Archives for the ‘ سرگرمی ’ Category

کاغذ و برش (٤)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مي دانيد كه از كاغذ، جز براي نوشتن و نقاشي كردن، در كارهاي بسياري مي توان استفاده كرد. يكي از اين كارها، تزيين اتاق و منزل و محل جشنهاست. در اين كتاب با كاردستيهاي گوناگوني از اين دست آشنا مي شويد. خودتان هم مي توانيد طرحهاي متفاوتي ارائه داده و كاردستيها را متنوعتر سازيد. انواع كاغذها، حتي كاغذهاي مجله و روزنامه و... قابل استفاده است،‌به شرط آنكه هر كدام از آنها را بجا استفاده كنيد. كتاب حاضر با معرفي مواد لازم و ارائه نمونه ها و شيوة كار، شما را در تزيين اشياي مختلف زندگي ياري مي دهد.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالدایره نقش

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

ستاره ها كهكشان را، برگها درختان را و درختان جنگل را مي سازند. قطره ها رودخانه ها را، رودخانه دريا را و گلها گلستان را مي سازند و آنگاه كه از اشياي ساده جهاني بزرگ پديد آمد كه افقش پر از دريا، جنگل، گلستان، و آسمانش پر از كهكشان شد، كيست كه شيفته اين همه پديده هاي زيبا و پر رمز نشود؟‌ در گذشته، كساني خيلي عميق به اين رازها فكر كرده و نتيجه انديشه هايشان را در قالبي هنرمندانه بيان كرده و نقشها را آفريدند. اكنون برگ و ستاره و گلبرگ در اختيار شماست. با تكرار منظم آنها، آسمان و زمين خود را پر از ستاره، گل و... كنيد.

قیمت : ۷۵۰ ریالسرگرمی وتردستی(خطاهای تردستی رابه بازی تبدیل کنیم)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

خطاي بينايي وقتي است كه چيزي متفاوت از آنچه واقعا هست به نظر برسد. خطاهاي بينايي دلايل مختلفي دارند. بعضي از آنها به اين دليل پديد مي آيند كه ما در نگريستن به اشياي مختلف،‌از دو چشم استفاده مي كنيم. بعضي به اين دلايل رخ مي دهند كه به نظر مي رسد اشيا حركت مي كنند. بعضي نتيجه آن هستند كه ضمن نگريستن به اشيا، مغز ما چيزهاي ديگري را به ياد مي آورد. در اين كتاب، بر اساس دلايل گوناگون اين خطاها، مواردي ذكر شده است كه هم موجب افزايش دقت خوانندگان مي شود و هم بازيهاي سرگرم كننده اي براي آنها به وجود مي آورد.

قیمت : ۴۷۰۰ ریالعروسکهای ابری

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

آيا دوست داري در خواب يا بيداري يك جعبه پر از عروسك هديه بگيري يا به كسي هديه بدهي؟ اگر دوست داري، پس دست به كار شو و با كمي نقاشي و تمرين و حوصله سعي كن اين هنر قشنگ را ياد بگيري. البته قبلا مواد لازم را فراهم كن و به شيوه هاي معرفي شده در اين كتاب توجه كن.

قیمت : ۵۵۰۰ ریالپروانه

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

در اين كتاب، با طرحي ابتكاري و به كمك تصاوير، مراحل مختلف زندگي كرم ابريشم تا تبديل شدن به يك پروانه زيبا ارائه شده است.

