Archives for the ‘ طنز ’ Category

قند و نمک

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: طنز, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب حاضر مجموعۀ سرگرم کننده و آموزنده‌ای از شعر و نثر، داستان و واقعیت، تاریخ و طنز است که هنرمندانه گردآوری شده و شور و شیرین را به هم بافته است. چاشنی طنز و واقعیت در این حکایت‌ها هم شادی و سرگرمی می‌آفریند و هم خواننده را به اندیشه و تفکر می‌کشاند.

قیمت : ۲۰۵۰۰ ریالتاریخ از این ور

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: داستان, طنز, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

تاریخ پر از درس‌ها و رخدادهای آموزنده و گاه شگفت‌آوری است که دانستن آنها خرد را بیفزاید، اوقات را خوش و شیرین سازد و در زندگی به کار آید. در این میان، بسیارند کسانی که در تاریخ به نام مشهورند و پرداختن به زندگی آنان به شیوۀ طنز هم خواندن تاریخ را شیرین‌تر می‌کند و هم درس‌ها و عبرت‌های آن را در ذهن ماندگارتر می‌سازد. کتاب حاضر گزارش طنزآمیز نویسنده است از زندگی هفت چهرۀ مشهور تاریخی.

قیمت : ۱۱۵۰۰ ریالماجراهای بهلول

تاریخ تولید : ۱۳۷۹ • Category: داستان, طنز, گروه سنی ج
Tagged as:

يك روز صبح زود، مردم متوجه مي شوند كه شيخ و عالم شهر، سوار بر يك تكه چوب، در كوچه ها مي دود و فرياد مي زند: "دور شويد! اسب من لگد مي زند!" يكي مي گفت: " حال كه هارون الرشيد قصد كشتن امام هفتم موسي بن جعفر(ع) را دارد و مي خواهد براي ريختن خون او از علماي شهر فتوا بگيرد، وهب بن عمرو كه از خويشان هارون است خود را به ديوانگي زده است تا از او فتوا نخواهند." بدين ترتيب، بهلول ديوانه و ماجراهاي خنده دار او خلق مي شود.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالآقای با کلاه و آقای بی کلاه

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: طنز, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

آقاي با كلاه تعداد زيادي كلاه داشت كه هيچ كدام مثل هم نبود. آقاي بي كلاه نيز تعداد زيادي سر داشت و تنها يك كلاه. زماني كه اين دو آقا با يكديگر ملاقات مي كنند، اتفاق عجيبي مي افتد. شما چه فكر مي كنيد؟ در اين كتاب نيز سيلور استاين مجموعه اي از حكايات كوتاه را گرد آورده است كه از يك طرف ساده و سرگرم كننده اند و از طرف ديگر خواننده را به تفكر و تأمل درباره بسياري از مسائل و روابط نامتناسب در جامعه وا مي دارد.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالکمی با هم بخندیم

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: طنز, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

داستانها و حكايتها هميشه براي كودكان و نوجوانان جذّاب و سرگرم كننده است، خصوصاً كه طنزآميز هم بده باشند. اين كتاب مجموعه اي از داستانهاي طنزآميز و چيستان از كشورهاي مختلف در حوزه آسيا و اقيانوسيه است كه در برنامه مشترك آسيا (ACP) و با همكاري يونسكو منتشر مي شود. اين كتابها كه با كمك نويسندگان و هنرمندان در اين كشورها تهيه مي شود به زبانهاي مختلف ترجمه شده و كودكان سراسر جهان آنها را مي خوانند.

قیمت : ۵۰۰۰ ریال