Archives for the ‘ سرگرمی ’ Category

سنگها

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: سرگرمی

در محيط زندگي، انواع سنگها با شكلها و نقشهاي متنوع و زيبا وجود دارد. وقتي به كوه مي رويد يا در كنار رودخانه و دريا، يا بيشه و صحرا قدم مي زنيد، هزاران نوع سنگ مي بينيد كه اگر آنها را جمع آوري كنيد، مي توانيد با تركيب آنها مجسمه هاي زيبايي بسازيد. شكلهايي كه در اين كتاب مي بينيد، نمونه هاي زيبايي است براي شما. با كمي دقت و حوصله و سليقه، متوجه خواهيد شد كه شما هم مجسمه ساز خوبي هستيد.

قیمت : ۴۰۰۰ ریالکاغذ و تا (٩)

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: سرگرمی

”كاغذ و تا” نام يك سرگرمي است كه در آن تنها با ”تا“ كردن يك تكه كاغذ، بدون آنكه نياز به بريدن(مگر در بعضي موارد) و چسب زدن باشد، اشكال و اشياي مختلفي مي توان ساخت. اين فن ظاهرا اولين بار در سرزمين چين پديد آمد و در سرزمين ژاپن به اوج تكامل و زيبايي خود رسيد. اين فن اكنون يكي از سرگرميهاي رايج در بسياري از كشورهاست، چون هم آسان است، هم وسايل زيادي نمي خواهد و هم مي توان بسياري از اشيا،‌ پرندگان، حيوانات و حتي صورت انسان را بدين گونه ساخت.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالکاغذ و تا (١٠)

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: سرگرمی

”كاغذ و تا” نام يك سرگرمي است كه در آن تنها با ”تا“ كردن يك تكه كاغذ، بدون آنكه نياز به بريدن(مگر در بعضي موارد) و چسب زدن باشد، اشكال و اشياي مختلفي مي توان ساخت. اين فن ظاهرا اولين بار در سرزمين چين پديد آمد و در سرزمين ژاپن به اوج تكامل و زيبايي خود رسيد. اين فن اكنون يكي از سرگرميهاي رايج در بسياري از كشورهاست، چون هم آسان است، هم وسايل زيادي نمي خواهد و هم مي توان بسياري از اشيا،‌ پرندگان، حيوانات و حتي صورت انسان را بدين گونه ساخت.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالدفتر نقش (١٢)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۶۰ ریالکاردستی، کاردستی

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

براي ساختن كاردستي، از هر وسيله اي مي توان استفاده كرد. ولي همواره بايد به دو نكته مهم توجه داشت: يكي آنكه از وسايل گوناگون بايد “درست“ استفاده كرد، ديگر آنكه مايه كارهاي دستي، “تمرين“ است. از اين رو كودكان بايد فرصت داشته باشند كه هر چه بيشتر وسايل گوناگون را به كار ببرند. كتاب حاضر دو هدف اساسي را دنبال مي كند: يكي شناساندن مواد گوناگون و ديگري، برانگيختن نيروي ابتكار در آنان، به گونه اي كه خودشان قادر به، ابداع و ساختن چيزهاي تازه بشوند. وسايل و روشهاي لازم نيز به همراه تصاوير و نمونه هاي متناسب ارائه شده است.

قیمت : ۱۲۰ ریالباغ وحش کاغذی (٤)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

اگر نمي توانيد مثل پرنده ها پر بكشيد و به جاهاي ديدني دنيا سر بزنيد و همه حيوانات دنيا را ببينيد، شايد بتوانيد آنها را نزديك خودتان بياوريد و آن طور كه دلتان مي خواهد، به آنها نگاه كنيد. چگونه؟! چند جلد کتاب "باغ وحش کاغذي" ضمن آشنا کردن شما با زندگي و خوصيات تعدادي از حيوانات، طرز ساختن نمونه هاي مقوايي آنها را ياد مي دهد. مي توانيد از هر کدام از حيوانات چند تا درست کنيد و آنها را مطابق ميل خود در باغ وحش کاغذي جا دهيد.

قیمت : ۷۰ ریالبرگها

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

در يك روز پاييزي كه نويسنده طراح ما در انجمن پاييزي رنگها و برگها شركت كرده بود، بسياري چيزها ديد و شنيد. آنگاه بخشي از آنچه يافته بود- مثل لاك لاك پشت، گوش فيل، دم روباه، شاخ گوزن، سر شير، موج رود، چشم جغد و...- را در كيسه اي ريخت و به خانه آورد . سپس آنها را در دفتر كوچكي گذاشت و مرتب كرد. مي خواهيد آن همه چيزهاي جالب و زيبا را ببينيد؟

قیمت : ۳۳۰۰ ریالدفتر نقش (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۳۰۰۰ ریالدفتر نقش (٣)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۱۳۰۰ ریالدفتر نقش (٤)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: سرگرمی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۳۰۰۰ ریال