Archives for the ‘ پویانمایی ’ Category

ماهوری

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: پویانمایی, تولیدات ویژه
Tagged as:

جوانی به دنبال آموختن ساز است ولی نمی داند چرا كار آموختن خوب پيش نمی رود . تا اينكه با نوازنده ای بسيار ماهر آشنا مي شود و مدتی را به همراهی او می گذراند، سر انجام متوجه مطالبی می شود كه به جريان آموختن اش كمك می كند ...
مرد جوان و خیاط حیله‌گر

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی, تولیدات ویژه
Tagged as:

در زمان قدیم جوان غریبه‌ای وارد شهری می‌شود و ‏ناخودآگاه از حضور خیاط حیله‌گری در آن شهر ‏آگاه می‌گردد. او تصمیم می‌گیرد تا این خیاط ‏دزد را رسوا كند.‏
قصه‌های یه خطی (۱ و ۲)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

روایت‌هایی ساده از روابط كودكانه.‏
صندلی ها

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مردی وارد اتاق های مختلفی می‌شود. در هر اتاق ‏پس از كمی انتظار یك صندلی برای نشستن به او ‏ارائه می‌شود. او می‌نشیند و تصاویر زیبایی ‏برای او پخش می‌شود. مرد خسته می‌شود و به طمع ‏مكانی بهتر اتاق ها را ترك می‌كند و این ماجرا ‏ادامه پیدا می‌كند تا اینكه...‏
بارون میاد جرجر

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

بارون میاد جرجر مضمونی تجریدی، شعرگونه و ‏آهنگین است كه در روایتی ساده آداب و سنن ‏فرهنگ ایرانی و به ویژه مراسم عروسی را در ‏قالب فرهنگ فولكلوریك به نمایش درمی‌آورد.‏
گرگ ومیش(براساس شعری ازسعدی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: پویانمایی, تولیدات ویژه
Tagged as:

میان تاریکی و روشنی در هوای گرگ و میش گرگ قصد دیدن گوسفند را دارد. گوسفند در انتظار رهایی گرگ ومیش را نظاره می کند...
علامت سؤال

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اتفاقات روزمره در زندگی آدم ها همگی سوال ‏برانگیزند مگر این که...‏
یاد خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

ترغیب و تشویق كودكان بصورت موزیكال برای ‏خواندن نماز.‏
گنجشک و پنبه‌دانه

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پنبه دانه، بهانه کوچکی است برای تجربه های بزرگ یک گنجشک.‏
رستم و اسفندیار

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اسفندیار به فرمان گشتاسب شاه برای اسارت ‏رستم به زابل می‌رود. رستم كه چاره‌ای جز ‏مقابله با او نمی‌بیند و در نهایت به یاری ‏سیمرغ، اسفندیار را مغلوب می‌كند.‏