کاغذ و تا (١)

• ۱۳۶۲ • سرگرمی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

”کاغذ و تا” نام یک سرگرمی است که در آن تنها با ”تا“ کردن یک تکه کاغذ، بدون آنکه نیاز به بریدن(مگر در بعضی موارد) و چسب زدن باشد، اشکال و اشیای مختلفی می توان ساخت. این فن ظاهرا اولین بار در سرزمین چین پدید آمد و در سرزمین ژاپن به اوج تکامل و زیبایی خود رسید. این فن اکنون یکی از سرگرمیهای رایج در بسیاری از کشورهاست، چون هم آسان است، هم وسایل زیادی نمی خواهد و هم می توان بسیاری از اشیا،‌ پرندگان، حیوانات و حتی صورت انسان را بدین گونه ساخت.

نام کتاب :

کاغذ و تا (١)

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

نگارش :

مینا حکمی، سکینه ابراهیم، زهره طوسی

نمونه ساز:

مینا حکمی، سکینه ابراهیم، زهره طوسی

طرح روی جلد :

ابوالفضل همتی آهویی

عکاس:

محسن حاج منوچهری


قیمت :

٧٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣۶١

شمارگان چاپ :

۵٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٢ صفحه

شماره دیوئی :

ک ٧٢٨ ح ۵۴ / ٧۴۵