماً بسياري از نظام هاي کاملاً متعادل بوم شناختي زمين را تحت تأثير قرار مي دهد. شناخت دگرگوني هاي طبيعي زمين و آنچه انسان در آن پديد مي آورد مي تواند از تخريب بيشتر زمين جلوگيري کرده و حفظ آن را براي آيندگان ميسر سازد.

قیمت : ۵۷۰۰ ریالچگونه عکس ببینیم (حیوانات)

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

اين کتاب فقط درباره حيوانات نيست، راجع به عکاسي است. درک عکاسي مهارتي مهم است. اين کتاب به شما کمک خواهد کرد تا ياد بگيريد چگونه عکس مي گيرند، عکس گوياي چه مطالبي است، و اگر با دقت به آنها نگاه شود، چه نکاتي را مي توان از آنها دريافت. با کسب اين مهارت، چگونگي نگاه و نظر شما نسبت به تمام عکسها دگرگون مي شود.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالچگونه عکس ببینیم (مردم)

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب مردم از مجموعه " چگونه عکس ببينيم " فقط راجع به مردم نيست. راجع به عکاسي است ومهارت در درک عکس. دانستن اينکه چگونه عکس مي گيرند و هرعکس گوياي چه مطالبي است و به شما کمک مي کند تا با دقت در عکسهايي که در زندگي روزمره با آنها روبه رو مي شويد، نکات تازه اي بيابيد. بدين ترتيب، چگونگي ديد و فکر شما نسبت به تمامي عکسها دگرگون مي شود.

قیمت : ۸۵۰۰ ریالمن کجا هستم؟

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: علمی, گروه سنی ب
Tagged as:

در اين کتاب، بعضي از جانوران نواحي سرد ويخبندان قطبي درمحيط زندگي خودشان معرفي شده اند. شيوه جالب کتاب استفاده از تصاويري است که خواننده بايد براي يافتن بعضي موجودات درآنها به کاوش بپردازد. اين شيوه به نحو جالبي آموزش را درقالب کنجکاوي و سرگرمي ارائه مي کند.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالزمین

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب زمين از مجموعه بوم شناسي از سري انتشارات مرکز مشترک آسيا/اقيانوسيه (ACP) است. اين کتاب با شرح تشکيل خاک زمين در ميليونها سال پيش شروع مي شود و با توصيف مختصري از موجودات درخاک، به محيط زندگي انسان و پاکسازي کوهستانها و جنگلها و مشکل زباله ها در زندگي امروز مي پردازد. درفصل آخر، با توجه به وضعيت زندگي مردم آسيا و اقيانوسيه و ذکر چند شعر از شعراي اين منطقه، از جمله عمر خيام شاعر متفکر ايراني، بعضي از کشورهاي آن را به لحاظ بوم شناسي مورد بررسي قرار مي دهد.

قیمت : ۱۶۵۰۰ ریالقطب

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب، از مجموعه جهان جانوران، به قطبهاي كره زمين و چگونگي زندگي در آنها اختصاص دارد. در اين سرزمينهاي قطبي كه برفها هرگز آب نمي شوند، هر كدام از جانوران روشي خاص براي زندگي كردن، پنهان شدن در برف، گرم ماندن و ... دارند. در اين كتاب، با معرفي بسياري از جانوران سرزمينهاي قطبي به كمك تصاوير زيبا و شرح مختصري درباره هر كدام از آنها، اطلاعات ارزشمندي از زندگي در قطب به خوانندگان ارائه شده است.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالبیابانها

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب، از مجموعه جهان جانوران، به صحراها و بيابانهاي بزرگ جهان و چگونگي زندگي در آنها اختصاص دارد. در اين صحراهاي بي آب و علف جانوراني زندگي مي كنند كه هر كدام براي زنده ماندن بدون آب، خنك ماندن و پنهان شدن، دفاع در برابر دشمنان و ... روشي خاص دارند. در اين كتاب، با معرفي بسياري از جانوران صحراهاي بزرگ جهان به كمك تصاوير زيبا و شرح مختصري درباره هر كدام از آنها، اطلاعات ارزشمندي از زندگي در صحراهاي خشك به خوانندگان ارائه شده است.

قیمت : ۲۸۰۰ ریال