Archives for the ‘ پویانمایی ’ Category

خواب

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

لحظه‌های كوتاهی از زندگی دو طاووس كه با هم ‏زندگی نمی‌كنند.‏
بدون عنوان-۱‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

در فضایی كهكشانی ماه‌ها در احساسی از جذبه و ‏نیاز به یكدیگر می‌پیوندند.‏
نشانی

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

شخصیت فیلم به دنبال آدرسی است و علامت‌های ‏مختلف او را راهنمایی می‌كنند.‏
مادربزرگ پرنده‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مادربزرگ به خانه وارد می‌شود. كودك تمایلی به ‏برقراری ارتباط با او نشان نمی‌دهد. اما ‏مادربزرگ دوستانی دارد كه توجه او را ‏برمی‌انگیزد.‏
ریشه در آسمان

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

رویشی سخت، حیاتی دوباره... جوانه¬ی تنها، ‏برای ارتباط با موجودات اطراف خود می‌خواهد از ‏خاك خارج شود، اما این امر به مرگ او منجر ‏می‌شود و این یك پایان نیست...‏
روزی کلاغی…‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كلاغ طمعكار عاشق گردو و پنیر و صابون، علاقه ‏زیادی هم به اشیاء براق مانند كلید و دگمه و ‏سكه و جواهرات دارد كه این علاقمندی مشكلاتی را ‏برای آدم ها بوجود می‌آورد؛ تا این كه كار به ‏جایی می رسد كه این كلاغ جواهر گرانبهای كلاه ‏حاكم را می رباید...‏
ماه بود و روباه

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی
Tagged as:

روباهی که عاشق ماه است، آن را می‌رباید ...‏
طرح های یک دقیقه‌ای (شهر ما، کودک شجاع، پست، ‏استخوان، عینک و فوتبال) ‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مجموعه طنزهای اجتماعی.‏
سفر بیداری

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی
Tagged as:

هدهد ناظر درگیری پرندگان برای به چنگ آوردن ‏طعمه است. گروهی از پرندگان همراه هدهد به سوی ‏نوایی كه آن ها را به نور فرا می‌خواند پرواز ‏می‌كنند.سیر این سفرطی هفت مرحله و در عین حال سیری است درونی.‏
دوست عزیز و رفیق لذیذ

تاریخ تولید : ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كشمكشی شیرین میان یک كلاغ و یک مداد.‏