Archives for the ‘ فرهنگی ’ Category

عروسک مبارک

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: فرهنگی

اين عروسك به سفارش مركز توليد تأتر عروسكي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به مناسبت اجراي تأتر عروسكي مبارك طراحي و توليد شده است.

قیمت : ۱۷۵۰۰ ریالعروسک دارا و سارا

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: فرهنگی

دارا و سارا يك برادر و خواهر دو قلو هستند كه با توجه به ويكژگيهاي فرهنگ ايراني طراحي شده اند. دختر بچه هاي ايراني ضمن آنكه با اين عروسكها بازي خواهند كرد و سرگرم مي شوند مي توانند با مباني فرهنگ ايراني نيز آشنا شوند.

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال