Archives for the ‘ سرگرمی ’ Category

تکه کاغذهای رنگی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

در اين كتاب، سعي شده است با طرحي ابتكاري و با ساده ترين وسايل تصاوير و طرحهايي از بعضي از حيوانات ارائه شود و با به كار گرفتن چشم و ذهن و دست كودكان، قوه ابتكار آنها براي ايجاد طرحها و تصاوير ديگر پرورش يابد. داستان حاصل از دنياي تكه كاغذهاي رنگي نيز آنها را سرگرم مي سازد.

قیمت : ۳۸۰۰ ریالزیر نقش طلائی

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

انسان از ديرباز در پي کشف رمز و راز شکلهاي هندسي و روابط حاکم بر آنها بوده است تا در ابعاد مختلف زندگي خود از آنها بهره جويد. استفاده از اشکال هندسي در تزيينات بحثي است مستقل که از جايگاه ويژه اي در بيشتر تمدنها برخوردار است. دراين کتاب، مجموعه به جا مانده از اين نقوش در معماري اسلامي ايران به عنوان گنجينه اي ارزشمند معرفي مي شود.

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالکاجها و بلوطها

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

دراين کتاب، نويسنده با ابتکار و خلاقيت نشان مي دهد که چگونه مي توان از اشياي ظاهراً بي مصرف، مثلاً ميوه هاي کاج و بلوط، حيوانات و اشکال زيبايي ساخت. با اين نوع کتابها مي توان قوه خلاقيت کودکان را پرورش داد و به آنها آموخت که هيچ چيز در اطراف ما واقعاً بي مصرف و بيهوده نيست.

قیمت : ۵۳۰۰ ریالقاب و حاشیه

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه قاب و حاشيه سيزده طرح از نقشهاي ايراني است که هريک از آنها به شکل حاشيه دور قاب به کار رفته است. اين مجموعه نوجوانان را با نقشهاي ايراني آشنا مي سازد وساخت قاب را با استفاده از اين نقشها به آنان مي اموزد. روشي که دراين مجموعه به کار رفته، روش کاغذ و برش است. با استفاده از اين حاشيه ها مي توان نقاشيها، عکسها و ... را قاب کرد.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالکلاغ مثل کلاغ

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

شيوه جالبي دربازي با خطها وحرفها ازطريق ترسيم حيوانات مختلف با استفاده از آنها. اين شيوه ضمن سرگرم کردن بچه ها، به پرورش قوه تخيل و خلاقيت آنان درنقاشي وطراحي نيز کمک مي کند.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالبازی با آینه

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اگر آينه اي را به صورت ايستاده روي يک تصوير بگذاريد، ميبيند که تصوير توي آينه با تصوير اصلي تفاوت دارد. با جابه جا کردن آينه، تصوير توي آينه نيز تغيير مي کند. خانم ماريون والتر با استفاده از همين خاصيت آينه، کتاب سرگرم کننده اي براي بچه ها تهيه کرده است. از اين کتاب مي توانيد درخانه، مدرسه يا هر محل مناسب ديگر استفاده کنيد.

قیمت : ۳۵۰۰ ریالنقش در نقش

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی د
Tagged as:

کاشيکاري يکي از غني ترين هنرهاي اين مرز و بوم است. بسياري از آثار و مراکز تاريخي و ديدني کشور با اين هنر آذين شده اند. دراين کتاب سعي شده است تا نوجوانان با شيوه اي کاملاً نو وتازه با اين هنر اصيل ايراني آشنا شوند.

قیمت : ۴۳۰۰ ریالمثلها و تصویرها (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج
Tagged as:

بيان بعضي ضرب المثلهاي فارسي با استفاده از تصاوير. اين شيوه بيان تصويري مي تواند مفهوم ضرب المثلها را در ذهن کودکان جايگير كرده و به آنان امکان دهد تا براي بيشتر ضرب المثلها طرحهاي تصويري در ذهن خود بسازند.

قیمت : ۵۰۰ ریالمثلها و تصویرها (١)

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج
Tagged as:

در اين كتاب تصويرهايي مي بينيد كه درباره يك ضرب المثل فارسي است. تصويرها شماره دارند. خوانندگان بايد با توجه به تصاوير و بر اساس شماره ها بگويند كه آنها درباره كدام ضرب المثل هستند. در اين مورد مي توانيد با دوستانتان مسابقه هم بگذاريد. پس از يافتن ضرب المثل، آخرين صفحه كتاب را بخوانيد.

قیمت : ۵۰۰ ریالرنگ، بازی – بازی، رنگ

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

کتابي سرگرم کننده براي اوقات فراغت کودکان ومقدمه اي براي آشنا ساختن آنان با دنياي رنگها و عجايب آن.

قیمت : ۴۹۰۰ ریال