Archives for the ‘ فیلم سینمایی ’ Category

باشو غریبه کوچک

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

باشوي كوچك همه اعضاي خانواده اش را در حمله هوايي از دست مي دهد و به طور تصادفي به روستايي در شمال کشور مي رود. در آنجا. همه چيز براي او غريب است. نايي زني كه شوهرش به جبهه رفته. باشو را در مزرعه اي مي يابد و او را پناه مي دهد. نايي او را به عنوان پسرش مي پذيرد و سعي مي كند كه او را با زندگي در روستا آشنا كند و... .
دونده

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

اميروي تنها روياي سفر به ناشناخته و عشق به پيروزي را در سر دارد. او در يك كشتي متروك زندگي مي كند و هزينه زندگي اش با كارهاي موقتي بدست مي آورد. اميرو سعي دارد چيزهاي نو بياموزد و دوست دارد كه با يک كشتي يا هواپيما به جايي برود. او به مدرسه شبانه مي رود و در طول تحصيل، در رقابت با همسالانش پيروزي را كسب مي كند.
مدرسه ای که می رفتیم

تاریخ تولید : ۱۳۵۹ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

به سرپرستي كاوه كمالي. گروهي از پسرهاي مدرسه تصميم مي گيرند كه نمايشي را به صحنه ببرند. معاون مدرسه كه قدرت را در غياب مدير مدرسه در دست دارد و بيشتر به مسائل مالي و شخصي اش اهميت مي دهد تا تحصيلات دانش آموزان. با اين پروژه نمايشي مخالفت و كاوه را تنبيه مي كند. بچه ها يك روزنامه درست مي كنند و در آن كاوه مطلبي مي نويسد كه به شرايط مدرسه و خصوصا رفتار معاون اشاره دارد... .
مسافر

تاریخ تولید : ۱۳۵۳ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

اين فيلم داستان يك پسر شهرستاني است كه عاشق فوتبال است. او تصميم مي گيرد كه براي مسابقه اي مهم به تهران بيايد تا مسابقه را ببيند. براي اين سفر. او مي بايست بر مشكلات بسياري غلبه كندو نهايتا موفق مي شود و خود به استاديوم مي رساند اما
ساز دهنی

تاریخ تولید : ۱۳۵۲ • Category: فیلم سینمایی
Tagged as:

در اين فيلم دنياي بزرگسالان در معيارهاي كوچكتر آكنده از تخيلي قوي و غني در سطحي كودكانه پياده مي شود. كودكي با اتكا به يك ساز دهني بر بچه هاي ديگر تسلطي جابرانه پيدا مي كند اما آدمي كه به خاطر بدست آوردن مطلوب خويشتن را تحقير مي كند، بيدار مي شود و بار تحقير را از دوش به زير مي اندازد.