Archives for the ‘ انقلابی ’ Category

دانستنیهای انقلاب اسلامی (اصطلاحات، تعبیرات و عناوین)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: انقلابی, کتابهای مرجع, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

رخداد هر انقلاب جدا از آنكه دلايل خاص خود را دارد، همواره با ايجاد اصطلاحات، تعبيرات و عناويني همراه است كه پیوندی استوار با هويت و ارزش‌های آن انقلاب دارد. در انقلاب اسلامي ايران نيز بسياري از اصطلاحات و تعبيرات پديد آمد كه بيانگر جنبه‌هاي گوناگون انقلاب و نيز دشمنان آن بود، از جمله اتحاد، استقلال، استكبار و... . مجموعۀ حاضر فرهنگ‌نامه كوچكي است در قالب پوسترها و تابلوهاي تصويري كه معناي بسياري از آن واژه‌ها را ساده و رسا در متن انقلاب اسلامي ايران ارائه مي‌كند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالدانستنیهای انقلاب اسلامی (دیوار نوشته‌ها، شعارها، پارچه‌نوشته‌ها)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: انقلابی, کتابهای مرجع, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

رخداد هر انقلاب جدا از آنكه دلايل خاص خود را دارد، همواره با شعارهايي همراه است كه پیوندی استوار با هويت و ارزش‌هاي آن انقلاب دارد. در انقلاب اسلامي ايران نيز شعارهاي فراوان در دهان مردم و بر در و ديوار اين سرزمين پهناور گوياي جنبه‌هاي گوناگون و مراحل مختلف آن تا رسيدن به پيروزي و پس از آن بود. مجموعۀ حاضر فرهنگ‌نامه كوچكي است در قالب پوستر‌ها و تابلوهاي تصويري كه بسياري از آن شعارها را در متن انقلاب اسلامي ايران ارائه مي‌كند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالدانستنیهای انقلاب اسلامی (فرهنگ رفتاری)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: انقلابی, کتابهای مرجع, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

رخداد هر انقلاب جدا از آنكه دلايل خاص خود را دارد، همواره فرهنگ رفتاري ويژه‌اي را به نمايش مي‌گذارد كه پیوندی استوار با هويت و ارزش‌هاي آن انقلاب دارد. در انقلاب اسلامي ايران نيز رفتارهاي ويژه‌اي شكل گرفت كه هم در زمان انقلاب و هم پس از آن بازگوي نگاه و روحيه انقلابيون بود، از جمله بستن پيشاني‌بند، پوشيدن كفن، تغيير نام مكان‌ها و... . مجموعۀ حاضر فرهنگ‌نامه كوچكي است در قالب پوسترها و تابلوهاي تصويري كه معناي آن رفتارهاي گوناگون را در متن انقلاب اسلامي ايران ارائه مي‌كند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالخورشید در کوچ (از مجموعه روزها و یادها)

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: انقلابی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

اکنون بيش از ده سال است که از آمدن فرشته وارش به وطن مي گذرد. ده سال لبريز از حادثه هاي بزرگ، تلخ و شيرين، ده سال آکنده از خوشي و ناخوشي. در طول اين سالها، وي همراه با مردمش، با تکيه بر قدرت الهي، در مقابل تمام قدرتهاي جهاني که قصد شکست انقلاب اسلامي ايران را داشتند ايستادگي نموده و آنان را وادار به عقب نشيني کرده بود. اين اَبَر مرد با وجود داشتن قدرت و نفوذ فراوان هرگز ذره اي از آن را براي خود يا خانواده و يارانش استفاده نکرد. او همچون پايين ترين طبقات زندگي کرد و ابداً سهم بيشتري براي خود و اطرافيانش قايل نبود. در روز شنبه ۱۳ خراد ۱۳۶۸ ناگهان دفتر سرنوشت به گونه اي ديگر ورق خورد و ... .

قیمت : ۴۵۰۰ ریالدرود بر برادر ارتشی

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

روز شمار روزهاي سرنوشت ساز انقلاب از تاريخ ١٣ تا ١٩ بهمن ١٣٥٧. شرح پيوستن قهرمانانه برادران ارتشي از نيروها و رده هاي مختلف به صف به هم پيوسته مردم و اعلام همبستگي آنان با حرکت انقلاب. اگرچه نيروهاي پيوسته به مردم توسط سرويس هاي امنيتي ارتش وحکومت شاه شناسايي شدند، اما آغوش حمايت مردم اجازه نداد که هيچ کدام از آنان به دست نيروهاي حکومتي اسير شوند.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالآخرین هجرت

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

روزشمار وقايع آخرين هجرت امام خميني از سه شنبه ٥٧/٧/١١ که ايشان در حرم حضرت علي بن ابي طالب (ع) زيارت وداع را قرائت مي کنند تا پنجشنبه ٥٧/٧/٢٠ که در دهکده نوفل لوشاتو در فرانسه، به مناسبت چهلم شهداي ١٧ شهريور پيام مهمي براي ملت ايران ارسال مي كنند، تا شب آخري که با آن دهکده کوچک و مردم مهربان آن وداع کرده و ... .

قیمت : ۴۰۰۰ ریالدر طلوع آزادی

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

گزارشي از دو روز سرنوشت ساز درتاريخ انقلاب اسلامي ايران دربهمن ١٣٥٧. دراين گزارش، شرح حرکتها واقدامات مختلف مردم و نيروهاي متقابل حکومتي درتهران همراه با تصاويري از آن دو روز آمده است.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالزیر بار ستم نمی کنیم زندگی

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

مروري بر تظاهرات ميليوني مردم تهران و شور وخروش آنها در دو روز ١٩ و ٢٠ آذر ١٣٥٧ (تاسوعا وعاشورا). اين تظاهرات که بيانگر همبستگي مردم ونظم و مديريت دراجراي آن بود از يک طرف اعتماد به نفس زيادي در مردم ايجاد کرد و از طرف ديگر، حکومت را به چاره جويي جدي تري واداشت تا سرانجام ... .

قیمت : ۳۰۰۰ ریالبیزبو شاهی استمیروخ (ما این شاه را نمی خواهیم)

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

تبريز وآذربايجان خاطرات زيادي از مبارزات دربرابر حکومتها دارند و مبارزان زيادي را در تاريخ خود ديده اند. مبارزاني همچون "شيخ محمد خياباني" و " ثقه الاسلام" که براي استقلال و آزادي ايران جنگيدند و فداکاري هاي آنان در ذهن مردم تبريز و همة ايران برجاي مانده است. اين کتاب گزارشي است از واقعه ٢٩ بهمن ١٣٥٦ درتبريز و حرکت شجاعانه مردم آن، که حکومت پهلوي را در بهت و حيرت فرو برد و شعله هاي انقلاب را فروزانتر کرد.

قیمت : ۲۷۰۰ ریالو حرکت آغاز می شود…

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: انقلابی, گروه سنی د
Tagged as:

اين کتاب روز شمار حرکتي است که در سال ١٣٥٦ شروع مي شود و سرانجام به انقلاب اسلامي در٢٢ بهمن سال ١٣٥٧ منجر مي گردد. در روز يکشنبه اول آبان ١٣٥٦، آقا مصطفي خميني در نجف مسموم مي شود. در روز دوشنبه دوم آبان جنازه او را پس از مرگي مشکوک وناگهاني به خاک مي سپارند. در روز سه شنبه سوم آبان مراسم ختم او در مسجد اعظم قم برگزار مي شود و ... .

قیمت : ۳۰۰۰ ریال