Archives for the ‘ امور سینمایی ’ Category

دست ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: مستند
Tagged as:

در زنگ انشاء معلم درباره اهميت دست ها حرف مي زند و دانش آموزان را به نوشتن مطلبي در اين باره دعوت مي کند. بچه ها با خوانده شدن انشاي يک دانش آموز به ارزش دست ها پي مي برند و با عملکرد آن آشنا مي شوند
گلدان و پنجره

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

دختر بچه اي از پشت پنجره کلاس هر روز پيرزني را مي بينيد که به بالکن خانه اش مي آيد و به گلداني آب مي دهد، دختر به ديدن اين پيرزن و رشد گلدان عادت مي کند، تا اين که پيرزن ديگر به سراغ گلدان نمي آيد
لانه گنجشک کوچولو

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

گنجشک کوچولو که هنوز قادر به پرواز نيست، بدون توجه به نصيحت هاي مادرش به بازيگوشي مي پردازد و از لانه دور مي شود. او که نمي تواند راه بازگشت را بيابد، سرگردان و اندوهگين را به راه خود ادامه مي دهد، تا اينکه به پيرمردي مي رسد که سوار بر يک گاري است. سرانجام، گنجشک با کمک پيرمرد و اسبش راه لانه را پيدا مي کند.
اصحاب فیل

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

به فرمان پروردگار، مرغان ابابيل با سنگباران کردن اصحاب فيل، آنها را نابود مي کنند.
یکی کم است

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پسرکي روستايي از مال دنيا فقط يک مرغ دارد، پسر خيلي تنبل و بيکاري است، به طوري که در خانه اش هيچ چيز پيدا نمي شود و مرغ بيچاره هميشه گرسنه است. روزي مرغ از گرسنگي براي يافتن آب و دانه راهي خانه همسايه مي شود. وقتي پسر براي گرفتن مرغ به آنجا مي رود، زن همسايه با سبدي پر از تخم مرغ جلوي او ظاهر مي شود و از او مي پرسد که مرغش در روز چند تخم مي گذارد. پسر که طمع و زياده طلبي در وجودش زبانه مي کشد، به دروغ مي گويد که روزي دو عدد و... .
مرد کوچک

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

پسر بزرگ خانواده که يازده سال بيشتر ندارد، در غياب پدر مي کوشد در تامين خانواده سهيم باشد، اما از درس عقب مي افتد و با قهر مادر مواجه مي شود
مریم

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كوچك ترين دختر يك خانواده، آن قدر در مصرف صرفه جويي مي كند كه دچار ماجرايي عجيب مي شود. اين ماجرا كه معلوم نيست در خواب يا بيداري براي او اتفاق مي افتد. سبب مي شود تا مريم پي ببرد
ماهی

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: فیلم کوتاه
Tagged as:

ملكه ماهي ها توسط ماهيگير پيري به نام گل محمد صيد مي شود. ماهي مي فهمد كه هيچ راهي براي نجات زندگي اش جز برآورده كردن آرزوي گل محمد وجود ندارد. بنابراين سعي مي كند
قصه خاله رعنا و عمه نسا

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اله رعنا و عمه نسا دو همسايه هستند كه تنها زندگي مي كنند. هر دوي آنها گربه دارد. يك روز خاله رعنا به خانه عمه نسا مي رود. گربه خاله رعنا بازيگوشي مي كند و... .
خیال باف

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اين فيلم مجموعه اي از طرح هاي يك دقيقه اي است كه به طرح موضوع هاي اخلاقي مختلف با لحني طنزآميز براي كودكان و بزرگسالان مي پردازد