Archives for the ‘ آموزشی ’ Category

از یک تا ده، از ده تا یک

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: آموزشی

در اين كتاب، شمارش اعداد از يك تا ده، در زمينه اي از بازي و نقاشي و تصويرخواني به كودكان آموزش داده شده است. شيوه آموزش ابتكاري و موجب تقويت هوش و دقت كودكان است.

قیمت : ۱۱۰۰ ریالآ اول الفباست (‌١)

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: آموزشی

آموزش حروف الفبا به كودكان شيوه هاي مختلفي دارد. يكي از بهترين آنها،‌آموزش از طريق شعر و تصوير است. در اين كتاب،‌ حروف الفبا از حرف آ تا حرف ص به همين روش ساده و مؤثر به كودكان آموزش داده مي شود.

قیمت : ۳۸۰ ریالآ اول الفباست (‌٢)

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: آموزشی

آموزش حروف الفبا به كودكان شيوه هاي مختلفي دارد. يكي از بهترين آنها،‌ آموزش از طريق شعر و تصوير است. در اين كتاب،‌ حروف الفبا از حرف ص تا آخرين حرف الفبا كه ي باشد به همين روش ساده و مؤثر به كودكان آموزش داده مي شود.

قیمت : ۱۸۰ ریالتنگ ماهی

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: آموزشی

در اين كتاب، كه به شكل يك تنگ كوچك ماهي است، ماهيهاي مختلفي زندگي مي كنند،‌ اما همه آنها يك رنگ دارند و در واقع، بي رنگ هستند. رنگ تنگ به رنگ ماهيها بستگي دارد و رنگ ماهيها به ذوق و سليقه كودكان نقاش.

قیمت : ۱۰۰ ریالهمه با هم

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: آموزشی

در اين كتاب، معني بعضي واژه ها كه در آنها عده اي با هم حضور دارند يا كار مشتركي انجام مي دهند، بيان شده است. البته پايان كار با شماست كه با نقاشيهاي زيباي خودتان كار ما را كامل كنيد.

قیمت : ۰ ریالتعارفات در زبان عربی

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

زبان عربي، زبان ديني، اعتقادي و فرهنگي همه جوامع مسلمان است. آشنايي با اين زبان، امكان استفاده از گنجينه هاي تاريخي و فرهنگي، بويژه كلام وحي و سخن پيشوايان هدايت را فراهم مي آورد. با اين حال، در ارتباط و مراوده با ديگر جوامع اسلامي، بخصوص در سفرها، آشنايي با زبان عربي، ضرورتي راهگشاست. در اين ميان، آشنايي با انواع خوشامدگوييها، تعارفات و پرسش و پاسخهاي ساده در مكالمات روزانه و در مناسبتها و موقعيتهاي معمولي، راه ساده و سودمندي در ايجاد ارتباط سريع و تفاهم ثمربخش با مردم عرب زبان است.

قیمت : ۳۰۰ ریالپارچه ها

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

در اطراف ما اشياي بي مصرف زيادي است كه با كمي دقت و حوصله مي توان از آنها آثار جالب و هنري به وجود آورد. فكر مي كنيد بتوان از تكه پارچه هاي بي مصرف، تابلوهاي زيبا درست كرد؟ در اين كتاب، به كمك تصاوير و نمونه هاي زيبا، شيوة ساختن چند تابلوي نقاشي زيبا از تكه پارچه هاي مختلف ارائه مي شود.

قیمت : ۳۴۰ ریالتربیت از دیدگاه معصومین علیهم السلام

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

در مكتب اسلام، آنچه به عنوان زيربنا و اساس حركتهاي فكري و عملي انسان پذيرفته شده است، اعتقادات و باورهايي است كه انسان در عمق وجود خويش بدانها پايبند است. از آنجا كه “تربيت“ رابطه مهمي با اين باورها و اعتقادات قلبي دارد، نقشي مهم و اساسي نيز در پرورش انسانهاي شايسته و هدفمند مي يابد. تمام دستورالعملهاي مكتبي كه در فرمايشات معصومين (٤) آمده است، يا او را آماده و پذيراي حق مي كند تا باورهاي مكتبي را در قلب خويش جاي دهد، يا اينكه زمينه را براي طرد باورهاي غلطي كه احيانا قبلا در دل او وارد شده است، مهيا مي سازد. در كتاب حاضر، بنا به نقش مهم تربيت در زمينه سازي و تهذيب شخصيت، مجموعه مفيدي از نظريات و دستورات و توصيه هاي تربيتي پيشوايان رشد و هدايت ارائه شده است.

قیمت : ۱۲۰ ریالداستان: تعاریف، ابزارها و عناصر

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

موضوع پژوهش اين كتاب، هنر داستان نويسي و بيان جنبه ها و عناصر گوناگون آن است. مسائل و مباحث مطرح در كتاب حاضر، متن مكتوب و بازنگري شده مباحث نظري در نخستين كارگاه داستان نويسي است كه به همت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از اوايل بهمن تا اواخر اسفند ١٣٦٢ برگزار شد. در اين مباحث، زمينه، تعاريف و عناصر رمان و تا حدي داستان كوتاه به نحوي تشريح شده است كه نويسندگان جوان را به كار آيد و آنان را با شناخت بيشتري ازموضوع كار خود همراه گرداند. در پانوشتها، استادان هنر داستان نويسي معرفي شده اند كه هم انگيزه اي جهت مطالعه آثار آنان توسط نويسندگان جوان باشد و هم گستره ضرورت حرفه اي اين كار تا حدودي براي آنان ترسيم گردد. اين كتاب كوششي است در تبيين مسائل و مباحث گوناگون به اميد رسيدن به شناختي واحد.

قیمت : ۱۶۰ ریالماشین جوجه کشی بسازیم

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

اگر تاكنون ماشين جوجه كشي نديده ايد، مي دانيد كه با اين وسيله مي توان تعداد زيادي تخم مرغ را پرورش داد تا تبديل به جوجه شوند. اين وسيله از روي ساختمان بدن مرغ و رفتاري كه براي پرورش تخمها و جوجه هايش دارد، طراحي و ساخته شده است. ماشينهاي جوجه كشي خيلي بزرگ و پيچيده اند، ولي روش كار آنها بسيار ساده است . شما هم مي توانيد به كمك ابزار و لوازم ساده يكي از آنها را بسازيد.

قیمت : ۳۰ ریال