Archives for the ‘ علمی ’ Category

پیدا و نهان در طبیعت

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

اگر شما در دشت و جنگل گردش كنيد، براحتي مي توانيد بسياري از جانوران را مشاهده كنيد. با اين همه، بي آنكه متوجه باشيد، از كنار جانوران زيادي رد مي شويد و آنها را نمي بينيد. يافتن اين جانوران نياز به تجربه و آگاهي دارد و ديدن آنها گوشه هايي از شگفتيهاي طبيعت و جهان آفرينش را آشكار مي كند. در اين كتاب، به كمك تصاوير دقيق و زيبا، مي توانيد با بعضي شگفتيهاي استتار جانوران آشنا شويد.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالاستخوان بندی و حرکت

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

استخوانبندي نظام پيچيده اي از اهرمها در بدن ما فراهم آورده است كه با استفاده از آنها مي توان كارهاي بسيار گوناگوني انجام داد. ساختاري به نام " مفصل " استخوانها را به يكديگر متصل مي سازد. انواع مفصلها امكان حركتهاي مختلف را فراهم مي آورند. استخوانبندي بدن هم از اندامهاي بدن حمايت و محافظت مي كند و هم مغز استخوان را در خود جاي مي دهد ... . كتاب با ارائه مطالب و اطلاعات مفيدي درباره موضوع فوق، به همراه تصاوير متناسب، مجموعه ارزشمندي در اختيار خوانندگان قرار مي دهد.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالدر این شب…

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: علمی, گروه سنی ج
Tagged as:

نويسنده در شبي از شبهاي اوايل بهار كه همه طبيعت جان تازه اي يافته اند، جانوران مختلف، از پرندگان و حيوانات و حشره ها را دنبال مي كند و حركت و نغمه و ... آنها را به چشم و گوش خواننده مي رساند. تصاوير بسيار زنده و زيباي كتاب نيز خواننده را به مهماني شب بهار و زندگيهاي مختلف در آن مي برد.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالیاخته ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

ساختمان بدن موجودات زنده از يك يا تعداد متفاوتي ياخته تشكيل شده است. ياخته ها علي رغم تفاوت در شكل، اندازه و نوع وظيفه شان كه، شباهتهاي زيادي با يكديگر دارند. هر ياخته متولد مي شود و مي ميرد. ياخته ها چه از بدن انسان باشند، چه درخت يا يك ميكروب، بنيادي ترين جزء حيات هستند. مطالب و اطلاعات ارائه شده در كتاب به همراه تصاوير زنده و گويا مجموعه مختصر و مفيدي در اين باره فراهم آمده است.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالماهیان تا خزندگان

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

در اين كتاب، سه گروه عمده جانوران- ماهيان، دوزيستان و خزندگان - بررسي شده است. ماهيان ساده ترين و بزرگترين گروه جانوران مهره دار هستند؛ نخستين مهره داراني كه حدود پانصد ميليون سال پيش تكامل يافتند. محيط زيست آنها نيز از محيط زيست بقيه جانوران جهان وسيعتر است. كتاب با ارائه مطالب و اطلاعات مفيد درباره جانوران فوق، به همراه تصاوير متناسب و زيبا، مجموعه مختصر و ارزشمندي در اختيار خوانندگان قرار مي دهد.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالمعماری حیوانات

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

هنگامي كه در برابر مساجد، كليساها، معابد، اهرام عظيم و ديگر آثار معماري كه صدها بلكه هزاران سال قبل ساخته شده اند مي ايستيم، بي اختيار لب به تحسين مي گشاييم. از ميليونها سال پيش نيز معماران ديگري بوده اند كه آثارشان مرهون خلاقيت هنرمندانه شان نيست، بلكه ناشي از اعمال حياتي غريزي و وقفه ناپذير آنهاست. مثلاً صخره هاي مرجاني كه طي هزاران سال فعاليت غير ارادي اين موجودات ريز ساخته شده اند مظاهر عظيم معماري هستند كه اهرام عظيم پادشاهان مصر در برابر آنها حقير مي نمايد. تنوع مصالحي كه حيوانات براي ساختن آشيانه ها و پناهگاههايشان به كار مي برند شگفت آور است و اين امر در سطوح عاليتر با سازماندهي بيولوژيكي متعالي تري تلفيق شده است. نويسنده شهير كتاب به دليل مطالعاتش دربارة زندگي زنبورهاي عسل و شناسايي زبان ارتباطي آنها، كه "رقص زنبورها" نام گرفت، در سال ١٩٧٣ به اخذ جايزه نوبل در پزشكي و فيزيولوژي نايل گشت. دانش گسترده وي كه حاصل مطالعات و تحقيقات مستقيم او در زمينه رفتارشناسي جانوران است جامعيت خاصي به مطالب كتاب مي بخشد و جهاني يكپارچه و هماهنگ را در برابر خواننده آشكار مي سازد.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالدنیای اتم

