Archives for the ‘ آموزشی ’ Category

اصول و مبانی رشد

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: آموزشی

براي مسئولان پرورشي و آموزشي، شناختن تواناييها، نيازها و و يژگيهاي رفتاري و خصوصيات رواني كودكان و نوجوانان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين شناخت، ضمن درك بهتر كودكان و نوجوانان، زمينه هايي فراهم مي آورد تا در طرح و به كارگيري امكانات پرورشي و آموزشي، تفاوتها و ويژگيهاي آنان لحاظ گردد و سطح انتظارات متناسب با زمينه هاي واقعي در آنان تنظيم شود. كتاب حاضر، مجموعه مباحثي در اين زمينه، با استفاده ازشناخت و تجربيات دست اندركاران اين حوزه و نيز بر مبناي مطالعاتي در منابع غيرفارسي است.

قیمت : ۵۰ ریالورودی به قلمرو شبه عروسکها و نمایش های عروسکی

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: آموزشی

عروسكها از آغاز، عملكرد مذهبي و آييني داشته اند و بتدريج در كنار آن، به عنوان وسيلة‌بازي كودكان، بويژه دختران، شكل گرفته اند. در اين كتاب، با شرح مختصري درباب عملكرد و نقش عروسك در جوامع بشري، به عروسكهاي خيمه شب بازي با نممايش عروسكي پرداخته شده و نمونه هايي زيبا از اين نوع عروسكها ارائه مي شود.

قیمت : ۴۰ ریالحالا وقت انتخاب است

تاریخ تولید : ۱۳۵۹ • Category: آموزشی

هميشه مراحلي كه انسان محتاج و ملزم به انتخاب مي شود، مراحل بسيار دشواري است و مواردي است كه انسانيت انسان به پاي سؤال كشيده مي شود. در چنين مراحلي آدمي احساس مي كند كه گريبانش اگر نخواهد حيوان بماند، توسط يك موجود طلبكار و نامرئي گرفته شده است كه از وي سؤال مي كند و پاسخ مي طلبد. اين حالت، حالت نادر و در عين حال ارجمندي است. آدمي كه خودش را داوري نكند، محاكمه و ارزيابي نكند، از خودش سؤال نكند و اصلا احساس نكند كه جايي و موردي هست كه انتخابي به عهدة او نهاده شده، چنين فردي هنوز در مراحل انسانيت گام نگذاشته است. در كتاب حاضر، به مباني و موازين انتخاب از جنبه هاي مختلف و دغدغه هاي مربوط به آن پرداخته شده است.

قیمت : ۲۵ ریالجشنهای مردم آسیا برای کودکان همه جا

تاریخ تولید : ۱۳۵۸ • Category: آموزشی

“انتشارات مشترك آسيا“ وابسته به “مركز فرهنگي آسيا براي يونسكو“ مجموعه هايي از داستانها و نقاشيهاي متعلق به نويسندگان و هنرمندان كشورهاي مختلف آسيايي تهيه كرده است كه توسط گروه مركزي ويراستاران پنج كشور آسيايي انتخاب و ويرايش شده اند. اين آثار كه ريشه در فرهنگ و تاريخ اين كشورها دارد، براي كودكان اين كشورها عرضه شده است با پيام آشنايي، دوستي و صلح بين ملتها؛ تا آن زمان كه خوانندگان اين آثار خود خالق اين پيوندها و دوستيها باشند.

قیمت : ۱۰۰ ریالزنبور عسلی به نام وزوزی

تاریخ تولید : ۱۳۵۸ • Category: آموزشی, داستان

وزوزي از كنار زنبورهايي كه با سرعت كار تهويه كندو را انجام مي دادند گذشت و از ميان زنبورهاي نگهبان هم كه در جلو كندو با هوشياري از كندو محافظت مي كردند عبور كرد و براي جمع آوري شهد گلها به سوي دشت پرواز كرد. در اين كتاب، با طرح داستاني ساده و تصاويري زيبا، زندگي زنبوران عسل و جنبه هاي مختلف آن به زيبايي ارائه شده است.

قیمت : ۱۹ ریالالفبای فارسی

تاریخ تولید : ۱۳۵۶ • Category: آموزشی

كتاب حاضر، مجموعه الفباي زبان فارسي را به كمك تصاوير گلها، ميوه ها و اشياي آشنا معرفي و ارائه كرده است.

قیمت : ۴۰ ریالنگاهی به آفریقای سیاه سرزمین رازها و رمزها

تاریخ تولید : ۱۳۵۶ • Category: آموزشی

قاره افريقا، بعد از آسيا، بزرگترين قاره روي زمين است. بزرگي اين قاره، كه آن را قاره سياه هم مي گويند، تقريبا ١٨ برابر ايران است. منطقه‌ صحرا در شمال قاره‌ افريقا، به تنهايي، به بزرگي تمام امريكاي شمالي است. تاريخ فرهنگ و هنر بيشتر سرزمين افريقاي سياه تا همين اواخر براي مردم قاره هاي ديگر ناشناخته بود؛ چرا كه زبان بسياري ازمردم افريقا خط و نوشته نداشت و تاريخ بسيار كهن افريقا، درواقع، تاريخي شفاهي بوده است. دراين كتاب، نويسنده از زواياي مختلف به تاريخ و فرهنگ مردم اين قاره‌ بزرگ پرداخته و ضمن ارائه اطلاعات ارزشمندي درباره كشورهاي مختلف آن، به باورها و اعتقادات مردم آن نيز مي پردازد.

قیمت : ۵۰ ریالتغذیه از الف تا ی

تاریخ تولید : ۱۳۵۶ • Category: آموزشی

زندگي انرژي است، بدون انرژي هيچ چيز وجود ندارد. هوا انرژي است، فكرهايي كه از ذهن ما مي گذرد نوعي انرژي است. همه كارهايي كه مي كنيم با صرف انرژي صورت مي گيرند. غذاهايي هم كه مي خوريم نوعي انرژي هستند. بدن زيباي انسان نيز يك منبع انرژي مهم و جالب است. اين كتاب ضمن ارائه طرحهايي براي ذوق آزمايي و رنگ آميزي كودكان، يكي از منابع عمده انرژي را معرفي مي كند. اين منبع انرژي، غذايي است كه مي خوريم.

قیمت : ۲۵ ریالسفالگری

تاریخ تولید : ۱۳۵۶ • Category: آموزشی

ظرفهاي سفالي شايد يكي از قديمي ترين ساخته هاي آدمي باشد. انسانها از آن زمان كه به فكر ذخيره آب و غذا افتادند و به خاصيت چسبندگي و شكل گيري گل رس پي بردند، ظرفهاي سفالي را به شكلهاي گوناگون ساختند. امروزه، سفالگري، كه به آن “ فخاري“ هم مي گويند، هنري فراموش شده است. تنها در كارگاههاي چند شهر و روستاي ايران،‌هنرمنداني سختكوش به دوام اين هنر دل بسته اند. اين كتاب، با ارائه تصاويري زيبا و متناسب، شما را با چگونگي ساخت اين ظرفهاي زيبا آشنا مي كند.

قیمت : ۵۰ ریالاز یک تا ده

تاریخ تولید : ۱۳۵۶ • Category: آموزشی

كتاب، آموزش اعداد از يك تا ده است به كودكان، به كمك نقاشيها و تصاوير متناسب.

قیمت : ۶۰ ریال