Archives for the ‘ دفاع مقدس ’ Category

خاطرات رزمندگان

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

كتاب حاضر، مجموعه خاطرات چند نفر از دلاور مردان از جان گذشته اين مرز و بوم است كه در لحظات هولناك هجوم ارتش افسار گريخته عراقي به اين كشور، قامت استقامت و پايداري را در برابر ستونهاي توپ و تانك و آتش و دود برافراشتند و ماشين جنگي دشمن را مجبور به توقف و عقب نشيني كردند. شرح ساده و مختصر اين خاطرات، چشم انداز هميشه جاودان افتخار و شرف مردمي است كه فرزندانشان جز عزت و سربلندي براي آنها نخواستند و نمي خواهند. بسيارند كساني كه اين خاطرات را جزو زندگي هر روزهشان در جبهه هاي جنگ مي دانند. درود خداوند بر همه آنان باد.

قیمت : ۱۸۰ ریالیک دانه زیتون، یک دانه خرما

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

بسيار بودند بچه هاي شمال كه چون سن و سال آنها اجازه رفتن به جبهه ها را نمي داد، با كارهاي ديگري سعي مي كردند به بچه هاي جنوب كمك كنند. مازيار هم يكي از آنها بود كه روزي سبدي از زيتون براي بچه هاي جنوب فرستاد. وقتي نامه يكي از اين بچه ها به دستش رسيد كه به خاطر زيتونها از او تشكر كرده بود باورش نمي شد. دوستي و نامه نگاري آنها ادامه يافت تا آنگاه كه زلزله شمال پيش آمد و ... .

قیمت : ۷۰۰ ریالمهاجر کوچک

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: دفاع مقدس

نويسنده كه براي كاري به اداره آموزش و پرورش رفته بود، در دفتر يكي از مسؤولان با مردي رو به رو مي شود كه چند ماه پس از شروع كلاسها آمده بود تا اسم پسرش را بنويسد. پرسش و پاسخ مسؤول دفتر با پدر پسرك روشن مي سازد كه آن پسر از مهاجران جنگ است كه خانواده خود را از دست داده و با سرگذشتي عجيب به خانواده آن مرد راه يافته است. همان جا نويسنده انگيزه اي در خود مي يابد كه سرگذشت پسرك را جويا شود. اين انگيزه تا زماني كه نويسنده پسرك را براي رفتن به شهر خود مشايعت مي كند، ادامه مي يابد و داستان كنوني را رقم مي زند؛ داستاني كه شايد تنها داستان آن پسرك نباشد.

قیمت : ۱۱۰۰ ریالخانه چوب کبریتی

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: دفاع مقدس

رضا از وقتي كه دوست عزيزش علي را در بمباران اهواز از دست داده بود، غم بزرگي بر دلش سنگيني مي كرد، چنانكه گاه حتي از بازوي قطع شده خودش هم ياد نمي كرد. روزي كه برادرش عباس از جبهه برگشت و براي او از انتظار خود براي پيوستن رضا به ديگر مبارزان در راه دفاع از كشور سخن گفت، روح تازه اي در زندگي او دميده شد. از آن روز به بعد... .

قیمت : ۲۰۰۰ ریالعروج

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: دفاع مقدس

دنياي نوجوانان دنيايي است پر از جنب و جوش و حركت؛ دنيايي با دوستيها و روابطي كه گاه تا پايان عمرادامه دارد و هدفهايي كه گاه بر كل زندگي افراد سايه مي افكند. در اين ميان،‌گاه ورزش فوتبال تمام ذهن و فكر و وقت نوجوانان را صرف خود مي كند و همه زندگي و آينده آنها را تابع خود مي سازد. اگر بتوان از اين حوزه كوچك و محدود راهي به بيرون يافت، دنيا و افقهاي آينده رنگهاي ديگري را نيز به نوجوانان ارائه خواهد داد. در اين كتاب، راهي كه نويسنده نشان مي دهد، عبور از بن بستهاي محدود محلي و رسيدن به جبهه هاي جنگ و دفاع از ميهن اسلامي، و از آنجا، عروج به افتخار شهادت و حيات جاويد است.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالجای پای خون

