Archives for the ‘ سرگرمی ’ Category

عروسکهای ابری

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

آيا دوست داري در خواب يا بيداري يك جعبه پر از عروسك هديه بگيري يا به كسي هديه بدهي؟ اگر دوست داري، پس دست به كار شو و با كمي نقاشي و تمرين و حوصله سعي كن اين هنر قشنگ را ياد بگيري. البته قبلا مواد لازم را فراهم كن و به شيوه هاي معرفي شده در اين كتاب توجه كن.

قیمت : ۵۵۰۰ ریالچوبها و ریشه ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

وقتي به جنگل يا ساحل دريا مي رويد، آيا هرگز ديده ايد كه چوبها و ريشه هاي درختان جست و خيز كنند، بتازند يا پرواز كنند؟ آيا ابرها و سنگها و برگها را ديده ايد كه به شكل جانداران درآيند؟ اگر تاكنون چنين چيزهايي نديده ايد، اكنون مي توانيد نه تنها آنها را ببينيد، بلكه چنين جانداراني بسازيد و از ديدن آنها لذت ببريد.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالکاغذ و برش (٥)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

با كاغذ و تا كردن و برش مي توانيد هر شكلي را كه در قالب مربع، مستطيل، يا مثلث است، تكثير كنيد. اين كتاب شامل نمونه هايي از تكثير ٤ تايي تا ٣٢ تايي است. دقت كنيد كه هر چه تعداد شكلهاي تكثير شده بيشتر باشد، از كاغذ بزرگتر و نازكتري استفاده شود. با چسباندن نمونه ها بر روي كاغذهاي رنگي مي توانيد به آنها تنوع رنگي بيشتري بدهيد. مواد لازمي كه در كتاب معرفي شده است، به كمك نمونه هاي مختلف و تصاوير متناسب ارائه شده،‌ مقدمه خوبي براي ورود شما در اين زمينه است.

قیمت : ۵۷۰۰ ریالخانه عروسکها

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as: ,

همه دختر بچه ها عروسك را دوست دارند و خيلي دلشان مي خواهد كه با‌ آنها بازي كنند. اما بعضي از دختر بچه هاي باهوش و زرنگ مي دانند كه ساختن عروسك خيلي جالبتر از اين است كه فقط با عروسكها بازي كرده. نويسندگان هنرمند اين كتاب روش عروسك سازي را با معرفي مواد لازم و ارائه طرحها و نمونه هايي از عروسكها به بچه هاي علاقه مند نشان مي دهند.

قیمت : ۷۵۰۰ ریالوارونه ها

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين كتاب جالب مجموعه طرحها و تصاويري است كه بسته به اينكه از پايين به آنها نگاه شود يا از بالا، طرحهاي مختلف و معاني متفاوتي خواهند داشت. ‘‘پيتر نيوول‘‘، پديدآورنده هنرمند اين كتاب،‌ نقاش ماهري بود كه با استفاده از روشهاي ابتكاري مي توانست براحتي تصاوير داستاني پياپي بكشد. جدا از جذابيت كتاب،‌ دقت در طرحها و تصاوير و شيوه خلق آنها مي تواند براي طراحان جوان آموزنده باشد.

قیمت : ۶۰۰۰ ریالگره سازی

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

اگر مي خواهيد قطرة نور،‌ برف و بلور، گلهاي نور، نگين و نور،و... بسازيد، با ما همراه شويد. مي گوييد چطور؟ خيلي آسان، تنها با استفاده از نوارهاي مقوايي كه به شكلهاي ساده هندسي مثل مثلث،‌مربع، شش ضلعي و... در آمده باشند. روش ساخت اين احجام زيبا را براحتي مي توانيد بياموزيد و آنگاه با كاردستيهاي زيبايي كه مي سازيد اتاق خود را تزيين كنيد.

قیمت : ۲۸۰۰ ریالپروانه

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

در اين كتاب، با طرحي ابتكاري و به كمك تصاوير، مراحل مختلف زندگي كرم ابريشم تا تبديل شدن به يك پروانه زيبا ارائه شده است.

قیمت : ۲۰۰ ریالآموزش هنر و سرگرمی جلد (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

ساختن كاردستي هم بچه ها را سرگرم مي سازد و هم روحيه سازندگي را در آنها پرورش مي دهد. سرگرميهاي سازنده يكي از راههاي آموزش غيرمستقيم است. مربيان آگاه از اين طريق موقعيت مناسبي جهت آموزش مفاهيم مختلف علمي، فني و هنري مي يابند. اين سرگرميها مي توانند به آموزش مقدمات بعضي از هنرها نيز كمك كرده و در آموزش عمومي هنرها مفيد باشند. بنابراين، ساختن سرگرميهاي سازنده هم وسيله اي است در جهت تقويت مهارتهاي كودك و آموزش مفاهيم مختلف به وي، و هم گامي عملي در مسير پرورش شخصيت او. كتاب حاضر، از مجموعه ”‌آموزش هنري و سرگرمي”، با طرح سرگرميهاي مختلف، اهداف فوق را دنبال كرده و به پرورش مهارتها و افزايش تفكر در كودكان مي انديشد.

قیمت : ۵۰۰ ریالسایه و نیم سایه

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: سرگرمی, گروه سنی د
Tagged as:

گلها و پرندگان زيبايي كه زينت بخش ديوار خانه ها، محراب مساجد، و سردر تيمچه ها و بازارها شده اند، هر بامداد با تابش آفتاب برگلبرگها و بالهايشان گويي جان مي گيرند و با سايه ها و نيمسايه هاي بلند و كوتاه كه از تابش نور بر آنها ايجاد مي شود شكفته مي شوند و به پرواز درمي آيند. اين گلها و پرندگان زيباي گچي به دست استاداني هنرمند و با زحمت بسيار از گچ ساخته و پرداخته شده اند. در اين كتاب كه از احساس نويسنده نسبت به سايه نيمسايه هاي گچ بري مايه گرفته، ‌سعي شده است با بهره گيري از طرحهاي گچ بريهاي قديمي، همان نقشهاي زيبا به وسيله مقوا ارائه شود.

قیمت : ۱۶۰ ریالکاردستیهای متحرک

تاریخ تولید : ۱۳۷۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

دانشمندان بزرگ هم در كودكي از بازي و جستجو و ساختن اسباب بازيهاي مختلف فارغ نبوده اند. مثلا ايزاك نيوتن، فيزيكدان بزرگ انگليسي، علاقه فراواني به هوا كردن بادبادك داشت و براي خودش اسباب بازيهاي متحرك و ساعتهاي آفتابي مي ساخت. شايد همين علايق واسباب بازيها سبب شده باشد كه سالها بعد، وقتي او دانشمند بزرگي شد،‌ بتواند اصول و قوانين علمي مهمي را كشف و بيان كند. در اين كتاب، كاردستيها و اسباب بازيهاي مختلفي مي بينيد كه در همه آنها منبع انرژي و عامل انتقال نيرو وجود دارد. با يادگيري طريقه ساختن آنها كه در اين كتاب آموزش داده شده است، متوجه مي شويد كه هم ساختن آنها سودمند و سرگرم كننده است و هم به كار بردن آنها.

قیمت : ۴۰۰ ریال