Archives for the ‘ مستند ’ Category

بشنو از گل

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: مستند
Tagged as:

بازي با گل هميشه براي كودكان مفرح است. بازي آنها با گل شباهتهاي زيادي به استفاده پيشينيان از گل دارد. اما تفاوتي وجود دارد. گذشتگان ظروف گلي را براي رفع نيازهاي اوليه شان ساختند كه ارتباط آنها با محيط برشكل ظروف تاثير گذاشت. در حاليكه كودكان با گل بازي مي كنند تا خلاقيت و تواناييشان شكوفا شود
آینه خیال

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: مستند
Tagged as:

اين فيلم تحقيقي درباره دنياي روان شناختي كودكان است كه تحليلي از انگيزه آنها براي نقاشي كردن نيز با درك دنياي تخيلي آنها را ارائه مي دهد
تجربه و ترفند

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: پویانمایی, مستند
Tagged as:

در اين فيلم چگونگي پيدايش حركت در سينماي پویانمایی با بيان ساده و نحوه استفاده از ترفند ما و تجربه هاي سينمايي به نمايش گذاشته مي شود.
آن سوی مرزها: آوارگان عراقی

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: مستند
Tagged as:

اين فيلم به زندگي آوارگان عراقي در مرز ايران به هنگام جنگ تحميلي مي پردازد
مشق شب

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: مستند
Tagged as:

فيلم، پژوهش مصوري درباره تكليف شب بچه هاست و از زبان خود آنها به طرح اين موضوع مي پردازد. بي دانشي و كم حوصلگي والدين و بي اطلاعي آنان از روش هاي نوين تدريس و سياست هاي آموزشي در مدارس، كودكان را دچار مشكلات فراوان مي كند
کاغذ و تا

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: مستند
Tagged as:

اين فيلم روش هاي مختلف شكل سازي را با كاغذهاي رنگي نشان مي دهد.
همشهری

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: مستند
Tagged as:

به دليل ترافيك سنگين مركز شهر تهران ، ماشين هاي شخصي اجازه ورود به اين منطقه (محدوده طرح ترافيك) را ندارند. اين فيلم نشان مي دهد كه مردم چگونه با ارائه دليل هاي مشابه به دنبال ورود به اين محدوده هستند و پليس ها با آنها برخورد مي كنند
جرس

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: مستند
Tagged as:

در جريان پيروزي انقلاب، يك پست نظامي توسط مردم محاصره مي شود و فرمانده آن مي گريزد. فرمانده فراري به مدرسه اي مي رود و با گروگان گرفتن خانواده فراش مدرسه او را مجبور به پناه دادن و همكاري كردن مي كند. فرزند كر و لال فراش با استفاده از تاريكي خود را به حياط مدرسه مي رساند و با صدا درآوردن زنگ مردم را به كمك دعوت مي كند... .
با ترتیب یا بدون ترتیب

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: مستند
Tagged as:

در اين فيلم با آوردن نمونه هايي چون رعايت صف در مدرسه، سوار شدن اتوبوس و ... بچه ها را با رعايت نظم و ترتيب آشنا مي سازد.
نگاه

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: مستند
Tagged as:

فيلمي مستند درباره شرايط فيلمسازي انيميشن عروسكي. اين فيلم نه تنها نگاهي فني به اين موضوع دارد بلكه با نگاهي شاعرانه به رابطه بين انيميشن عروسكي و حقيقت مي پردازد