Archives for the ‘ پویانمایی ’ Category

نقلی و بلورهای برف

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كودكي روستايي به نام نقلي از روي كنجكاوي و با بهره گرفتن از عينك ذره بيني پدربزرگ پي مي برد كه دانه هاي ريز برف از انواع بلورهاي منظم و زيبا در ابعاد و شكل هاي گوناگون تشكيل شده است
اتّحاد

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كبوتران با اتحاد و هماهنگي و بهره گرفتن از نيروي همديگر موفق به گريز از دام صياد مي شوند. (بر اساس داستاني از كليله و دمنه)
درخت دوستی بنشان

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

اين فيلم به مناسبت كنفرانس جهاني بزرگداشت حافظ ساخته شده است.
ابرقدرتها

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مثبت" و "منفي" نمادهاي ابرقدرتها، به جنگ بي پايان وارد مي شوند و ... .
از طهران تا تهران

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: پویانمایی
Tagged as: ,

تهران شهري كوچك و آرام تبديل به شهري بزرگ، شلوغ، پرجمعيت و مدرن مي شود.
بازگشت

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كلاغي تنها كه از سرما و برف در رنج است. تصميم مي گيرد كه راحتي و آسايش درون قفس را تجربه كند. كلاغ آنچه را كه مي خواهد بدست مي آورد. با فرا رسيدن بهار او صداي پرندگان آزاد را مي شنود كه بهار را جشن مي گيرند. كلاغ ارزش آزادي را زماني مي فهمد كه بدست آوردن آن مشكل است
چرا و چطور: میخ و پیچ

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

نگاهي آموزشي به اختراع و استفاده از ميخ و پيچ
چرا و چطور: کبریت

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

نگاهي آموزشي به نحوه اختراع كبريت. كبريت چيست؟ چگونه آتش مي گيرد و چگونه كار مي كند؟
چرا و چطور: لیوان

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

نگاهي آموزشي به نحوه اختراع و استفاده از ليوان
چرا و چطور: قلم

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: پویانمایی
Tagged as:

نگاهي آموزشي به اختراع و نحوه استفاده از قلم.