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: دفاع مقدس

ماموران شاه جنايتكار مرا خوب مي شناختند و به همان اندازه كه سعي مي كردند ناديده ام بگيرند، از من مي ترسيدند. هر گاه كه بر زمين نقش مي بستم، تلاش مي كردند كه نگذارند مردم مرا ببينند. آنها تنها از من نمي ترسيدند، بلكه هرچيز كه رنگ و نشاني از من داشت، آنان را وحشت زده مي كرد. از شاخه گل همرنگ من تا شعاري كه به رنگ من بر ديوار نقش مي بست، همه و همه ترس بر دلشان مي نشاند. زماني كه در خيابانها جاري شدم و رژيم سلطنت را در سراسر جهان رسوا كردم و... . اكنون هم در جبهه ها هستم و بر روي خاك گرم جبهه ها، استقلال را ترسيم مي كنم.

قیمت : ۷۰ ریالدیداری از جبهه عشق و خون

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: دفاع مقدس

مدت کوتاهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دشمنان منطقه اي و جهاني انقلاب، كه از ويژگيهاي الگوبخش آن به وحشت افتاده بودند، يكي از نادان ترين و خونريزترين شركاي خود را تجهيز و ترغيب كردند كه به جمهوري نوپاي اسلامي ايران حمله كند و درسي به مظلومان و محرومان ايران بدهد؛ تا درس عبرتي نيز براي ديگران شود. ولي كار برعكس شد و برخلاف پندار شريرانه دشمنان، شادابي و پويايي انقلاب افزونتر گشت و نسلي از جنگجويان در اين مرز و بوم ظهور كرد كه شايد از هيچ لحاظ به هيچ يك از ارتشهاي معاصر جهان شباهتي نداشت. اين كتاب شرح و روايت نويسنده است كه همچون شاهدي بر رويدادهاي زمانه، در جبهه هاي جنگ حضور يافته و حماسه جاري در جبهه ها را مشاهده كرده است.

قیمت : ۷۰ ریالجنگ (جنگ اول)

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: دفاع مقدس

همگام با تحولات عظيم انقلاب اسلامي، مركز بررسي آثار كودكان و نوجوانان تصميم بر آن قرار گرفت كه در زمينه آثار ادبي كودكان و نوجوانان نيز تحولي ايجاد نمايد. مجموعه حاضر نمونه اي از اين كوشش است كه حاصل بررسي تعداد بسيار زيادي از آثار عزيزاني است كه با علاقه و پشتكار درصدد شكل دادن به ادبيات زمانه خود برآمده اند. نقاشيهاي اين مجموعه نيز حاصل كار اعضاي كتابخانه هاي “كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان“ است كه به همت “مركز آفرينشهاي هنري كانون“ جمع آوري و انتخاب شده است.

قیمت : ۵۰ ریالدعای مرغ آمین

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: دفاع مقدس

نويسنده در طي دو نامه، از اهواز به تهران و از تهران به اهواز، سالهاي مختلف قبل از انقلاب، انقلاب و پس از آن رابررسي مي كند و به مناسبتهاي مختلف، تاريخ معاصر و ظلم و ستمهاي آن را ذكر كرده و گاه تا صدراسلام هم پيش مي رود. درواقع، اين نامه هاي خانوادگي،همچون آينه اي، جنبه هايي از شرايط اجتماعي و فرهنگي معاصر، بويژه دوران اخير را بازمي تاباند و برجسته مي سازد. در اين ميان، ذكر جنگ و بعضي حوادث و اخبار مربوط به آن، جاي ويژه اي در اين مكاتبات مي يابد.
آی ابراهیم

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: دفاع مقدس

مشهدي ابراهيم را همه اهل محل مي شناسند. محله ما لشكرآباد است،‌لشكرآباد اهواز، آن سوي كارون. از روزي كه پسرش اسماعيل رفته بود جنگ، او هم پوتينهاي رزمندگان را مي دوخت و تعمير مي كرد. راوي از شخصيت ابراهيم، از جايگاه او در ميان مردم محله، از كمكهاي بيدريغ او به سربازان جبهه ها، از خلق و خو و مهرباني او و از احساس و علاقه خود به او سخن مي گويد. از آن شب كه محله به خمپاره بسته شد و ابراهيم دو پايش را ازدست داد، در حالي كه آخرين لحظات زندگيش هم پوتيني به دستش بود و در دست ديگرش سوزني و بر لبهايش لبخندي.

قیمت : ۱۰۰۰ ریال