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

حتماً فكر مي كنيد ويروسها كوچكترين چيزهاي دنيا هستند، اما اين طور نيست. مواد شيميايي سازنده ويروسها از مولكولها درست شده اند و مولكولها هم متشكل از ذرات كوچكتري هستند به نام اتم، آيا اتم كوچكترين ذرة موجود در دنياست؟ خير، چون اتمها هم از ذرات كوچكتري مثل الكترون و پروتون ساخته شده اند. آيا مي دانيد كه در زمين نود و دو نوع اتم مختلف به طور طبيعي يافت مي شود و تاكنون نيز دوازده نوع اتم مصنوعي ساخته شده است؟ كتاب حاضر حاوي نكات ارزشمندي درباره انواع اتمها، عناصر، فلزات، محلولها و ... است و با توضيح درباره ذوبكاري و عكاسي و ... به كمك تصاوير متناسب دريچه جذّابي به روي علم شيمي مي گشايد.

قیمت : ۷۰۰۰ ریاللانه سازها

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: علمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

هنر لانه سازي گونه هاي مختلف پرندگان و حيوانات طي دورانهاي طولاني تحولات زيست شناسي متحول گشته و از طريق ژنها به لانه سازان امروزي منتقل شده است. تنوع مصالحي كه اين جانوران براي ساختن لانه هايشان به كار مي برند شگفت آور است. با اين حال، گروههاي مختلف جانوران راه حلهاي تقريباً مشابهي براي پاسخگويي به نيازهايشان يافته اند. دراين كتاب، هنر لانه سازي بعضي از اين جانوران با زباني ساده و به همراه تصاويري زيبا ارائه شده است.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالبناهای تاریخی (۲) روم باستان

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

در سال دويست قبل از ميلاد، سربازان رومي بر تمام منطقه ايتالياي امروز، به استثناي كوههاي آلپ، مسلط شدند و در طول سيصد سال پس از آن دولتي را ايجاد كردند كه از اسپانيا تا خليج فارس را زير فرمان داشت. روميان براي حفظ اين اراضي پادگانهاي محصوري ساختند كه اغلب آنها با گذشت زمان، تبديل به شهرهاي مهم و معروف رومي شدند. بنيانگذاران اين شهرها بدرستي دريافته بودند كه شهري كامل و مجهز بيش از پادگان و اردوگاه نظامي در حفظ امنيت و صلح در منطقه به كار مي آيد. دراين كتاب، طراحي شهرهاي روم باستان بر اساس مدل "وربونيا" كه شهري تخيلي و نحوه طرح و احداث آن اقتباسي است از شهرهاي روم باستان، در قالب داستان و به همراه تصاويري متناسب و گويا ارائه شده است.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالخاک از چه ساخته شده است؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

در كشاورزي، مطالعات آب و خاك به عنوان پايه اصلي كشاورزي شناخت كافي از آنها در به كارگيري درست فنون علمي و پيشرفته كشاورزي اهميت زيادي دارد. كشاورزي در کشور ما ايران جنبه حياتي دارد. اما متاسفانه اين فعاليتها همگام و متناسب با پيشرفت زمان نبوده و ميزان توليد، بويژه در دوره اخير، پاسخگوي نيازهاي فعلي نيست. كتاب حاضر از سري نشريات ترويجي سازمان خواروبار كشاورزي جهاني است كه مترجم به قصد اشاعه‌ شناخت آب و خاک و‌ تطبيق مطالب آن با شرايط آب و هوايي و اكولوژيكي ايران، ترجمه و تدوين كرده است.

قیمت : ۱۷۰۰ ریال