Archives for the ‘ امور سینمایی ’ Category

زیباترین آواز

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پسر بچه اي که از صداي زيبايي برخوردار است به دنبال پرنده ها و گلها مي رود تا
آرزوی کودکانه

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

کودکي ني مي نوازد، کودکان ديگر ني او را مي گيرند و هر کدام به نوبت مي نوازند. از صداي آن ني ها، تصاويري ترسيم مي شود که نشان دهنده زندگي تلخ گونه آنهاست... .
شنگول و منگول

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی
Tagged as: ,

روایتی از داستان کهن شنگول و منگول در قالب پته دوزی های سنتی کرمان
بهادر

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

بهادر موش جوانی است که در خدمت یک نظام زورگو قرار دارد. او طی ماجراهایی به اختلاف طبقاتی بین موشها که در اثر ظلم دستگاه حاکم ایجاد شده است پی می برد و به سوی موشهای تحت ظلم، سوق پیدا می کند. این موضوع باعث اسارت او شده و... .
چکاوک و چمنزار

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

آموزش حروف الفباي فارسي با استفاده از آوازهاي کودکانه
مداد قرمز، کلاغ سیاه

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

يک کلاغ سياه با مداد قرمز کوتاهي برخورد مي کند و به قصد خوردن به تعقيب آن مي پردازد. در اين گريز، مداد قرمز با خلق بازي هاي سرگرم کننده از نقاشي هاي خود مي کوشد تا کلاغ را منصرف سازد. سرانجام ... .
نگهبان چشمه

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

دختري معلول تصميم مي گيرد تا نگهبان چشمه مقدس دهکده شود. يک روز... .
قصه پنیرک

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

يک موش کوچک فکر مي کند که مادرش او را به اندازه خواهرهايش دوست ندارد. او خودش را پنهان مي کند. وقتي او مادرش را نگران و ناراحت مي بينيد، درمي يابد که مادر او را به اندازه خواهرهايش دوست دارد
دیدن و دانایی (هنر فرش)

تاریخ تولید : ۱۳۷۸ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

دختر کوچکي بود که نگاه مي کرد و مي دويد. دختر ديد و ديد و باز هم ديد تا دريابد که رنج هاي آدمي روزي گل مي دهد و جلوه دردهاي او در يافتن کار مي شکفد
کلاغی که می خواست قویترین باشد

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

کلاغي متولد مي شود. او که قصد دارد قوي ترين کلاغ دنيا باشد، با همه موجودات درمي افتد و بر همه پيروز مي شود. او که ديگر کسي را براي نبرد نمي يابد. با تصوير خود در آب به جنگ مي پردازد . اما غلبه بر خود بسيار دشوار است و... .