Archives for the ‘ مباحث نظري ’ Category

دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)

تاریخ تولید : ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی و, مباحث نظري
Tagged as:

مجموعه حاضر در گردهم آوردن مقالات کلیدی موثر در رشد نظریه ادبیات کودک، کاری اصیل و بی همتاست. این مجموعه برخی از دستاوردهای رفیع را در رشته ای به نمایش می گذارد که با وجود مخالفتهای آشکار و نهانی که هم از درون و هم از بیرون قلمرو ادبیات کودک صورت می گیرد، راه کمال پیموده است.

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریالاز این باغ شرقی

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

اثر حاضر با ارائه مجموعه‌اي از نظريه‌ها و ابزارهاي نقد در حوزه نقد ادبي معاصر تلاش دارد تا زمينه‌هايي براي شناسايي نقد شعر كودك و نوجوان فراهم کند. در عرصه نظريه‌ها، مؤلف هم از نظريه‌هاي كلاسيك شرقي و هم نظريه‌هاي معاصر غربي سود مي‌جويد؛ با اين حال ضمن تأكيد بر اهميت و ضرورت شناخت و توجه به نظريه‌ها و ابزارهاي نقد جديد، در به كارگيري ابزارهاي نقد شعر كودك و نوجوانان، دستاورد نظريه‌پردازان و منتقدان فرهنگ و ادب ايراني‌ ـ‌ اسلامي را آسانتر و كارسازتر مي‌يابد.كتاب حاضر با بررسي دقيق بسياري از مجموعه‌‌هاي شعر كودك و نوجوان و تحليل آنها مبتني بر آرايه‌ها و ابزارهاي زيبا‌شناسي سخن پارسي و برجسته كردن نقاط قوت و ضعف آنها مي‌تواند نمونه‌اي درخور براي بحث‌هاي بنيادين و ضروري درباره مباني نظري شعر كودك و نوجوان فراهم نمايد.

قیمت : ۳۳۰۰۰ ریالبنیادهای ادبیات کودک

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

ذهن كودكان نه تنها با ذهن بزرگسالان متفاوت است، ‏بلكه در هر مرحله از رشد خود نيز از جهت عاطفي و ‏ادراكي، ويژگي‌هايي دارد كه بر نگاه آنان به جهان ‏تأثير اساسي مي‌گذارد. به همين صورت، ذوق زيبایی شناسي در ‏كودكان از جهاتي با ذوق زيبايي‌شناسي در بزرگسالان ‏متفاوت است. در رويكرد به مباني ادبيات كودك، همواره ‏بايد چنين ويژگي‌هايي را مد نظر قرار داد.‏ كتاب حاضر ذير مجموعه «مباحث نظري ادبيات كودك و ‏نوجوان» از سوي كانون پرورش فكري كودكان و ‏نوجوانان، و با هدف تقويت پايه‌هاي نظري ادبيات كودك ‏و نوجوان و شناخت هرچه بهتر مشخصه‌هاي بومي و فرهنگ ‏خودي در اين شاخه از ادبيات به چاپ رسیده است. اين كتاب در پي پاسخگويي به پرسش‌هاي بنيادين ‏دست‌اندركاران ادبيات كودك و نوجوان، ارائه ژانرهاي ‏عمده در ادبيات كودكان، مشخص كردن چهارچوب‌هاي هر يك ‏از اين ژانرها، چگونگي نسبت آنها با ذهن كودكان و... ‏است.

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالمقدمه بر ادبیات کودک

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
Tagged as:

شناخت مفهوم كودكي، پيش نيازي مهم براي ورود به حوزه ادبيات كودك است و به اعتقاد نويسنده كتاب، ‌بسياري از مشكلات موجود در اين حوزه ناشي از عدم آشنايي لازم با اين مفهوم است. در اين كتاب، با بررسي تحول تاريخي مفهوم دوران كودكي، به چگونگي آن و ادبيات كودك در دوران جديد در اروپا و ايران پرداخته شده است. انتشار اين كتاب در چهارچوب مجموعه اي است تحت عنوان ”مباحث نظري ادبيات كودك و نوجوان” كه از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با هدف تقويت پايه هاي نظري در اين حوزه و شناخت هر چه بيشتر مشخصه هاي فرهنگ بومي در اين شاخه از ادبيات صورت مي گيرد.

قیمت : ۹۰۰۰ ریال