Archives for the ‘ علمی ’ Category

بیابانها

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب، از مجموعه جهان جانوران، به صحراها و بيابانهاي بزرگ جهان و چگونگي زندگي در آنها اختصاص دارد. در اين صحراهاي بي آب و علف جانوراني زندگي مي كنند كه هر كدام براي زنده ماندن بدون آب، خنك ماندن و پنهان شدن، دفاع در برابر دشمنان و ... روشي خاص دارند. در اين كتاب، با معرفي بسياري از جانوران صحراهاي بزرگ جهان به كمك تصاوير زيبا و شرح مختصري درباره هر كدام از آنها، اطلاعات ارزشمندي از زندگي در صحراهاي خشك به خوانندگان ارائه شده است.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالاقیانوسها

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اقيانوسها حـدود دوسوم سطح سيـاره ما را مي پـوشانند.جهان بـزرگ و اسرارآميـز اقيانوسها محل زندگي جانداران شگفت انگيز دريايي است. در جهان، پنج اقيانوس وجود دارد كه بزرگترين آنها اقيانوس آرام است. هيچ مرزي اقيانوسها را ازهم جدا نمي كند و همه آنها به يكديگر متصلند. كتاب به كمك تصاوير زيبا به شرح زندگي در اقيانوسها مي پردازد و بسياري از موجودات شگفت انگيز آنها را، از جمله شكارچيان و غول پيكران اقيانوسها را معرفي مي كند.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالدرختان

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب "درختان" يكي ديگر از سري كتابهاي بوم شناسي ويژه كودكان و نوجوانان از مركز انتشارات مشترك آسيا / اقيانوسيه (ACP) است. در بخش اول كتاب، درختان شگفت انگيز منطقه با داستانها و افسانه هاي موجود درباره آنها معرفي و در بخش دوم، درختان و جنگلهاي شمال و جنوب اين دو منطقه بررسي مي شوند. در بخشهاي بعدي، بترتيب، اكوسيستم يك جنگل و فايده هاي درختان براي زندگي انسانها مطرح مي شود و سپس خواهش طبيعت را از زبان يك درخت مي شنويد. تصاوير و نقاشيهاي بسيار زيباي كتاب مطالب ارزشمند آن را جذابتر كرده است.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالچشم و بینایی

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از ميان ٦ حس اصلي بدن، حس بينايي بر زندگي ما تسلط دارد و بيشتر اطلاعات محيطي را به مغز منتقل مي كند. دانشمندان در مورد نحوه كار چشم اطلاعات زيادي به دست آورده اند، اما هنوز از تمام جزئيات مكانيسم ديدن و ... اطلاع ندارند. كامپيوترها نيز به اندازه يك كودك سه ساله از مشكل بينايي برخوردارند. حتي كامپيوتري كه برنامه پيشرفته اي دارد بسختي مي تواند تفاوت يك درخت با يك تير تلگراف را تشخيص دهد. در اين كتاب، ساختمان چشم و اجزاي آن با توضيحات علمي و تصاوير گويا و دقيق تشريح شده و بعضي از بيماريهاي چشم، نقايص آن، چگونگي مراقبت از آن و ... معرفي شده است.

قیمت : ۳۹۰۰ ریالرنگ در دنیای حیوانات

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as: ,

از دنياي شگفت انگيز رنگها، اين كتاب درباره رنگ در دنياي حيوانات است. حيوانات رنگها را چطور مي بينند و چرا رنگ درزندگي آنها نقش مهمي دارد؟ چرا حيوانات رنگارنگ به نظر مي رسند و رنگهاي هشدار دهنده كدامند؟ چگونه مي توان در روز روشن از نظرها پنهان شد يا به كمك رنگ با ديگران ارتباط برقرار كرد؟ در اين كتاب، با توضيحات علمي دقيق و به كمك تصاوير بسيار زيبا از جانورن مختلف، به سؤالهاي فوق و بسياري سؤالات ديگر پاسخ داده مي شود.

قیمت : ۴۱۰۰ ریالنقش و نگار در طبیعت

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: علمی, گروه سنی ج
Tagged as:

اطراف ما پر از نقش و نگارهاي مختلف و متنوع است، از دنياي گياهان و حيوانات گرفته تا طرحهاي ساخته دست بشر. طرحها معمولاً نقشهايي با معني هستند. بعضي طرحها مفهوم خاصي دارند و بعضي ديگر فقط براي زيبايي ساخته مي شوند. در اين كتاب، شما از طريق عكسهاي جذاب و تماشايي با انواع گوناگون طرحها و كاربردهاي آنها آشنا شده و با آزمايشهاي ساده اي مي توانيد بيش از پيش به مفهوم آنها پي ببريد.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالنقش اندام حیوانات در طراحی ابزارها

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

ساختمان بدن حيوانات مانند ماشينهاي پيچيده و ظريفي هستند كه از ميليونها بخش مخلتف تشكيل شده اند. اما ماشينها به تعمير و نگهداري و انرژي نياز دارند، در حالي كه حيوانات همه كارهايشان را خودشان انجام مي دهند. در اين كتاب، بخشهاي مختلف بدن جانوران و كاركردهاي متفاوت آنها در امور مختلف حياتشان و بسياري اطلاعات ارزشمند ديگر، به كمك تصاوير گويا و زيبا، ارائه شده است.

قیمت : ۴۵۰۰ ریالحباب

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as: ,

آشنايي كودكان و نوجوانان با اشيا و پديده هاي اطراف خود از نظر علمي مي تواند مقدمه ورود آنها در آينده به عرصه پژوهشها و آزمايشهاي عملي در زمينه هاي مختلف علمي شود. در اين كتاب، پديده اي به نام "حباب" از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و شناخت انواع آن در مكانهاي مختلف ارائه شده است. تصاوير بسيار زيبا و رنگي متناسب با موضوع نيز بر جذابيت ارائه مطالب افزوده است.

قیمت : ۲۹۰۰ ریالچگونه خود را گرم می کنند؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: علمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

حيوانات لباس نمي پوشند، پس چه چيز آنها را گرم نگاه مي دارد؟ آيا همه حيوانات به يك شكل خود را گرم مي كنند؟ در اين كتاب، با ديدن تصاوير طبيعي و زيبا، پاسخ سؤالهاي فوق را در مورد بسياري از حيوانات خواهيد يافت.

قیمت : ۱۲۰۰ ریالزمان در گذر زمان

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

انسان از نخستين روزهاي حياتش بر روي زمين دگرگوني در طبيعت را اساس سنجش زمان قرار داد. برآمدن خورشيد و غروب آن، بزرگ شدن ماه تا حد قرص كامل و سپس كوچك شدن آن، رفت و آمد دائمي پرندگان در پاييز و بهار و ... محاسبه طول زمان را به انسانها آموخت. در اين كتاب پديده زمان با توجه به مظاهر طبيعت، زمين شناسي، تقويمهاي ملل مختلف و … بررسي شده و تاريخچه ساعتهايي كه بش اختراع كرده، همراه با تصاوير متناسب و گويا، ارائه شده است.

قیمت : ۶۰۰۰ ریال