Archives for the ‘ امور سینمایی ’ Category

هامون و دریا

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

آن دورها، در حاشیه كویری سوخته در آتش آفتاب ‏و شن داغ، تربت جام سرزمین موسیقی دوتار، عشق ‏در شباب دو نوجوان شكل می‌گیرد. برای رسیدن به ‏پیوندشان، یكی باید در راهی پرخطر موانع را ‏درهم شكند كه او مردانه قد علم می‌كند. مگر نه ‏این كه عشق قصه خطر است؟‏
علامت سؤال

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اتفاقات روزمره در زندگی آدم ها همگی سوال ‏برانگیزند مگر این که...‏
حضور

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

در کنار بركه‌ای، پدر خاطره‌ای را مرور می‌كند. ‏خاطره‌ای نه چندان دور از غرق شدن خود در ‏بركه، او در احساسی ذهنی، دختر خود را در آغوش ‏می‌گیرد و نوازش می‌كند.‏
حسی از قایق

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

طرحی برای به تصویركشیدن رهایی، فضایی كه ‏سكوت معنابخش آن است.‏
یاد خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

ترغیب و تشویق كودكان بصورت موزیكال برای ‏خواندن نماز.‏
همه روزهای خوب

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

مینا دختربچه ۷ ساله یك روز در مسیر خانه به ‏مدرسه و در حاشیه یك دیوار قدیمی كه درخت ‏سیبی از بالای دیوار به بیرون آویزان شده بود ‏یك سیب پیدا می‌كند كه...‏
هر کجا بروم آسمان مال من است

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: مستند
Tagged as:

این فیلم نگاهی دارد به اوقات فراغت كودكان ‏پناهنده افغانی و عراقی در مهمانشهرهای ‏ایران.‏
گنجشک و پنبه‌دانه

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پنبه دانه، بهانه کوچکی است برای تجربه های بزرگ یک گنجشک.‏
سبز کوچک

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

محمد نوجوان ۱۲ ساله داستانی نوشته که در ‏مسابقه بین مدارس مقام اول را كسب نموده است. ‏مسئولین مدرسه می‌خواهند در روز عید نیمه ‏شعبان طی مراسم باشكوهی به او جایزه بدهند ‏اما...‏
رستم و اسفندیار

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اسفندیار به فرمان گشتاسب شاه برای اسارت ‏رستم به زابل می‌رود. رستم كه چاره‌ای جز ‏مقابله با او نمی‌بیند و در نهایت به یاری ‏سیمرغ، اسفندیار را مغلوب می‌كند.‏