قیمت : ۲۰۰ ریالوارونه ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب جالب مجموعه طرحها و تصاويري است كه بسته به اينكه از پايين به آنها نگاه شود يا از بالا، طرحهاي مختلف و معاني متفاوتي خواهند داشت. ‘‘پيتر نيوول‘‘، پديدآورنده هنرمند اين كتاب،‌ نقاش ماهري بود كه با استفاده از روشهاي ابتكاري مي توانست براحتي تصاوير داستاني پياپي بكشد. جدا از جذابيت كتاب،‌ دقت در طرحها و تصاوير و شيوه خلق آنها مي تواند براي طراحان جوان آموزنده باشد.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالگره سازی

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

اگر مي خواهيد قطرة نور،‌ برف و بلور، گلهاي نور، نگين و نور،و... بسازيد، با ما همراه شويد. مي گوييد چطور؟ خيلي آسان، تنها با استفاده از نوارهاي مقوايي كه به شكلهاي ساده هندسي مثل مثلث،‌مربع، شش ضلعي و... در آمده باشند. روش ساخت اين احجام زيبا را براحتي مي توانيد بياموزيد و آنگاه با كاردستيهاي زيبايي كه مي سازيد اتاق خود را تزيين كنيد.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالآموزش هنر و سرگرمی جلد (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

ساختن كاردستي هم بچه ها را سرگرم مي سازد و هم روحيه سازندگي را در آنها پرورش مي دهد. سرگرميهاي سازنده يكي از راههاي آموزش غيرمستقيم است. مربيان آگاه از اين طريق موقعيت مناسبي جهت آموزش مفاهيم مختلف علمي، فني و هنري مي يابند. اين سرگرميها مي توانند به آموزش مقدمات بعضي از هنرها نيز كمك كرده و در آموزش عمومي هنرها مفيد باشند. بنابراين، ساختن سرگرميهاي سازنده هم وسيله اي است در جهت تقويت مهارتهاي كودك و آموزش مفاهيم مختلف به وي، و هم گامي عملي در مسير پرورش شخصيت او. كتاب حاضر، از مجموعه ”‌آموزش هنري و سرگرمي”، با طرح سرگرميهاي مختلف، اهداف فوق را دنبال كرده و به پرورش مهارتها و افزايش تفكر در كودكان مي انديشد.

قیمت : ۵۰۰ ریالسایه و نیم سایه

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی د
Tagged as:

گلها و پرندگان زيبايي كه زينت بخش ديوار خانه ها، محراب مساجد، و سردر تيمچه ها و بازارها شده اند، هر بامداد با تابش آفتاب برگلبرگها و بالهايشان گويي جان مي گيرند و با سايه ها و نيمسايه هاي بلند و كوتاه كه از تابش نور بر آنها ايجاد مي شود شكفته مي شوند و به پرواز درمي آيند. اين گلها و پرندگان زيباي گچي به دست استاداني هنرمند و با زحمت بسيار از گچ ساخته و پرداخته شده اند. در اين كتاب كه از احساس نويسنده نسبت به سايه نيمسايه هاي گچ بري مايه گرفته، ‌سعي شده است با بهره گيري از طرحهاي گچ بريهاي قديمي، همان نقشهاي زيبا به وسيله مقوا ارائه شود.

قیمت : ۱۶۰ ریالکاردستیهای متحرک

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

دانشمندان بزرگ هم در كودكي از بازي و جستجو و ساختن اسباب بازيهاي مختلف فارغ نبوده اند. مثلا ايزاك نيوتن، فيزيكدان بزرگ انگليسي، علاقه فراواني به هوا كردن بادبادك داشت و براي خودش اسباب بازيهاي متحرك و ساعتهاي آفتابي مي ساخت. شايد همين علايق واسباب بازيها سبب شده باشد كه سالها بعد، وقتي او دانشمند بزرگي شد،‌ بتواند اصول و قوانين علمي مهمي را كشف و بيان كند. در اين كتاب، كاردستيها و اسباب بازيهاي مختلفي مي بينيد كه در همه آنها منبع انرژي و عامل انتقال نيرو وجود دارد. با يادگيري طريقه ساختن آنها كه در اين كتاب آموزش داده شده است، متوجه مي شويد كه هم ساختن آنها سودمند و سرگرم كننده است و هم به كار بردن آنها.

قیمت : ۴۰۰ ریال