Archives for the ‘ سرگرمی ’ Category

کاغذ و برش (٥)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

با كاغذ و تا كردن و برش مي توانيد هر شكلي را كه در قالب مربع، مستطيل، يا مثلث است، تكثير كنيد. اين كتاب شامل نمونه هايي از تكثير ٤ تايي تا ٣٢ تايي است. دقت كنيد كه هر چه تعداد شكلهاي تكثير شده بيشتر باشد، از كاغذ بزرگتر و نازكتري استفاده شود. با چسباندن نمونه ها بر روي كاغذهاي رنگي مي توانيد به آنها تنوع رنگي بيشتري بدهيد. مواد لازمي كه در كتاب معرفي شده است، به كمك نمونه هاي مختلف و تصاوير متناسب ارائه شده،‌ مقدمه خوبي براي ورود شما در اين زمينه است.

قیمت : ۵۷۰۰ ریالخانه عروسکها

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as: ,

همه دختر بچه ها عروسك را دوست دارند و خيلي دلشان مي خواهد كه با‌ آنها بازي كنند. اما بعضي از دختر بچه هاي باهوش و زرنگ مي دانند كه ساختن عروسك خيلي جالبتر از اين است كه فقط با عروسكها بازي كرده. نويسندگان هنرمند اين كتاب روش عروسك سازي را با معرفي مواد لازم و ارائه طرحها و نمونه هايي از عروسكها به بچه هاي علاقه مند نشان مي دهند.

قیمت : ۷۵۰۰ ریالکاغذ و برش (٤)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مي دانيد كه از كاغذ، جز براي نوشتن و نقاشي كردن، در كارهاي بسياري مي توان استفاده كرد. يكي از اين كارها، تزيين اتاق و منزل و محل جشنهاست. در اين كتاب با كاردستيهاي گوناگوني از اين دست آشنا مي شويد. خودتان هم مي توانيد طرحهاي متفاوتي ارائه داده و كاردستيها را متنوعتر سازيد. انواع كاغذها، حتي كاغذهاي مجله و روزنامه و... قابل استفاده است،‌به شرط آنكه هر كدام از آنها را بجا استفاده كنيد. كتاب حاضر با معرفي مواد لازم و ارائه نمونه ها و شيوة كار، شما را در تزيين اشياي مختلف زندگي ياري مي دهد.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالدایره نقش

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

ستاره ها كهكشان را، برگها درختان را و درختان جنگل را مي سازند. قطره ها رودخانه ها را، رودخانه دريا را و گلها گلستان را مي سازند و آنگاه كه از اشياي ساده جهاني بزرگ پديد آمد كه افقش پر از دريا، جنگل، گلستان، و آسمانش پر از كهكشان شد، كيست كه شيفته اين همه پديده هاي زيبا و پر رمز نشود؟‌ در گذشته، كساني خيلي عميق به اين رازها فكر كرده و نتيجه انديشه هايشان را در قالبي هنرمندانه بيان كرده و نقشها را آفريدند. اكنون برگ و ستاره و گلبرگ در اختيار شماست. با تكرار منظم آنها، آسمان و زمين خود را پر از ستاره، گل و... كنيد.

قیمت : ۷۵۰ ریالوارونه ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب جالب مجموعه طرحها و تصاويري است كه بسته به اينكه از پايين به آنها نگاه شود يا از بالا، طرحهاي مختلف و معاني متفاوتي خواهند داشت. ‘‘پيتر نيوول‘‘، پديدآورنده هنرمند اين كتاب،‌ نقاش ماهري بود كه با استفاده از روشهاي ابتكاري مي توانست براحتي تصاوير داستاني پياپي بكشد. جدا از جذابيت كتاب،‌ دقت در طرحها و تصاوير و شيوه خلق آنها مي تواند براي طراحان جوان آموزنده باشد.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالگره سازی

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

اگر مي خواهيد قطرة نور،‌ برف و بلور، گلهاي نور، نگين و نور،و... بسازيد، با ما همراه شويد. مي گوييد چطور؟ خيلي آسان، تنها با استفاده از نوارهاي مقوايي كه به شكلهاي ساده هندسي مثل مثلث،‌مربع، شش ضلعي و... در آمده باشند. روش ساخت اين احجام زيبا را براحتي مي توانيد بياموزيد و آنگاه با كاردستيهاي زيبايي كه مي سازيد اتاق خود را تزيين كنيد.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالپروانه

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

در اين كتاب، با طرحي ابتكاري و به كمك تصاوير، مراحل مختلف زندگي كرم ابريشم تا تبديل شدن به يك پروانه زيبا ارائه شده است.

قیمت : ۲۰۰ ریالسایه و نیم سایه

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی د
Tagged as:

گلها و پرندگان زيبايي كه زينت بخش ديوار خانه ها، محراب مساجد، و سردر تيمچه ها و بازارها شده اند، هر بامداد با تابش آفتاب برگلبرگها و بالهايشان گويي جان مي گيرند و با سايه ها و نيمسايه هاي بلند و كوتاه كه از تابش نور بر آنها ايجاد مي شود شكفته مي شوند و به پرواز درمي آيند. اين گلها و پرندگان زيباي گچي به دست استاداني هنرمند و با زحمت بسيار از گچ ساخته و پرداخته شده اند. در اين كتاب كه از احساس نويسنده نسبت به سايه نيمسايه هاي گچ بري مايه گرفته، ‌سعي شده است با بهره گيري از طرحهاي گچ بريهاي قديمي، همان نقشهاي زيبا به وسيله مقوا ارائه شود.

قیمت : ۱۶۰ ریالآموزش هنر و سرگرمی جلد (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

ساختن كاردستي هم بچه ها را سرگرم مي سازد و هم روحيه سازندگي را در آنها پرورش مي دهد. سرگرميهاي سازنده يكي از راههاي آموزش غيرمستقيم است. مربيان آگاه از اين طريق موقعيت مناسبي جهت آموزش مفاهيم مختلف علمي، فني و هنري مي يابند. اين سرگرميها مي توانند به آموزش مقدمات بعضي از هنرها نيز كمك كرده و در آموزش عمومي هنرها مفيد باشند. بنابراين، ساختن سرگرميهاي سازنده هم وسيله اي است در جهت تقويت مهارتهاي كودك و آموزش مفاهيم مختلف به وي، و هم گامي عملي در مسير پرورش شخصيت او. كتاب حاضر، از مجموعه ”‌آموزش هنري و سرگرمي”، با طرح سرگرميهاي مختلف، اهداف فوق را دنبال كرده و به پرورش مهارتها و افزايش تفكر در كودكان مي انديشد.

قیمت : ۵۰۰ ریالگلیم بافی

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as: ,

گليم بافي از صنايع دستي زيباي ايران زمين است كه بيشتر زنان روستايي و ايلياتي در اوقات فراغت خود به آن مي پردازند. نخي كه براي بافتن گليم به كار مي رود نخ كاملا تابيده و بدون پرز است، ولي نخ قالي پرز دارد. به همين دليل، گليم به نرمي قالي نيست، اما مصارف آن بيشتر از قالي است. در اين كتاب، اصول اوليه گليم بافي، انواع بافت آن و شيوه بافت چند وسيله، همراه با ارائه تصاوير متناسب و زيبا، آموزش داده مي شود.

قیمت : ۴۰۰۰ ریال