Archives for the ‘ گزارش ’ Category

بچه های بم

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه سنی و, گزارش
Tagged as:

ساعت پنج و بيست‌ وشش دقيقه صبح روز پنجم دي‌ماه ۱۳۸۲، ‏زلزله‌اي به قدرت ‎۶/۵‎ريشتر شهر تاريخي بم را لرزاند. ‏شهر بم در جنوب شرقي ايران و در جنوب شرقي كرمان، در ‏كمتر از نيم دقيقه به تلي خاك و آوار تبديل شد. زمين ‏تكان خورد، سقف‌ها فرو ريخت، ديوارهايي كه خاطرات ‏زيادي را در خود حفظ كرده بودند فرو ريخت و بيشتر ‏جمعيت شهر به كام مرگ فرو رفتند.‏ كتاب حاضر، نوشته‌هاي كوتاهي است از بچه‌هاي بم؛ آنها ‏كه باقي ماندند تا شهر بم را از دريچه چشم خود ‏به ما نشان دهند.‏

قیمت : ۹۵۰۰ ریال