Archives for the ‘ مذهبی ’ Category

دانستنیهای اسلامی برای نوجوانان ۲

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: کتابهای مرجع, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as: , , , , , , ,

اين دانشنامه با هدف پاسخگويي آسان و مختصر به بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان فراهم آمده است. دانش و فرهنگ بشراندك‌اندك فراهم مي‌آيد و دستاوردهاي علمي او همواره بيشتر و گسترده‌تر مي‌گردد. بنابراين، همه آنچه را كه امروز شايد بتوان در كتابي بزرگ گرد آورد، فردا در مجموعه‌هاي گسترده نيز نمي‌توان جا داد. چنين است كه همۀ دانشنامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها در همۀ زبان‌ها پيوسته تجديد چاپ شده و يافته‌هاي تازه‌تر به آنها افزوده مي‌شود. روشن است كه در يك دانشنامه نمي‌توان درباره هيچ موضوعي همه دانش موجود را مطرح ساخت، بويژه اگر گستره مخاطبان محدود به نوجوانان باشد. با اين حال، آنچه در اين مجموعه آمده حاصل تلاش‌هاي فراوان است، اميد به آنكه پاسخگوی بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان باشد و آنان را سرآغازي باشد تا آسان و استوار به فرداهاي دانش گام بگذارند.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالدانستنیهای اسلامی برای نوجوانان ۱

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: کتابهای مرجع, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as: , , , , , , ,

اين دانشنامه با هدف پاسخگويي آسان و مختصر به بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان فراهم آمده است. دانش و فرهنگ بشراندك‌اندك فراهم مي‌آيد و دستاوردهاي علمي او همواره بيشتر و گسترده‌تر مي‌گردد. بنابراين، همه آنچه را كه امروز شايد بتوان در كتابي بزرگ گرد آورد، فردا در مجموعه‌هاي گسترده نيز نمي‌توان جا داد. چنين است كه همۀ دانشنامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها در همۀ زبان‌ها پيوسته تجديد چاپ شده و يافته‌هاي تازه‌تر به آنها افزوده مي‌شود. روشن است كه در يك دانشنامه نمي‌توان درباره هيچ موضوعي همه دانش موجود را مطرح ساخت، بويژه اگر گستره مخاطبان محدود به نوجوانان باشد. با اين حال، آنچه در اين مجموعه آمده حاصل تلاش‌هاي فراوان است، اميد به آنكه پاسخگوی بسياري از پرسش‌هاي ديني نوجوانان باشد و آنان را سرآغازي باشد تا آسان و استوار به فرداهاي دانش گام بگذارند.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالنام پاکان (از مجموعه کاغذ و برش)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

با استفاده از كاغذ و برش و تا كردن آن همواره مي‌توان نقش و طرح‌هاي تازه‌اي پديد آورد. آيا مي‌توان از اين روش در طرح و نقش نام‌ها به گونه‌اي تازه و زيبا بهره برد. اين مجموعه بر آن است تا با ارائه نمونه‌هاي گوناگون شما را با اين تجربه زيبا و ارزشمند آشنا سازد.

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریالدنیای شگفت‌انگیز اطراف ما (راهی به سوی خداشناسی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

هر ذره از اين دنياي پهناور معجزه‌اي شگرف و نشاني بي‌همتا از خرد و قدرت و هنر خداوند است. هماهنگي و تناسب شگفت‌انگيز قوانين فيزيكي حاکم بر يك ذره تا كهكشان‌هاي كيهان بي‌كران زمينۀ زندگي در اين كرۀ خاكي را براي انسان‌ها پديد آورده است. از سرعت انبساط جهان گرفته تا موقعيت زمين در كهكشان راه شيري، از طيف تشعشعات خورشيد گرفته تا مقدار غلظت آب، از فاصله ماه تا زمين گرفته تا نسبت گازهاي تشكيل‌دهنده اتمسفر و عوامل بي‌شمار ديگر همگي در چگونگي زيست مناسب انسان دركارند. كوچك‌ترين دگرگوني حتي در يكي از اين عوامل، زندگي بر روي زمين را ناممكن مي‌سازد. كتاب حاضر برپايۀ تازه‌ترين داده‌هاي علمي، به زباني ساده و رسا و همراه با تصاوير متناسب و گويا، در پي آن است تا اين دقت شگفت‌انگيز و اين ميزان‌سازي دقيق در آفرينش را بازگو كرده و خرد را به پيشگاه آفرينندۀ حكيم رهنمون سازد.

قیمت : ۲۱۵۰۰ ریالدو نیمه از یک سیب (از مجموعه کتاب‌ اندیشه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی ه, مذهبی
Tagged as:

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم، در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي گام گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم براي ايجاد انگيزه تفكر در جهت خودشناسي و هم خداشناسي، و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته انسان به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن، براي «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالاو همنشین فرشته‌ها بود (از مجموعه کتاب اندیشه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی ه, مذهبی
Tagged as:

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم، در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي گام گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم براي ايجاد انگيزۀ تفكر در جهت خودشناسي و هم خداشناسي، و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته انسان به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ براي «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالبیا بگیر سیب را

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

فاصله روزها و ماه‌ها و سال‌ها خنده را از لب‌ها ‏برده‌اند. اكنون سيب ذهن و زبان شاعر را بگير، شايد ‏لبانت دوباره با خنده آشنا شوند

قیمت : ۷۰۰۰ ریالدل در کنار دلدار

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ه, مذهبی
Tagged as:

حيرت، كار پدر و پسر را مشكل كرده بود كه ناگهان ‏صداي فرشته وحي به گوش رسيد. «اي ابراهيم، تو آنچه ‏را در خواب ديده‌ بودي به انجام رساندي و براي اين ‏كارت شايستۀ پاداش شدي، به راستي كه اين يك آزمايش ‏دشوار بود...»‏ ‏«كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ ‏براي يافتن راه و شناختن مقصد، اين مجموعه مباحث ديني ‏را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي ‏براي عميق شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.‏

قیمت : ۹۰۰۰ ریالارمغانی برای اندیشه‌ها، گزیدۀ تحف العقول (از مجموعه گنجینۀ متون مذهبی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

ابومحمد حسن بن حرّانی، دین شناس ژرف‌نگر و روایتگر توانا در سدۀ چهارم هجری، صاحب کتاب تحف‌العقول یکی از مهم‌ترین و معتبرترین متون اسلامی در آداب و اخلاق و حقوق و پند و اندرزهای حکیمانه می‌باشد. وی در این کتاب گزیده هایی از سخنان پیامبر(ص) و ائمۀ معصوم (ع) تا امام یازدهم در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی فراهم آورده است، به این انگیزه که مردم با تفکر در آنها روشن‌تر و استوار‌تر راه دنیا و آخرت خویش را بپیمایند. مجموعۀ «گنجینۀ متون مذهبی» با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمندفرهنگی در حوزۀ علوم اسلامی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسندۀ هر متن و ویژگی های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزۀ گنجینه‌های علوم اسلامی.

قیمت : ۱۷۰۰۰ ریالمن بی‌تو هرگز (دعای عهد همراه با دل نوشته‌هایی به امام زمان (عج)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

پروردگارا: من در بامداد امروز و تمام روزهایی که در آن زندگی می کنم با او میثاق و پیمانی دوباره می‌بندم. عهدی که برگردن من است. تا هیچ گاه از این عهد و پیمان باز نگردم و برای همیشه برآن استوار باشم.

قیمت : ۸۵۰۰ ریال