Archives for the ‘ پویانمایی ’ Category

تجربه و ترفند

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: پویانمایی, مستند
Tagged as:

در اين فيلم چگونگي پيدايش حركت در سينماي پویانمایی با بيان ساده و نحوه استفاده از ترفند ما و تجربه هاي سينمايي به نمايش گذاشته مي شود.
بازار (طوطی و بقال)

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: پویانمایی
Tagged as:

طوطي شيرين سخن، شاگرد بقالي است و كار او به خاطر سخن گويي طوطي رونق فراواني دارد. روزي گربه اي در تعقيب موش وارد دكان مي شود و طوطي براي بيرون كردن گربه شيشه روغن را مي شكند. بقال عصباني مي شود و با چوب به سر طوطي مي زند. سر طوطي زخمي و كچل مي شود. طوطي ديگر از نامهرباني بقال، قهر مي كند و ديگر سخن نمي گويد. اين كار باعث كسادي كار بقال مي شود بقال كه پشيمان شده است مي كوشد از طوطي دلجويي كند اما بيفايده است. تا اين كه
چه فرق می کند؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: پویانمایی
Tagged as:

فيلمي آموزشي كه چگونگي كاربرد مناسب و صحيح چيزهاي مختلف را نشان مي دهد
کلید نقش

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

شيوه به كارگيري ابزاري به نام كليد نقش و طرح هايي كه مي توان به كمك آن پديد آورد، به منظور معرفي شكل هاي ساده و طريقه كاربرد آنها به عنوان نقش هايي كه در معماري، كاشيكاري و هنر اسلامي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد
همنشین

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

همنشين تو از توبه بايد/تا تو را عقل و دين بيفزايد / فيلم با تكنيك خميري عروسكي مي كوشد تا معاني بيت فوق را به تصوير بكشد.
کوزه گر

تاریخ تولید : ۱۳۶۹ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كوزه گري سعي مي كند كه بهترين شاهكارش را خلق كند. او با تمام وجود كار مي كند و در پايان خودش را فداي كارش مي كند
همبازی

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

از يك گلوله نخ، عروسك قرمزي ساخته مي شود. او تنهاست و به همبازي نياز دارد. بنابراين. عروسك آبي را مي سازد، اما به دليل خودخواهي آن را از بين مي برد. سپس براي گريز از تنهايي حيواناتي را مي سازد كه هيچ كدام همبازي او نيستند. او دوباره عروسك آبي را پديد مي آورد و اين بار، بازي آنها در فضايي شاد و صميمي ادامه مي يابد
گنج

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

خانواده اي روستايي زندگي آسوده اي را سپري مي كند تا اين كه يك روز هنگام كار روي زمين، بيل مرد روستايي به كوزه گنجي برخورد مي كند. با پيدا شدن گنج، آرامش خانواده به هم مي ريزد و
از بی نهایت

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

نمايش مجازي اين اصل علمي و فلسفي كه مطالعه كوچك ترين پديده ها همان را باعث مي شود كه بررسي بزرگ ترين كهكشان ها و ستارگان، زيرا در پايان، كوچك ترين ذرات بنيادين ابتداي خلقت به گونه اي نمادين، به بزرگ ترين پديده هاي هستي بدل مي شود.
آدمک کارتونی

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پسر بچه اي شيطانك قرمز فيلم "آدمك كارتوني" را براي خود برمي دارد. اما خيلي زود پي مي برد كه فيلم بدون شيطانك، بچه ها را نمي خنداند. بنابراين، دوباره شيطانك را به فيلم بازمي گرداند