Archives for the ‘ مذهبی ’ Category

مروارید مکه

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

سراينده هنرمند در اين كتاب مرواريدهاي لحظات زندگي پيامبر(ص) را از بدو تولد تا بعثت و از آن زمان تا هجرت به مدينه و وفات به رشته نظم زيبا كشيده و از مجموع آن، رشته مرواريد درخشاني در روايت زندگي آن رسول الهي ارائه كرده است.

قیمت : ۲۶۰۰ ریالتصویری از بهار

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

بسيارند کساني که سايه شان بر تاريخ انساني سنگيني مي کند، اما تاريخ تنها به پيامبران و پيروان راستين آنها به ديده احترام مي نگرد. از اين ميان، دانه رحمتي که از آسمان موهبت الهي در لجنزار پليد جاهليت نازل مي شود و آن را به گلستان کرامت و انسانيت تبديل مي کند، چشم تاريخ را پر کرده و ديده اعجاب آن را خيره ساخته است. کتاب، تصويري از زندگي آن بهار است در گستره زمستان اين زمين و پرتوي از نگاه و سخنان سبز او.

قیمت : ۱۸۰۰ ریالسیمای مکه

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

در اين كتاب، نقاش به روايت تاريخ مي نشيند و سعي مي كند از سرزمين وحي و يادگارهاي آن، كه از دوران حضرت آدم (ع) تا حضرت ابراهيم (ع) و سپس تا دوران پيامبر اسلام (ص) امتداد يافته است، نمايي تصويري ارائه دهد.

قیمت : ۲۳۰۰ ریالزیر ناودان طلا

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سفرنامه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

از صدها سال پيش، سفرهاي زيارتي به مكانهاي زيارتي چون خانه خدا در مكه، تربت پاك پيامبر(ص) در مدينه، حرم سرور شهيدان در كربلا، حرم امام رضا (ع) در مشهد و... در بين مسلمانان رواج يافت. بسياري از مسلمانان، بزرگترين نذرهاي خود را براي عملي شدن آرزوها و برآورده شدن حاجتهايشان، يكي از همين سفرهاي زيارتي قرار مي دادند؛ سفرهايي كه با وسايل اندك و محدود و با رنج و سختي بسيار همراه بود. نذرها مختلف بود و هر كس به گونه اي نذر مي كرد. يكي از نذرها اين بود كه مثلا خانواده اي كه آرزومند داشتن فرزند بود،‌نذر مي كرد كه اگر صاحب فرزند شود، هم وزن موي كوتاه شده فرزندش،‌طلا به حرم هديه كند تا خرج امور مسلمين شود. براي نويسنده اين سفرنامه نيز چنين نذري شده بود و امروز با خواندن داستان سفر او به كربلا، مي توان به همراه او به كربلاي آن روزها سفر كرد.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالشکوای سبز

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: گروه سنی ه, مذهبی
Tagged as:

‘‘شكواي سبز‘‘ دريافت و برگرداني است به زبان ساده و روان از سه مناجات ندبه، عرفه و شعبانيه كه هر كدام جايگاه خاصي در ميان مناجاتها و ادعيه ماثوره از ائمه شيعه دارد.

قیمت : ۳۳۰۰ ریالدرس قرآن مجید

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
Tagged as:

‘‘روان خواندن‘‘ قرآن نيازمند تمرين و ممارست و زياد خواندن قرآن و آشنا بودن با كلمات و آيات قرآني است. اما مرحله پيش از آن،‌‘‘درست خواندن‘‘ و ‘‘ بدون غلط خواندن‘‘‌كلمات و آيات قرآن است. در فراگيري مرحلة‌اخير از دو روش مي توان استفاده كرد: ‌الف- روش سنتي:‌ خواندن كلمات و آشنا شدن چشم با حروف و حركات و علامات و شكل كلمات قرآني؛‌ ب- روش جديد:‌ نوشتن كلمات و بخش و تفكيك كردن آنها. كتاب حاضر بر مبناي روش سنتي تنظيم يافته، در عين حال كه روش جديد نيز به موازات آن مطرح شده است.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالاو به همه چیزآگاه است

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: مذهبی

كتاب، توصيفي است از خداوند عليم و خبير،‌برگرفته از سخنان كسي كه پس از پيامبر(ص)،‌ آگاهترين به او بود و شايسته ترين براي توصيفش. چاپ زيباي كتاب، زينت بخش كلمات ارزشمند و نوراني آن است.

قیمت : ۱۵۰ ریالیونس(ع)

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: مذهبی

زندگي پيامبران همواره با حوادث سخت و فراز و نشيبهاي بسياري همراه بوده است. در اين ميان، زندگي حضرت يونس(ع) از يك جهت، خاص بوده است. مردم نينوا كه در جهل و گمراهي به سر مي بردند سالها با رسالت يونس پيامبر مخالفت كردند تا آنجا كه وي خشمگين شد و آنان را نفرين كرد و از نينوا بيرون رفت. خداوند او را به موقعيتي دشوار مبتلا كرد و او به خود آمد و به سوي قوم خويش بازگشت. از طرف ديگر، قوم او نيز تنها قومي در طول تاريخ بودند كه بر سر عقل آمده و دست به دعا برداشتند و بلاي مقدر را از خويش دفع كردند.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالمعصوم نخست

تاریخ تولید : ۱۳۶۵ • Category: مذهبی

در لجنزار كفر و جاهليت سرزمين عربستان قطره اي نور از آسمان فرو ريخت. نيلوفري سبز و پاك از آنجا سر برآورد و سايه سبز رحمت و بركت خود را برسر مردم آن سرزمين افكند. طولي نكشيد كه لجنزار كفر و شرك و ظلم تبديل به گلستان توحيد و انسانيت و تعالي شد. در كتاب حاضر، از آن وجود مبارك و چگونگي اين تبديل و تحول خجسته و فرخنده سخن مي رود.

قیمت : ۹۵۰ ریالانتظار

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: مذهبی

مجموعه “بياض“ طي دفترهايي به شرح و بيان مفاهيم اصيل و اساسي در باورها و اعتقادات شيعيان مذهب جعفري مي پردازد. اين مفاهيم و باورها كه گاه شكل “ورد“ و “ذكر“ پيدا مي كنند، زيرساز تفكر شيعي را ارائه مي دهند. مطالب دفترهاي اين مجموعه به شكل مختصر، اما عميق و سودمند، جمع آوري شده و به جانبازان جبهه هاي نبرد اسلامي و همه مردم تقديم شده است.

قیمت : ۳۰ ریال