Archives for the ‘ آموزشی ’ Category

ماشین جوجه کشی بسازیم

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

اگر تاكنون ماشين جوجه كشي نديده ايد، مي دانيد كه با اين وسيله مي توان تعداد زيادي تخم مرغ را پرورش داد تا تبديل به جوجه شوند. اين وسيله از روي ساختمان بدن مرغ و رفتاري كه براي پرورش تخمها و جوجه هايش دارد، طراحي و ساخته شده است. ماشينهاي جوجه كشي خيلي بزرگ و پيچيده اند، ولي روش كار آنها بسيار ساده است . شما هم مي توانيد به كمك ابزار و لوازم ساده يكي از آنها را بسازيد.

قیمت : ۳۰ ریالسخنرانی را توانا شویم

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

آنچه در اين مجموعه ارائه شده، بخش درسهاي عملي از كتاب ”راه و روش سخن گفتن” است به قصد آنكه طالبان يادگيري اين فن بتوانند متن درسها را همه جا همراه داشته باشند و انتقال مطالب آسانتر باشد. در اين مجموعه، دوازده درس مطرح شده که هفت درس آن براي "يادگيري فن سخن گفتن" و پنج درس ديگر براي "بهتر اجرا شدن سخنراني" است.

قیمت : ۵۲۰ ریالاستاد خیمه شب بازی می آموزد

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

يك شب كه به عروسي رفته بوديم، برنامه خيمه شب بازي اجرا شد. خيلي ها مي خنديدند، اما ما كه محو تماشاي عروسكها شده بوديم، از تعجب خشكمان زده بود. پس از پايان برنامه، من و دوستانم پرسيديم: عروسكها چطور مي خنديدند و مثل آدمها حرف مي زدند؟ ناگهان از داخل خيمه مردي دستش را بيرون آورد و گفت: آفرين به شما،‌آدم دانا و فهميده هميشه مي خواهد از كارها سر دربياورد. احتمالا شما هم علاقه داريد آنچه را استاد آنها بعدا به ما گفت، بشنويد، در اين صورت... .

قیمت : ۲۳۰ ریالدفتر نقش (١)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالچهار فصل (١) (بهار و تابستان)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

آشنايي كودكان با فصلهاي مختلف سال، جدا از آب و هواي متفاوت و آشكار شدن آنها، از راه آشنايي با گلها و ميوه هاي رنگارنگ هر فصل است. در اين كتاب نيز با زبان ساده و روان شعري و به كمك ارائه تصاوير شاد و زيبا، فصلهاي مختلف سال به بچه ها معرفي شده است.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالچهار فصل(٢) (پاییز و زمستان)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

فصلها مثل هم نيستند. آيا تفاوتهاي آنها را با يكديگر مي دانيد؟ آيا در فصل پاييز و زمستان، گلها و ميوه ها هم مثل بچه ها لباسهاي بيشتر و گرمتر مي پوشند؟ در اين كتاب، با زبان ساده و روان شعري و به كمك ارائه تصاوير شاد و زيبا، فصلهاي پاييز و زمستان به بچه ها معرفي مي شود.

قیمت : ۵۰ ریالرنگها

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

در اين كتاب، با استفاده از اشيا، حيوانات و گياهان، سعي شده است تا رنگهاي مختلف در زمينه هاي واقعي آنها به كودكان معرفي شود. شيوه كار، ساده و در عين حال، مفيد و جالب است.

قیمت : ۴۸۰۰ ریالچه می بینیم، چه هست

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: آموزشی

در اين كتاب، به شيوه اي جالب، در دو صفحه پشت سر هم از كتاب، نشان داده مي شود كه خيلي از چيزها كه ما مي بينيم،‌شايد همانها نباشند كه اول فكر مي كنيم. براي رسيدن به واقعيت، گاه بايد كمي جستجو كرد و با دقت بيشتري به اطراف نگاه كرد.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالفن تلخیص کتاب

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: آموزشی

تلخيص كتاب يا هر نوشته ديگر عبارت است از خلاصه كردن آن و بيان اصل و هدف مطلب و مضمون كتاب به همراه ذكر نكات ضروري و برجسته، به گونه اي كه به اصل مطالب و هدف و پيام آن خدشه اي وارد نشود. بنابراين، تلخيص كتاب نوعي فن است كه داراي روش و ترتيب خاص خود مي باشد. اين فن نيز همچون فنون ديگر شامل مهارتهايي است كه با كسب آنها مي توان بر اين فن مسلط شد. در كتاب حاضر، هدف از تلخيص كتاب و انواع تلخيص و هدف از هر كدام مشخص شده است.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالداستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد قرمز

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: آموزشی

كودكان از همان سالهاي نخستين زندگي (دو سه ماهگي) با كتاب انس مي گيرند. از طريق كتاب مي توانند با بسياري از اشيا و حيوانات آشنا شوند، با خواندن تصاوير كتاب سرگرم شوند، رنگ آميزي كنند و نقاشي كنند و... . كتاب حاضر براي همه هدفهاي فوق تهيه شده است و بي شك،‌ والدين و مربيان آگاه،‌ از آنان در زمينه هاي ديگر نيز سود خواهند برد.

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال